Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 15. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

COP 15: Komisija, dalībvalstis un citi līdzekļu devēji apņemas palielināt finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai pasaulē*

ES kopā ar vairākām ES dalībvalstīm un vairākām citām valstīm apvieno spēkus, lai no visiem avotiem ievērojami palielinātu finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai.

Bioloģiskā daudzveidība
Eiropas Savienība, 2021

Šodien Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par bioloģisko daudzveidību (COP 15), kas notiek Monreālā, ES kopā ar vairākām ES dalībvalstīm un vairākām citām valstīm apvieno spēkus, lai no visiem avotiem ievērojami palielinātu finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai. Kopīgā līdzekļu devēju paziņojumā par starptautisko finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai tās apstiprina nodomu turpināt palielināt finansējumu un uzsver vietējo un privāto ieguldījumu bioloģiskajai daudzveidībai atbalsta katalītisko nozīmi.

 

ES un dalībvalstu galvenais ieguldījums

Kopīgajā līdzekļu devēju paziņojumā ir iekļauts līdzekļu devēju saistību saraksts, aicinot citas puses sniegt ieguldījumu.

Tajā Komisija apstiprina savu līdz šim nepieredzēto ES starptautiskās bioloģiskās daudzveidības finansējuma divkāršošanu līdz 7 miljardiem eiro laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Turklāt vairākas ES dalībvalstis arī divkāršo savu finansiālo atbalstu, piemēram, Vācija, Francija, Spānija un Nīderlande to palielina par 50 %. Ar šo soli ES un tās dalībvalstu kopīgais ieguldījums dabai veido ievērojamu daļu no visu līdzekļu devēju kopīgajām saistībām. Paredzams, ka citas dalībvalstis savu ieguldījumu paziņos nākamajās dienās.

ES un tās dalībvalstis jau bija lielākā līdzekļu devēja pasaulē, taču ar šo papildu finansējumu tās apliecina apņēmību steidzami apturēt un samazināt bioloģiskās daudzveidības zudumu visā pasaulē. Finansējums tieši palīdz partnervalstīm visā pasaulē īstenot dabai labvēlīgus projektus uz vietas, kas vienlaikus uzlabo cilvēku iztikas līdzekļus. Tas nozīmē konkrētu atbalstu, lai palielinātu zināšanas, stiprinātu spējas, uzlabotu tiesisko regulējumu un piesaistītu papildu finansējumu, strādājot partnerībā ar ES dalībvalstīm un attīstības bankām, tādā veidā palielinot ietekmi.

Piemēram, ar NaturAfrica līdz 2024. gadam mēs ar 1,5 miljardiem eiro atbalstīsim aptuveni 40 valstis, lai atbalstītu biodaudzveidību, vienlaikus paverot ekonomiskās un sociālās iespējas vietējiem iedzīvotājiem. 

 

Nepieciešamība palielināt finansējumu no visiem avotiem

Pašlaik visā pasaulē ir ievērojams finansējuma trūkums, lai risinātu bioloģiskās daudzveidības krīzi. Ar starptautisko publisko finansējumu vien nepietiek, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības finansējuma trūkumu.

Visām valdībām dabas labā ir jāmobilizē vairāk vietējo resursu un jāievieš politika, kas palīdz piesaistīt privāto finansējumu. Pašreizējās iniciatīvas, piemēram, Bioloģiskās daudzveidības finansēšanas iniciatīva (“BioFin”), kuru atbalsta ES, palīdz radīt papildu resursus no visiem avotiem, uzlabot resursu efektivitāti un lietderību, kā arī likvidēt vai pārorientēt bioloģiskajai daudzveidībai kaitīgos stimulusSaskaņā ar ESAO datiem pašlaik valdības joprojām tērē piecas līdz astoņas reizes vairāk, lai kaitētu bioloģiskajai daudzveidībai, nevis lai palīdzētu tai.

Lai sasniegtu mērķi līdz 2030. gadam apturēt un pavērst pretējā virzienā bioloģiskās daudzveidības izzušanu, ir jāpiedalās visiem, saskaņojot publiskā un privātā sektora finanses ar mērķiem, kas izvirzīti gaidāmajā globālajā bioloģiskās daudzveidības satvarā, par kuru pašlaik notiek sarunas COP15.

Vairāk nekā 50 % no mūsu ekonomikas ir atkarīgi no dabas, tomēr dabai netiek piešķirta ekonomiskā vērtība. Kopīgais paziņojums aicina daudzpusējās attīstības bankas iekļaut bioloģisko daudzveidību savās darbībās un palielināt dabas finansējumu, vienlaikus maksimāli palielinot papildu ieguvumus dažādiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Uzņēmumiem ir arī liela nozīme, saskaņojot savu rīcību un finanšu darbības ar bioloģiskās daudzveidības mērķiem un virzot tās prom no rīcības, kas kaitē dabai. Ar bioloģisko daudzveidību saistītās ietekmes un atkarības uzraudzība, novērtēšana un izplatīšana palīdzēs investoriem pieņemt apzinātus lēmumus.

 

Vispārīga informācija

Kopīgais līdzekļu devēju paziņojums ir daļa no 10 punktu plāna bioloģiskās daudzveidības finansēšanai, kas ir Ekvadoras, Gabonas, Maldīvijas un Apvienotās Karalistes iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt ticamu un vērienīgu plānu bioloģiskās daudzveidības finansējuma nepietiekamības novēršanai.

Pirms COP15 Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja par vēl nepieredzētu ES starptautiskā bioloģiskās daudzveidības finansējuma divkāršošanu līdz 7 miljardiem eiro laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Viņa arī aicināja citus līdzekļu devējus saskaņot šos centienus, lai panāktu vērienīgu vienošanos dabas un cilvēku labā.

Vairākas ES dalībvalstis palielina savu starptautisko finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai, piemēram, Vācija apstiprina nodomu līdz 2025. gadam sasniegt 1,5 miljardus eiro gadā un Francija — 1 miljardu EUR gadā līdz 2025. gadam.

 

* Šis paziņojums presei tika labots 2022. gada 15. decembrī plkst. 23:41, lai atspoguļotu pareizo Nīderlandes paziņojumu (finansējuma palielinājums par 50 %).

Mūsu planētai ir vajadzīgas stabilas finanšu investīcijas, kas atbilst mūsu mērķiem. Tas ir vienīgais veids, kā panākt veiksmīgu vienošanos par dabu. Šeit COP 15 sanāksmē Monreālā es sadarbojos ar partneriem no visas pasaules, lai nodrošinātu abas. Šodien kopā ar vairākām ES dalībvalstīm un citiem līdzekļu devējiem mēs nolēmām palielināt finansiālo atbalstu dabas krīzes apkarošanai. Tas ir liels solis uz priekšu, sarunām virzoties pareizajā virzienā.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs - 15/12/2022

 

Mūsu nākotne ir saistīta ar bioloģisko daudzveidību. Ja nekas nemainīsies, mēs zaudēsim dzīvību uzturošos augus, dzīvniekus un mikroorganismus. Daudzu kopienu iztika ir apdraudēta. Ņemot vērā to, cik lielas ir mums priekšā risināmās problēmas, ir vajadzīga daudzpusēja reakcija. Šodien paustā apņemšanās palielināt starptautisko finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai ir ļoti apsveicama. ES un Eiropas komanda ir gatavas sniegt savu ieguldījumu. Mēs cieši sadarbosimies ar saviem partneriem, jo īpaši ar visneaizsargātākajām valstīm.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena - 15/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 15. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā