Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 24. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Ar 570 miljoniem eiro Komisija iedarbina Starpreģionu inovācijas investīciju instrumentu

inovācija

Komisija izsludinājusi pirmo uzaicinājumu iesniegt projektus jaunajam Starpreģionu inovācijas investīciju instrumentam (I3). Tas ir jauns 2021.–2027. gada finansēšanas instruments, kura 570 miljoni eiro atvēlēti starpreģionu inovācijas projektu komercializācijas un paplašināšanas atbalstīšanai dalītās pārdomātas specializācijas prioritārajās jomās. Tas attīstīs Eiropas vērtības ķēdes ar spēcīgu kohēzijas dimensiju, jo vismaz puse no tā budžeta tiks atvēlēta mazāk attīstītiem reģioniem.

Par kohēziju un reformām atbildīgā Komisijas locekle Elīza Ferreira

Ar Starpreģionu inovācijas investīciju instrumentu mēs izmantojam neizmantoto potenciālu, ko dod ciešāka reģionu sadarbība, lai Eiropas Savienība kļūtu inovatīvāka, konkurētspējīgāka un saliedētāka. Šis instruments ieguldīšanu tādās Eiropas prioritātēs kā zaļā un digitālā pārveide apvienos ar katra Eiropas reģiona spēcīgākajām inovācijas jomām. Ar prieku var teikt, ka, izsludinot uzaicinājumu iesniegt projektus, instruments tagad tuvojas īstenošanas posmam.

I3 atbalstīs pētnieku, uzņēmumu, pilsoniskās sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu partnerības, lai noteiktu un pilnveidotu kopīgās ieguldījumu jomas. Tiks atbalstīta arī sinerģija ar darbībām, ko veic “Apvārsnī Eiropā” un Vienotā tirgus programmā. Pirmajā I3 uzaicinājumā iesniegt projektus būs pieejami 145 miljoni eiro, un tas attieksies uz 2021. un 2022. gadu.

I3 uzaicinājumiem iesniegt projektus ir divi atzari:

  • 1. atzars. Finansiāls un konsultatīvs atbalsts investīcijām starpreģionu inovācijas projektos

Nobriedušām partnerībām, lai palīdzētu tām ātrāk apgūt tirgu un pastiprināt inovatīvus risinājumus dalītās pārdomātas specializācijas prioritārajās jomās, kā arī izstrādāt investīciju projektu portfeli. Šajā atzarā tiek veicināta sadarbība starp vairāk attīstītiem un mazāk attīstītiem reģioniem. Šis atzars ir īpaši paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, kam mēdz pietrūkt resursu ideju, koncepciju un inovējumu izmēģināšanai.

  • 2. atzars. Finansiāls un konsultatīvs atbalsts vērtības ķēžu attīstīšanai mazāk attīstītajos reģionos

Lai palīdzētu jaunām partnerībām ātrāk ieviesties tirgū un izvērst inovatīvus risinājumus dalītās pārdomātas specializācijas prioritārajās jomās, kā arī izstrādāt investīciju projektu portfeli. Šā atzara galvenais mērķis ir palielināt reģionu inovācijas ekosistēmu spēju mazāk attīstītos reģionos piedalīties globālajās vērtības ķēdēs, kā arī spēju piedalīties partnerībās ar citiem reģioniem.

Specializēta Komisijas ekspertu grupa

Lai nodrošinātu ieinteresēto personu dalību, ir izveidota ekspertu grupa, kas palīdz Komisijai izstrādāt ilgtermiņa darba programmu un sagatavot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

Konteksts

I3 ir viens no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēšanas instrumentiem, un tā budžets ir 570 miljoni eiro 7 gados. Tā pamatā ir pieredze starpreģionu izmēģinājuma darbībās, un tas gūst labumu no pārdomātas specializācijas stratēģijām (S3) kohēzijas politikas ietvaros. Tiešā pārvaldībā to saskaņā ar darba programmu īsteno Eiropas Inovācijas padome un MVU izpildaģentūra EISMEA. Pirmā darba programma attiecas uz 2021. un 2022. gadu.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R1058

Sīkākai uzziņai

Starpreģionu inovācijas investīcijas

2021. gada 9. decembrī tiks rīkota Informācijas diena visiem interesentiem.

Uzaicinājumi iesniegt projektus

PDF versija izdrukai

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 24. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā