Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Darbs ES dalībvalstī

Informācija par darba ņēmēju tiesībām, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un sociālo nodrošinājumu ES.

Jums kā ES pilsonim ir tiesības strādāt — pie darba devēja vai kā pašnodarbinātai personai — jebkurā ES valstī bez darba atļaujas.
ES ir pieņēmusi vienotus noteikumus par to, kā aizsargāt jūsu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, ja pārceļaties uz citu Eiropas valsti (ES-27 + Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice).
Informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citā ES valstī un iespēju strādāt, pārceļoties uz dzīvi citviet ES.