Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 2. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

COP26 — Eiropas Komisija paziņo par solījumu piešķirt 1 miljardu eiro pasaules mežu aizsardzībai

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Comission, in the UN Climate Conference (COP26) in Glasgow

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena šodien ANO 26. Klimata pārmaiņu konferencē (COP26) Glāzgovā paziņoja par 1 miljardu eiro kā Eiropas Savienības ieguldījumu pasaules mežu aizsardzības finansējuma saistībās. Šī 5 gadu atbalsta pakete no ES budžeta palīdzēs partnervalstīm aizsargāt, atjaunot un ilgtspējīgi apsaimniekot mežus visā pasaulē un īstenot Parīzes nolīgumu.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja:

Meži ir Zemes zaļās plaušas. Mums tie ir jāaizsargā un jāatjauno. ES ar prieku paziņoju, ka mēs apsolām piešķirt 1 miljardu eiro pasaules mežu aizsardzībai. Tas skaidri apliecina ES apņemšanos vadīt globālas pārmaiņas, lai aizsargātu mūsu planētu saskaņā ar mūsu ES zaļo kursu.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena papildināja: 

ES šodien apsolītais ieguldījums ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, atjaunošanai un aizsargāšanai atbalstīs ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mūsu partnervalstīs. Eiropas Savienība, izmantojot daudzpusēju pieeju, sadarbosies ar valdībām, pilsonisko sabiedrību, pirmiedzīvotājiem un privātā sektora dalībniekiem, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus un pirmajā vietā izvirzītu cilvēkus un planētu. Īpašais uzsvars uz Kongo baseinu ir savlaicīgs vēstījums par šīs unikālās teritorijas un tās ekosistēmas nozīmīgumu.

Šis solījums ir Eiropas Komisijas ieguldījums pasaules mežu aizsardzības finansēšanā, ko COP26 uzņēmās starptautiskā sabiedrība. Pēc tam ES sadarbosies ar partnervalstīm, lai saglabātu, atjaunotu un nodrošinātu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu visaptverošā un integrētā veidā. No šodien apsolītā 1 miljarda eiro 250 miljoni eiro tiks piešķirti Kongo baseinam, aptverot astoņas valstis (Kamerūnu, Centrālāfrikas Republiku, Kongo Demokrātisko Republiku, Kongo Republiku, Ekvatoriālo Gvineju, Gabonu, Burundi un Ruandu), lai aizsargātu pasaules otro lielāko tropisko lietusmežu reģionu un vienlaikus uzlabotu tā iedzīvotāju iztiku.

Konteksts

Vairāk nekā 1,6 miljardi cilvēku visā pasaulē pārtikas, medicīnas un iztikas ziņā ir atkarīgi no mežiem. Meži saglabā augsni un nodrošina 80 % pasaules bioloģiskās daudzveidības, un lielākie mežu baseini atrodas ārpus ES teritorijas.

Tā kā meži ražo skābekli un attīra gaisu, tiem ir būtiska nozīme arī klimata pārmaiņu mazināšanā, jo tie absorbē līdz 30 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tie ir vienlīdz svarīgi arī attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Ar mežu izciršanu saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas ir otrs lielākais klimata pārmaiņu cēlonis. Laikā no 1990. līdz 2016. gadam pasaule ir zaudējusi mežu platību tempā, kas pielīdzināms aptuveni 800 futbola laukumiem stundā.

Kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma ES ir atbalstījusi mežu saglabāšanu, jo īpaši Centrālāfrikā, izmantojot ES pamatprogrammu ECOFAC (Bioloģiskās daudzveidības un trauslu ekosistēmu saglabāšana Centrālāfrikā). Šis pastāvīgais atbalsts palīdzēja saglabāt aptuveni 16 miljonus hektāru mitro mežu Kongo baseinā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu attīstību un iztiku vietējo iedzīvotāju vidū.

Šodienas Eiropas Komisijas solījumu finansē no Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) "Eiropa pasaulē”.

Sīkāka informācija

Priekšsēdētājas runa par mežiem un zemes izmantošanu (europa.eu)

26. ANO Klimata pārmaiņu konference (COP26) 

ECOFAC programma

ES Rīcības plāns meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT)

Stāsti par ilgtspējīgu mežsaimniecību

Zambija: kā izdzīvot, ja samazinās lietus un meži | Starptautiskās partnerības (europa.eu)

Malkas sagādes smagās nastas samazināšana bēglēm Kamerūnā | Starptautiskās partnerības (europa.eu)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 2. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā