Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 29. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Eiropas daudzveidības mēnesis: Komisija paziņo uzvarētājus pirmajā balvu konkursā “Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”

Jaunatne

Eiropas Komisija paziņojusi uzvarētājus pirmajā balvu konkursā “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”, kura mērķis ir izcelt pilsētas un reģionus visā ES, kas rāda piemēru iekļaujošas politikas jomā. Uzvarētāji no piecām dalībvalstīm – Horvātijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas un Zviedrijas – ir saņēmuši atzinību par savu darbu, veidojot taisnīgāku sabiedrību, kurā tiek sekmēta daudzveidība un iekļaušana neatkarīgi no dzimuma, rases un etniskās izcelsmes, reliģijas un pārliecības, invaliditātes un vecuma, kā arī veicinātas LGBTIK tiesības un romu integrācija.

Kategorijā “Pašvaldības ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotājiem” pirmās vietas (zelts) ieguvēja ir Ķelne (Vācija) par tās stratēģiju daudzveidības un iekļaušanas veicināšanai, kam seko Zviedrijas pilsēta Gēteborga (sudrabs) un Barselona Spānijā (bronza). Kategorijā “Pašvaldības ar mazāk nekā 50 000 iedzīvotājiem” pirmā vieta (zelts) pienākas Horvātijas pilsētai Koprivnicai par tās stratēģiju, kuras mērķis ir atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti, kam seko Ingelheima pie Reinas Vācijā (sudrabs) un Spānijas pilsēta Antekera (bronza). Romu integrācijai veltītajā kategorijā pirmā vieta (zelts) tiek piešķirta Spānijas reģionam Andalūzijai par tās visaptverošo plānu romu kopienas iekļaušanai, kam seko Zviedrijas pilsēta Gēteborga (sudrabs) un Grădinari Rumānijā (bronza).

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova teica: 

Mēs esam liecinieki tam, ka neaizsargātas grupas krīzes laikos ir pakļautas lielākam riskam. Godinām šīs pilsētas, kas rāda piemēru, kā mūsu kopienās aizsargāt ikviena cilvēka cieņu un brīvību. Suminot uzvarētājus, mums vienlaikus jāatceras, cik svarīgas ir šādas iniciatīvas, lai atbalstītu mūsu Savienības pamatā esošās vērtības – neatkarīgi no tā, kādā līmenī tās tiek īstenotas.

Līdztiesības komisāre Helena Dalli piebilda: 

Apsveicu visus uzvarētājus pirmajā balvu konkursā Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”, kā arī visas 82 pašvaldības, kas atsaucās Eiropas Komisijas aicinājumam veicināt un atbalstīt daudzveidību. Šīs pašvaldības ir lieliski demonstrējušas, kā mēs kopā varam iestāties par līdztiesību un daudzveidību un panākt iekļautību par labu ikvienam.

Konteksts

Ikgadējais balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”, kas uzsākts ES rasisma apkarošanas rīcības plāna 2020.–2025. gadam ietvaros, ir daļa no Komisijas darba virzībā uz Savienību, kurā valda līdztiesība.

Pieteikumus dalībai pirmajā konkursā varēja iesniegt no 2021. gada 22. novembra līdz 2022. gada 15. februārim. Ekspertu žūrija piešķīra punktus kandidātiem visās kategorijās, vadoties pēc dažādiem kritērijiem, tostarp iniciatīvu rakstura un mēroga, iniciatīvu ietekmes un to cilvēku līdzdalības politikas veidošanā, kurus skar diskriminācija.

Šā gada balvu konkursa uzvarētāji tika paziņoti tiešsaistes ceremonijā, tādējādi atzīmējot Eiropas daudzveidības mēneša sākšanos 2022. gadā.

Eiropas daudzveidības mēnesis pirmo reizi tika atzīmēts 2020. gada maijā, veidojot daļu no ES Daudzveidības hartu platformas 10. gadadienas. Ar to cildina tādu organizāciju centienus, kuras palīdz veidot vienlīdzīgu un iekļaujošu vidi visu cilvēku labā. Šī iniciatīva ir daļa no Eiropas Komisijas apņemšanās apkarot diskrimināciju un veicināt daudzveidību un iekļautību darbavietā.

Eiropas Savienība finansē iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt daudzveidību un iekļautību un vērsties pret nevienlīdzību un diskrimināciju, tostarp romu vidū. Programmai “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) 2021.–2027. gadā ir atvēlēti 1,55 miljardi eiro, kā rezultātā tas ir līdz šim lielākais ES finansējums tiesību un vērtību veicināšanai Eiropas Savienībā.

Plašāka informācija

ES daudzveidība — 2022. gada iniciatīvas un balvu konkurss

Mediju rīkkopa

Informācija medijiem par balvu konkursu

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) norādes par cilvēktiesību pilsētām Eiropas Savienībā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 29. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā