Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 14. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

Brexit korekcijas rezerve: Komisija apstiprina 2 miljardu eiro priekšfinansējumu 12 dalībvalstīm

Visit of Theresa May, British Prime Minister, to the EC

Komisija apstiprināja vairāk nekā 2 miljardu eiro izmaksu no Brexit korekcijas rezerves 12 dalībvalstīm. Ar šo lēmumu līdz 2022. gada marta beigām tiks darīti pieejami kopumā 819,2 miljoni eiro, bet atlikusī summa — līdz 2023. gada aprīlim. Finansējums palīdzēs dalībvalstīm mazināt Brexit negatīvo ietekmi uz ekonomiku un reģioniem, sniedzot atbalstu reģioniem un ekonomikas nozarēm, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tai skaitā darbvietu izveidei un aizsardzībai, piemēram, saīsināta darba laika shēmām, pārkvalifikācijai un apmācībai.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Brexit negatīvi ietekmē daudzu cilvēku dzīvi ES. Brexit korekcijas rezerve tika izveidota un pieņemta rekordīsā laikā, lai palīdzētu dalībvalstīm mazināt Brexit negatīvās ekonomiskās, sociālās un teritoriālās sekas. Tagad ir pienākusi dalībvalstu kārta pēc iespējas labāk pieejamo finansējumu izmantot, lai atbalstītu reģionus, vietējās kopienas, iedzīvotājus un mazos un vidējos uzņēmumus darbību dažādošanā, darbvietu saglabāšanā un, attiecīgā gadījumā, darbaspēka pārkvalificēšanā.

Brexit korekcijas rezerves priekšfinansējuma maksājumus saņems turpmāk uzskaitītās dalībvalstis.

Dalībvalsts

Ikgadējā priekšfinansējuma summas, pamatojoties uz provizorisko piešķīrumu dalībvalstīm

EUR/faktiskajās cenās (noapaļotas)

2021. g.

2022. g.

2023. g.

Beļģija

119 986 195

91 789 457

93 625 219

Igaunija

2 053 378

1 570 835

1 602 251

Spānija

84 563 081

64 690 770

65 984 566

Francija

228 303 007

174 651 835

178 144 821

Horvātija

2 231 823

1 707 345

1 741 491

Latvija

3 397 565

2 599 138

2 651 120

Malta

13 756 900

10 524 031

10 734 508

Nīderlande

275 097 478

210 449 612

214 658 542

Austrija

8 601 197

6 579 917

6 711 514

Portugāle

25 252 296

19 318 010

19 704 365

Rumānija

13 396 968

10 248 682

10 453 653

Zviedrija

42 657 129

32 632 710

33 285 355

Kopā

819 297 017

626 726 342

639 297 405

Šo finansējumu dalībvalstis var izmantot līdz 2023. gada 31. decembrim, lai segtu izdevumus, kas radušies un apmaksāti kopš 2020. gada 1. janvāra.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu, ka pārējās dalībvalstis var saņemt atbalstu no rezerves, Komisija ir apņēmusies ātri izskatīt lēmumus par Brexit korekcijas rezervi attiecībā šīm valstīm un aicina šīs valstis nekavējoties sniegt Komisijai Brexit korekcijas rezerves regulas 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā prasīto informāciju.

Konteksts

Brexit negatīvi ietekmē visas dalībvalstis, taču ietekmes apmērs atšķiras — dažas dalībvalstis, reģionus, nozares vai vietējās kopienas tas skar vairāk nekā citas. Lai atbalstītu visas dalībvalstis un vienlaikus īpaši koncentrētos uz visvairāk skartajām dalībvalstīm, ir izveidota Brexit korekcijas rezerve — 5,4 miljardi eiro. Finansiālais ieguldījums no rezerves dalībvalstij tiks īstenots dalītā pārvaldībā. Tai nav vajadzīga pasākumu iepriekšēja plānošana, un tā nodrošina elastīgu izpildi saskaņā ar subsidiaritātes principu. Regula par rezerves izveidi stājās spēkā 2021. gada 6. oktobrī.

2021. gada decembrī pirmās dalībvalstis, kas saņēma Brexit korekcijas rezerves finansējumu, bija Īrija un Itālija. Līdz 2022. gada marta beigām priekšfinansējuma pirmo maksājumu būs saņēmušas 14 dalībvalstis.

Sīkāka informācija

Plašāk par Brexit korekcijas rezervi

Brexit korekcijas rezerves regula

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 14. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā