Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Savienības izzināšana ar drāmas metodēm

Sākumskola

Materiāls “Eiropas Savienības simboli” ir izstrādāts 2-4 mācību stundām. Materiāla mērķis ir skolēnu zināšanu pilnveide par Eiropas Savienības simboliem. Materiālā izmantota metode – leļļu teātris.

2024. GADA 25. MARTS
Materiāls “Eiropas Savienības simboli”
Video materiāls pedagogiem

Pamatskola

Materiāls “Eiropas Savienības vērtības” ir izstrādāts 2 mācību stundām. Materiāla mērķis ir skolēnu zināšanu pilnveide par Eiropas Savienības vērtībām un to nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Materiālā izmantota metode – etīdes. 

2024. GADA 25. MARTS
Materiāls “Eiropas Savienības vērtības”
2024. GADA 25. MARTS
Prezentācija “Eiropas Savienības vērtības”

Pamatskolas vecākais posms, vidusskola

Materiāls “Eiropas Savienības paplašināšanās” ir izstrādāts 2 mācību stundām. Materiāla mērķis ir skolēnu zināšanu un izpratnes pilnveide par Eiropas Savienības paplašināšanos. Materiālā izmantota improvizācijas teātra tehnika “Lēciens telpā”.

2024. GADA 25. MARTS
Materiāls “Eiropas Savienības paplašināšanās”
2024. GADA 25. MARTS
Prezentācija “Eiropas Savienības paplašināšanās”

Pamatskolas vecākais posms, vidusskola

Materiāls “Ieguvumi, esot Eiropas Savienībā” ir izstrādāts vienai mācību stundai. Materiāla mērķis ir skolēnu zināšanu pilnveide par Latvijas ieguvumiem, esot Eiropas Savienības dalībvalstij. Materiālā izmantota improvizācijas teātra tehnika “Stāsts pa vārdam”.

2024. GADA 25. MARTS
Materiāls “Ieguvumi, esot Eiropas Savienībā”
2024. GADA 25. MARTS
Prezentācija “Ieguvumi, esot Eiropas Savienībā”

Vidusskola

Materiāls “Romas līgums” ir izstrādāts 2-4 mācību stundām. Materiāla mērķis ir skolēnu zināšanu un izpratnes pilnveide par Romas līguma parakstītājvalstīm un līguma vēsturisko nozīmību. Materiālā izmantota improvizācijas teātra tehnika “Karošu upe”.

2024. GADA 25. MARTS
Materiāls “Romas līgums”
2024. GADA 30. APRĪLIS
Romas līgums. Prezentācija.