Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 7. jūlijsLasīšanas ilgums: 8 min

2021. gada vasaras ekonomikas prognoze — atkalatvēršana sekmē ekonomikas atveseļošanu

Saskaņā ar prognozi Eiropas ekonomika atgūsies ātrāk, nekā iepriekš tika paredzēts, jo ekonomikas aktivitāte gada pirmajā ceturksnī bija lielāka par cerēto un labāka situācija veselības jomā bija iemesls tam, ka otrajā ceturksnī straujāk tika...

p042059-900220.jpg
© EU

Saskaņā ar prognozi Eiropas ekonomika atgūsies ātrāk, nekā iepriekš tika paredzēts, jo ekonomikas aktivitāte gada pirmajā ceturksnī bija lielāka par cerēto un labāka situācija veselības jomā bija iemesls tam, ka otrajā ceturksnī straujāk tika atviegloti pandēmijas kontroles ierobežojumi.

Straujāka ekonomikas izaugsme, jo atsākas ekonomiskā darbība un uzlabojas noskaņojuma rādītāji

Saskaņā ar starpposma 2021. gada vasaras ekonomikas prognozi paredzams, ka ekonomika Eiropas Savienībā un eirozonā šogad pieaugs par 4,8 %, savukārt 2022. gadā – par 4,5 %. Salīdzinājumā ar iepriekšējo prognozi, kas tika veikta pavasarī, 2021. gada izaugsmes rādītājs ir būtiski lielāks Eiropas Savienībā (+0,6 procentpunkti) un eirozonā (+0,5 procentpunkti), savukārt attiecībā uz 2022. gadu tas abos gadījumos ir nedaudz lielāks (+0,1 procentpunkts). Tiek prognozēts, ka reālais IKP 2021. gada pēdējā ceturksnī gan Eiropas Savienībā, gan eirozonā atkal sasniegs pirmskrīzes līmeni. Eirozonas gadījumā tas ir par vienu ceturksni agrāk, nekā tika paredzēts pavasara prognozē.

Gaidāms, ka izaugsme kļūs spēcīgāka vairāku faktoru dēļ. Pirmkārt, ekonomikas aktivitāte gada pirmajā ceturksnī bija lielāka par cerēto. Otrkārt, efektīva stratēģija vīrusa uzliesmojuma ierobežošanai un labi panākumi vakcinācijas jomā bija iemesls tam, ka saruka jaunu inficēšanās gadījumu un hospitalizēto personu skaits, kas savukārt ļāva ES dalībvalstīm nākamajā ceturksnī atkal atvērt savu ekonomiku. Šī atkalatvēršana jo īpaši nāca par labu uzņēmumiem pakalpojumu nozarē. Optimistiski rezultāti patērētāju un uzņēmumu aptaujās, kā arī datu izsekošanas rezultātā konstatētā mobilitāte norāda uz to, ka jau tagad ir vērojama privātā patēriņa spēcīga atjaunošanās. Turklāt ir liecības par tūrisma atsākšanos ES iekšienē, kam vēl vairāk par labu nāks tas, ka no 1. jūlija ir sākusies jaunā ES digitālā Covid sertifikāta piemērošana. Paredzams, ka, kopā ņemot, šie faktori atsvērs to negatīvo ietekmi, ko izraisa īslaicīgais resursu trūkums un pieaugošās izmaksas, kuras skar daļu no ražošanas nozares.

Gaidāms, ka privātais patēriņš un ieguldījumi būs galvenie izaugsmes virzītājspēki, kurus atbalsta nodarbinātība, kas saskaņā ar prognozēm attīstīsies līdztekus ekonomikas aktivitātei. Spēcīgai ES galveno tirdzniecības partneru izaugsmei būtu jānāk par labu ES preču eksportam, savukārt pakalpojumu eksportu negatīvi ietekmēs atlikušie ierobežojumi, kuri skar starptautisko tūrismu.

Paredzams, ka Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) sniegs būtisku ieguldījumu izaugsmē. Gaidāms, ka kopējais labklājības pieaugums, ko prognozes periodā radīs ANM, būs aptuveni 1,2 % no ES reālā IKP 2019. gadā. Uz minētā mehānisma pamata sasniegtās izaugsmes impulsa apmērs saglabāsies būtībā nemainīgs salīdzinājumā ar iepriekšējo prognozi, jo informācija, kas izklāstīta pēdējos mēnešos oficiāli iesniegtajos atveseļošanas un noturības plānos, visumā apstiprina pavasarī veikto novērtējumu.

Inflācijas līmenis ir nedaudz augstāks, taču 2022. gadā tas samazināsies

Arī prognoze par inflāciju šogad un nākamgad ir pārskatīta uz augšu. Paredzams, ka pieaugošās enerģijas un izejvielu cenas, sastrēgumi ražošanā, kam par iemeslu ir jaudas ierobežojumi un dažu ievades komponentu un izejmateriālu trūkums, kā arī lielais pieprasījums gan uz vietas, gan ārvalstīs, šogad radīs augšupvērstu spiedienu uz patēriņa cenām. 2022. gadā šim spiedienam vajadzētu pakāpeniski mazināties, jo tiks novērsti ierobežojumi ražošanā un piedāvājums ies kopsolī ar pieprasījumu.

Tāpēc tagad tiek prognozēts, ka inflācija Eiropas Savienībā šogad vidēji sasniegs 2,2 % (+0,3 procentpunkti salīdzinājumā ar pavasara prognozi), savukārt 2022. gadā – 1,6 % (+0,1 procentpunkts). Attiecībā uz eirozonu tiek prognozēts, ka 2021. gadā inflācija sasniegs 1,9 % (+0,2 procentpunkti) un 2022. gadā tā būs 1,4 % (+0,1 procentpunkts). 

Būtiski riski

Ar izaugsmes perspektīvām saistītā nenoteiktība un riski lieli, taču kopumā tie joprojām ir līdzsvaroti.

Riski, kurus rada Covid-19 vīrusa variantu parādīšanās un izplatīšanās, akcentē to, cik svarīgi ir vēl vairāk paātrināt vakcinācijas kampaņu tempu. Ekonomiskie riski jo īpaši ir saistīti ar mājsaimniecību un uzņēmumu reakciju uz ierobežojumu izmaiņām.

Inflācija var izrādīties lielāka par prognozēto, ja piegādes ierobežojumi būs ilglaicīgāki un ja cenu spiediens lielākā mērā tiks novirzīts uz patēriņa cenām.

Kolēģijas locekļu sacītais

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica: “Eiropas ekonomikā ir konstatējama spēcīga atlabšana, un visi vajadzīgie elementi ir savās vietās. Pateicoties efektīvai vīrusa uzliesmojuma ierobežošanas stratēģijai un labiem panākumiem vakcinācijas kampaņās, mūsu ekonomikas ir varējušas atsākt darbību ātrāk, nekā bija gaidīts. Tirdzniecības rādītāji ir bijuši labi, un arī mājsaimniecības un uzņēmumi ir pierādījuši, ka tie labāk pielāgojas dzīvei Covid-19 apstākļos, nekā varēja sagaidīt. Pēc daudziem ierobežojumu bagātiem mēnešiem situācija uzlabojas gan patērētāju uzticības, gan tūrisma jomā, tomēr vīrusa jaunā varianta izraisītais risks būs rūpīgi jāuzrauga, lai ceļošana būtu droša. Šī iepriecinošā prognoze ir iespējama arī tādēļ, ka īstajā laikā tika pieņemti pareizie politiskie lēmumi, un šajā prognozē ir ņemts vērā spēcīgais stimuls, ko Atveseļošanas un noturības mehānisms turpmākajos mēnešos sniegs mūsu ekonomikām. Mums būs rūpīgi jāseko līdzi augošajai inflācijai, kam par iemeslu cita starpā ir spēcīgais pieprasījums uz vietas un ārvalstīs. Turklāt, kā parasti, mums jāpatur prātā atšķirības – dažās dalībvalstīs ekonomikas apmērs sasniegs pirmskrīzes līmeni jau 2021. gada trešajā ceturksnī, kas ir patiess panākums, taču citām dalībvalstīm būs jāgaida ilgāk, lai to panāktu. Atbalstoša politika jāturpina tik ilgi, cik nepieciešams, un valstīm pakāpeniski būtu jāvirzās uz diferencētākām fiskālām pieejām. Tikmēr mēs nedrīkstam pagurt mūsu pūlēs vakcinēt eiropiešus, lai nepieļautu vīrusa variantu izplatīšanos.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Paredzams, ka ES ekonomikā šogad tiks reģistrēts ātrākais izaugsmes temps kopš gadu desmitiem, ko veicinās spēcīgs pieprasījums gan uz vietas, gan visā pasaulē, kā arī tas, ka atkalatvēršana pakalpojumu nozarē kopš pavasara ir noritējusi straujāk par prognozēto. Mēs paaugstinām izaugsmes prognozes 2021. gadam par 0,6 procentpunktiem – pateicoties arī tam, ka ierobežojumi gada pirmajos mēnešos skāra ekonomikas darbību mazākā mērā, nekā tika prognozēts. Tā ir lielākā prognožu paaugstināšana, ko esam veikuši vairāk nekā 10 gados, un tā atbilst uzņēmumu paļāvībai, kura pēdējos mēnešos ir sasniegusi rekordaugstu līmeni. Tagad, kad sāk darboties Atveseļošanas un noturības mehānisms, Eiropai ir unikāla iespēja atvērt jaunu lappusi ceļā uz spēcīgāku, taisnīgāku un ilgtspējīgāku izaugsmi. Lai ekonomikas atlabšana varētu turpināties, ir ļoti būtiski saglabāt politikas atbalstu tik ilgi, cik nepieciešams. Izšķiroši svarīgi ir tas, ka mēs pieliekam dubultas pūles vakcinācijas jomā, balstoties uz pēdējos mēnešos panākto iespaidīgo progresu – Delta varianta izplatīšanās ir spēcīgs atgādinājums par to, ka mēs vēl neesam izkļuvuši no pandēmijas ēnas.

Konteksts

Šīs prognozes balstās uz vairākiem tehniskiem pieņēmumiem par valūtas kursiem, procentu likmēm un izejvielu cenām, ņemot vērā stāvokli 26. jūnijā. Attiecībā uz visu pārējo ienākošo informāciju, tostarp pieņēmumiem par valdības politiku, šajā prognozē ir ņemta vērā informācija, kas bija pieejama līdz 28. jūnijam (ieskaitot). Izņemot gadījumus, kad informācija par jaunu politiku ir ticami publiskota un pietiekami konkretizēta, prognozē tiek pieņemts, ka politika netiks mainīta.

Eiropas Komisija katru gadu (pavasarī un rudenī) publicē divas visaptverošas prognozes un divas starpposma prognozes (ziemā un vasarā). Starpposma prognozes ietver gada un ceturkšņa IKP un inflāciju par attiecīgo gadu un nākamo gadu attiecībā uz visām dalībvalstīm, kā arī Eiropas Savienību un eirozonu kopumā.

Eiropas Komisijas nākamā ekonomikas prognoze būs 2021. gada rudens ekonomikas prognoze, kuru paredzēts publicēt 2021. gada novembrī.

Plašāka informācija

Dokumenta pilns teksts: 2021. gada vasaras ekonomikas prognoze

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka Valda Dombrovska Twitter konts: @VDombrovskis(link is external)

Komisāra Paolo Džentiloni Twitter konts: @PaoloGentiloni(link is external)

Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta (ECFIN ĢD) Twitter konts: @ecfin

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 7. jūlijs