Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 19. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Dalībvalstis, darba ņēmēji un darba devēji vienojās par vajadzību atzīt Covid-19 par arodslimību

Symbolic - Coronavirus

Vakar dalībvalstis, darba ņēmēji un darba devēji ES Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējā komitejā panāca vienošanos par vajadzību atzīt Covid-19 par arodslimību veselības un sociālās aprūpes un mājprūpes nozarēs, kā arī pandēmijas kontekstā – nozarēs, kurās ir konstatēts uzliesmojums un kuras saistītas ar darbībām ar pierādītu inficēšanās risku. Tāpat minētie dalībnieki arī atbalstīja ES arodslimību saraksta atjaunināšanu.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits teica: 

Panāktā vienošanās ir spēcīgs politisks signāls, lai atzītu Covid-19 ietekmi uz strādniekiem un atzītu izšķirošo ieguldījumu, ko snieguši veselības nozarē un sociālajā aprūpē, kā arī citās darbvietās, kurās pastāv paaugstināts risks saslimt ar Covid-19, nodarbinātie cilvēki. Pamatojoties uz šo vienošanos, Komisija atjauninās savu ieteikumu par arodslimībām, lai veicinātu Covid-19 atzīšanu par arodslimību visās dalībvalstīs.

Vakar panāktā vienošanās ir svarīgs solis virzībā uz 2021. gada jūnijā Komisijas pieņemtā ES stratēģiskā satvara par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam īstenošanu, kurā Komisija paziņoja, ka tā atjauninās Komisijas Ieteikumu par arodslimībām, lai līdz gada beigām ietvertu tajā Covid-19. Satvarā izklāstīti galvenie pasākumi ES līmenī, kas nepieciešami, lai tuvākajos gados uzlabotu darba ņēmēju veselību un drošību. Viens no satvara galvenajiem transversālajiem mērķiem ir gatavības palielināšana jebkādām potenciālām veselības krīzēm nākotnē. Tas paredz arī atbalsta palielināšanu darba ņēmējiem iespējamu turpmāku Covid-19 viļņu laikā.

Turpmākie pasākumi

Pēc Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas atzinuma Komisija atjauninās ieteikumu, kurā uzskaitītas arodslimības un vielas, kas tās var izraisīt, ko Komisija iesaka dalībvalstīm atzīt. Mērķis ir panākt, lai dalībvalstis pielāgotu savus tiesību aktus atbilstoši atjauninātajam ieteikumam. Ja dalībvalstī slimība atzīta par arodslimību, attiecīgajās nozarēs nodarbinātie darba ņēmēji, kuri darbā inficējušies ar Covid-19, saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iegūt specifiskas tiesības, piemēram tiesības uz kompensāciju.

Konteksts

Lai gan ar Covid-19 pandēmiju saistītā sanitārā krīze Eiropā uzlabojas un dalībvalstis pakāpeniski atceļ ierobežojošos pasākumus, epidemioloģiskā situācija joprojām ir nopietna. Kopš 2022. gada 12. maija Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir klasificējis konkrētus omikrona paveidus kā “bažas raisošus variantus”. Tāpēc, ņemot vērā iespējamos turpmākos Covid-19 viļņus, ir jāstiprina darba ņēmēju aizsardzība.

Daži darba ņēmēji, jo īpaši tie, kuri eksponēti inficētām personām, piemēram, veselības un sociālās aprūpes nozarēs, pakļauti augstam riskam inficēties ar Covid-19. Turklāt, pandēmijas laikā arī citu nozaru darba ņēmēji var būt pakļauti augstam riskam inficēties ar Covid-19 savas darbības dēļ.

Arodslimību atzīšana un kompensācijas piešķiršana ir valstu kompetencē. Lielākā daļa dalībvalstu ziņojušas Komisijai, ka tās jau atzinušas Covid-19 par arodslimību vai nelaimes gadījumu darbā atbilstoši saviem valsts tiesību aktiem. Komisijas Ieteikuma par arodslimībām atjaunināšanai ir svarīga loma Covid-19 kā arodslimības atzīšanas veicināšanā visās dalībvalstīs.

Kur meklēt plašāku informāciju

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas galīgais atzinums

Komisijas 2003. gada 19.septembra Ieteikums 2003/670/EK par Eiropas arodslimību sarakstu

ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam

Vairāk par ES rīcību drošības un veselības aizsardzības darbā atbalstam  

Sekojiet Nikolā Šmitam vietnē Facebook un Twitter

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas e-jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā