Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 16. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

186 miljoni eiro augstvērtīgu un ilgtspējīgu ES lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanai

Eiropas Komisija 2023. gadā piešķirs 185,9 miljonus eiro, lai finansētu ilgtspējīgu un augstvērtīgu ES lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanas pasākumus Eiropas Savienībā un visā pasaulē.

Eiropas lauksaimniecība
Eiropas Savienība, 2021

Komisijas šodien pieņemtā 2023. gada noieta veicināšanas politikas darba programma palīdz īstenot Eiropas Komisijas politiskās prioritātes 2019.–2024. gadam, sevišķi stratēģiju “No lauka līdz galdam”.

Paredzams, ka 2023. gadā atlasītajos noieta veicināšanas projektos tiks izcelti un reklamēti produkti, kas atbilst tādiem mērķiem kā ES lauksaimniecības ilgtspēja, dzīvnieku labturības uzlabošana, svaigu augļu un dārzeņu patēriņa veicināšana un līdzsvarota un veselīga uztura popularizēšana.

2023. gadā atlasītajām kampaņām pieejamās summas ir gandrīz vienādi sadalītas starp noieta veicināšanu ES iekšējā tirgū un trešās valstīs — attiecīgi 83,3 miljoni EUR un 83,1 miljons EUR.

Valstis un reģioni ar augstu izaugsmes potenciālu ārpus ES ir noteikti par galvenajiem noieta veicināšanas tirgiem. To vidū ir Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja, Singapūra, Ziemeļamerika. Jaunas tirgus iespējas Eiropas eksportētājiem var pavērties Jaunzēlandē un Austrālijā. Noteikti jāpiezīmē arī, ka Apvienotā Karaliste joprojām ir viens no galvenajiem ES lauksaimniecības pārtikas produktu eksporta tirgiem, kurā noietu rod 25 % no ES-27 eksporta.

Kampaņas ES un pasaules patērētājus informēs par dažādām ES kvalitātes shēmām un marķējumiem, piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai bioloģiskajiem produktiem. Pēdējai minētajai kategorijai tiks piešķirts finansējums līdz 28 miljoniem eiro, lai veicinātu pieprasījumu pēc bioloģiskajiem produktiem saskaņā ar bioloģiskās ražošanas rīcības plānu. Papildu 36 miljoni eiro atbalstīs tādas ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses veicināšanu, kas ir labvēlīga klimatam, videi un dzīvnieku labturībai, un ilgtspējīgi ražotu lauksaimniecības pārtikas produktu patēriņu.

Lai veicinātu veselīgāku un sabalansētu uzturu, vairāk nekā 19 miljoni eiro tiks atvēlēti svaigu augļu un dārzeņu popularizēšanai, šādi palīdzot nozarei risināt problēmas, ar kurām tā saskaras, tādas kā patēriņa un eksporta samazināšanās un vājas pozīcijas sarunās ar lieliem mazumtirdzniecības un pārstrādes nozares uzņēmumiem. Kopumā noieta veicināšanas pasākumos, kas vērsti uz patērētājiem iekšējā tirgū, jābūt atsaucei uz attiecīgās dalībvalsts uztura pamatnostādnēm un jāatbilst tām.

Uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus gaidāmajām 2023. gada kampaņām Eiropas Pētniecības izpildaģentūra publicēs 2023. gada janvārī. Pieteikties uz finansējumu un iesniegt priekšlikumus var ļoti dažādas organizācijas, piemēram, tirdzniecības organizācijas, ražotāju organizācijas un agropārtikas grupas, kas atbild par reklāmas pasākumiem. Tā sauktās “vienas valsts programmas” var iesniegt viena vai vairākas organizācijas no vienas un tās pašas ES dalībvalsts, bet “daudzvalstu programmas” iesniedz vismaz divas nacionālas organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm vai viena vai vairākas Eiropas organizācijas.

ES lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas kampaņu mērķis ir ES lauksaimniekiem un pārtikas nozarei kopumā atvērt jaunus noieta tirgus, kā arī palīdzēt attīstīt viņu pašreizējo darījumdarbību. Noieta veicināšanas politika ne tikai vēsta uz lauksaimniecības produktu ilgtspējīgas ražošanas izvēršanu un lauksamniecības produktu patēriņa palielināšanu, bet arī atbalsta ES lauksaimniecības pārtikas nozares ilgtspējīgu atveseļošanu sarežģītos ekonomikas apstākļos.

Sīkāka informācija

2023. gada darba programma

Noieta veicināšanas politika

Pielikums

 

Million €

SIMPLE PROGRAMMES

89

Simple programmes in the Internal market

41,1

Programmes for organic products

14

Programmes for fresh fruit and vegetables

9,1

Programmes on EU quality schemes (geographical indications, ‘Outermost Regions' logo)

7

Programmes increasing the awareness of EU sustainable agriculture and animal welfare

6

Programmes highlighting the specific features of agricultural production methods in the Union (food safety, traceability, authenticity, labelling, nutritional and health aspects, animal welfare…) and the characteristics  of EU products in terms of quality, taste, diversity or traditions (=outside EU quality schemes)

5

Simple programmes in Third Countries

42,9

China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia

16,3

Other geographical areas

12,3

Canada, USA, Mexico

9,3

Programmes for EU organic and sustainable products in third countries 

5

Simple programmes for market disturbance/additional call for proposals                                                      

5

 

MULTI PROGRAMMES

87,4

Multi programmes in the internal market            

42,2

Programmes for organic products

14

Programmes increasing the awareness of EU sustainable agriculture and animal welfare

14

Programmes for fresh fruit and vegetables

10

Programmes on EU quality schemes (organic, GIs, ‘Outermost Regions' logo) OR Programmes highlighting the specific features of agricultural production methods in the Union (food safety, traceability, authenticity, labelling, nutritional and health aspects, animal welfare…) and the characteristics of EU products in terms of quality, taste, diversity or traditions

4,2

Multi programmes in third countries                   

40,2

Programmes in any geographical areas outside of the EU

29,2

Programmes for EU organic and sustainable products in third countries 

11

Multi programmes for market disturbance/additional call for proposals                                                      

5

Commission's own initiatives                        

9.5

Total promotion actions                               

185.9

 

Neraugoties uz vairākiem traucējumiem un augstām izmaksām, Eiropas lauksaimnieki pagājušajā gadā ir izrādījuši lielu noturību. Eiropas lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšana un kvalitātes izcelšana Eiropas Savienībā un visā pasaulē ir svarīgs veids, kādā Komisija atbalsta lauksaimniekus un ražotājus. Mūsu noieta veicināšanas politika palīdz viņiem atrast jaunus tirgus un izplatīt savu produktu slavu. Mūsu ražīgums un atzīta izcilība ir palīdzējuši Eiropas Savienībai kļūt par pasaulē lielāko lauksaimniecības pārtikas produktu eksportētāju.

Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis - 16/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 16. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā