Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 17. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Digitālo pakalpojumu akta īstenošana. Komisija atklāj Eiropas Algoritmiskās pārredzamības centru ( ECAT)

Digitalizācija

Rīt Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Seviļā, Spānijā, oficiāli atklās Eiropas Algoritmiskās pārredzamības centru (ECAT). Atklāšana tiks atzīmēta ar pasākumu, ko pārraidīs šeit.

Šis pasākums pulcinās ES iestāžu, akadēmisko aprindu, pilsoniskās sabiedrības un nozares pārstāvjus, kas apspriedīs to, cik sabiedrībai svarīgi ir pārraudzīt algoritmisko sistēmu izmantošanu, un galvenos ar šo pārraudzību saistītos jautājumus. Pēc iekšējā tirgus komisāra Tjerī Bretona videouzrunas auditorija plašāk iepazīsies ar ECAT pašreizējo un plānoto darbu, un notiks arī tiešraides demonstrējumi, kas atspoguļos tā paredzamo potenciālu.

ECAT uzdevums Digitālo pakalpojumu akta satvarā

Digitālo pakalpojumu akts (DPA) nosaka riska pārvaldības prasības uzņēmumiem, kurus Eiropas Komisija atzinusi par ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lielām tiešsaistes meklētājprogrammām. Norādītajām platformām šajā satvarā būs jāapzina, jāanalizē un jāmazina plašs sistēmisko risku klāsts, sākot no tā, kā to pakalpojumus var izmantot, lai plašāk izplatītu nelikumīgu saturu un dezinformāciju, līdz ietekmei uz vārda brīvību un mediju brīvību. Tāpat tām būs jānovērtē un jāmazina īpaši riski, kas saistīti ar dzimumbalstītu vardarbību tiešsaistē un nepilngadīgo un viņu garīgās veselības aizsardzību tiešsaistē. Eiropas Komisija veiks norādīto platformu un meklētājprogrammu riska mazināšanas plānu neatkarīgu revīziju un uzraudzību.    

ECAT sniegs Komisijai iekšējo tehnisko un zinātnisko kvalifikāciju, kas ļaus nodrošināt, ka ļoti lielo tiešsaistes platformu un ļoti lielo tiešsaistes meklētājprogrammu izmantotās algoritmiskās sistēmas atbilst DPA noteiktajām riska pārvaldības, mazināšanas un pārredzamības prasībām. Tas citu uzdevumu starpā ietvers algoritmu tehnisko analīzi un izvērtēšanu. Starpdisciplināra datu zinātnieku, MI speciālistu, sociālo zinātņu pētnieku un juridisko ekspertu grupa apvienos savas specializētās zināšanas, lai novērtētu šo algoritmu darbību un ieteiktu paraugpraksi to ietekmes mazināšanai. Tas būs ļoti svarīgi, lai nodrošinātu norādīto uzņēmumu iesniegto pārredzamības ziņojumu un riska pašnovērtējuma rūpīgu analīzi un lai veiktu šo uzņēmumu sistēmu pārbaudes, kad vien to pieprasa Komisija.

Šo uzdevumu nevarētu īstenot bez pienācīgas pētniecības un prognozēšanas spējas, kas arī ir ECAT pieejas neatņemama sastāvdaļa. JRC pētnieki izmantos un turpinās pilnveidot savas ilgā laikā iegūtās zināšanas mākslīgā intelekta (MI) jomā, kas jau ir palīdzējušas sagatavot citus svarīgus regulējuma elementus, piemēram, MI aktuKoordinēto MI plānu un tā 2021. gada pārskatu. ECAT pētnieki pievērsīsies ne tikai no ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lielām tiešsaistes meklētājprogrammām izrietošo sistēmisko risku apzināšanai un novēršanai, bet arī pētīs algoritmu ilgtermiņa ietekmi uz sabiedrību.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

Liekot lietā daudzdisciplināras zināšanas, Eiropas Algoritmiskās pārredzamības centra komanda pirmo reizi dziļāk ieskatīsies ļoti lielo tiešsaistes platformu un ļoti lielo tiešsaistes meklētājprogrammu darbībā, lai redzētu, kā to algoritmi funkcionē un veicina nelikumīga un kaitīga satura izplatīšanu, ar ko saskaras pārāk daudzi eiropieši.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Mēs Komisijā veidojam jaudīgu spēju uzraudzīt lielākos un inovatīvākos tehnoloģiju uzņēmumus. DPA ir devis juridiskos instrumentus platformu algoritmu “melnās kastes” atvēršanai. Šā mērķa sasniegšanā izšķiroša nozīme būs ECAT tehniskajām zināšanām.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Pētniecība un zinātne ir digitālās pārveides pamats. Digitālo pakalpojumu akts pirmo reizi paver pētniekiem piekļuvi datiem no ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lielām tiešsaistes meklētājprogrammām. Šajā ziņā ECAT sekmēs pasaules mēroga pētniecības kopienas izveidi.

Vispārīga informācija

Komisija 2020. gada 15. decembrī nāca klajā ar priekšlikumu par DPA, kā arī priekšlikumu par Digitālo tirgu aktu (DTA) kā visaptverošu satvaru, lai ikvienam nodrošinātu drošāku un taisnīgāku digitālo telpu. Pēc tam, kad 2022. gada aprīlī ES likumdevēji panāca politisku vienošanos, DPA stājās spēkā 2022. gada 16. novembrī. Līdz 2023. gada 17. februārim platformām un meklētājprogrammām bija jāpublicē aktīvo lietotāju skaits mēnesī. Komisija pašlaik analizē publicētos datus, lai norādītu ļoti lielas tiešsaistes platformas un ļoti lielas tiešsaistes meklētājprogrammas, kurām četros mēnešos no brīža, kad par tādām atzītas, būs jāizpilda visi DPA paredzētie pienākumi un jo īpaši jāiesniedz savs pirmais riska novērtējums. Līdz 2024. gada 17. februārim DPA sāks piemērot arī visiem starpniecības pakalpojumiem; līdz tam pašam datumam dalībvalstīm ir jāieceļ digitālo pakalpojumu koordinatori.

DPA attiecas uz visiem digitālajiem pakalpojumiem, kas saista patērētājus ar precēm, pakalpojumiem un saturu. Ar to tiek noteikti visaptveroši jauni pienākumi tiešsaistes platformām, lai mazinātu kaitējumu un novērstu riskus tiešsaistē, ieviesta stingra lietotāju tiesību aizsardzība tiešsaistē, un uz digitālajām platformām tiek attiecināta unikāla, jauna pārredzamības un pārskatatbildības sistēma. Šie noteikumi, kas izstrādāti kā vienots un saskanīgs ES noteikumu kopums, visā vienotajā tirgū nodrošinās jaunu aizsardzību lietotājiem un juridisko noteiktību uzņēmumiem. DPA ir pirmā šāda veida regulatīvā rīkkopa visā pasaulē un nosaka starptautisku standartu regulatīvai pieejai tiešsaistes starpniekiem.

Sīkāka informācija

Eiropas Algoritmiskās pārredzamības centrs (ECAT)

ES Oficiālā Vēstneša teksts par DPA

Digitālo pakalpojumu akts. Jautājumi un atbildes

Digitālo pakalpojumu akta faktu lapa

Digitālo pakalpojumu akta pakete  

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 17. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā