Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Starpdisciplināri mācību satura spraudņi "Eiropas Savienība"

Starpdisciplināri mācību materiāli 4.-9. klašu skolēniem Eiropas pratības pilnveidei.

Spraudņu temati izvēlēti, balstoties uz mācību programmu paraugu, vecumposma īpatnībām, kā arī ES tematikas aktualitātēm, savukārt to saturs veidots tā, lai tas būtu ērti lietojams pedagogam, ietverot gan metožu aprakstu, gan skolēna darba lapas, jautājumus diskusijām, izziņas informāciju u.c.

Spraudņi ir veidoti, balstoties uz atbilstošiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem programmas paraugā,  to izvēršot. Katram spraudnim ir:
•    noteikta tēma,
•    sasniedzamie rezultāti,
•    izziņas procesa apraksts - metodes, domāšanas rutīnas, spēles u.c.

Eiropas pratība ietver zināšanas un prasmes būt aktīvam pilsonim vietējā, valsts, Eiropas un globālā līmenī. Izstrādātie papildmateriāli sekmē skolēnu zinātkāri un izpratni  par demokrātiju, tās vērtībām, aktualitātēm - par mums Latvijā un Eiropā. 

Vienots visu mācību jomu materiāls lejupielādei:

2022. GADA 14. JŪNIJS
Starpdisciplināri mācību materiāli 4.-9. klašu skolēniem

Informācija par mācību materiālu publicēšanu:

2022. GADA 14. JŪNIJS
Mācību materiālu publicēšana