Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 1. septembrisLasīšanas ilgums: 4 min

Eiropas Dzelzceļa gads. Eiropas savienošanas ekspresis dodas ceļā

“Eiropas savienošanas ekspresis”

2. septembrī no Lisabonas stacijas izbrauks īpašs vilciens — “Eiropas savienošanas ekspresis”, kas ir daļa no Eiropas Dzelzceļa gada (2021) pasākumu programmas. Piecu nedēļu brauciena laikā tas pieturēs vairāk nekā 100 pilsētās, līdz 7. oktobrī ieradīsies Parīzē. Sākot ceļojumu Lisabonā un beidzot to Parīzē, vilciens pieturēs Ļubļanā, kas būs ievērojama pietura, jo tādējādi tiks savienotas ES Padomes prezidentvalstis Portugāle, Slovēnija un Francija.

Transporta komisāre Adina Veleana:

Dzelzceļš ir veidojis mūsu bagāto, kopīgo vēsturi. Taču dzelzceļš ir arī Eiropas nākotne, mūsu ceļš uz klimata pārmaiņu mazināšanu un ekonomikas atveseļošanu pēc pandēmijas, veidojot oglekļneitrālu transporta nozari. Tuvākajās nedēļās Eiropas savienošanas ekspresis kļūs par braucošu konferenci, laboratoriju un sabiedrisko debašu forumu par to, kā padarīt dzelzceļu par pasažieru un uzņēmumu iecienītu transporta veidu. Lūdzu, silti sagaidiet mūs, kad piestāsim jums tuvu esošā dzelzceļa stacijā.

Šajā maršrutā ir plānoti dažādi pasākumi, ar ko sagaidīt vilcienu dzelzceļa stacijās visā Eiropā. Dzelzceļa entuziasti var sekot līdzi debatēm, kas notiek vilcienā, kā arī konferencēm par ES infrastruktūras politiku un Eiropas transporta tīkla (TEN-T) lomu, kuras, izmantojot pasākumu tīmekļa vietni, tiks straumētas tiešraidē no Lisabonas, Bukarestes, Berlīnes un Betemburgas. Eiropas savienošanas ekspresis ir rezultāts unikālai sadarbībai starp Eiropas Komisiju un Eiropas Dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu kopienu (CER), Eiropas dzelzceļa operatoriem, infrastruktūras pārvaldītājiem un daudziem citiem partneriem ES un vietējā līmenī.

CER priekšsēdētājs un Austrijas Federālā dzelzceļa izpilddirektors Andreas Matte uzsvēra kopīgā projekta nozīmi:

Eiropas savienošanas ekspresis ir iespaidīgs pierādījums Eiropas Dzelzceļa gada panākumiem un vienlaikus norāda uz kopīgajiem izaicinājumiem, kas mūs gaida nākotnē. CER dalībnieki ir apņēmušies panākt, lai zaļais kurss būtu sekmīgs. Spēcīga Eiropas dzelzceļa nozare ir ļoti svarīga, lai sasniegtu ES mērķus klimata jomā. Pašlaik pārrobežu dzelzceļa transportā ir pārāk daudz tehnisku šķēršļu, un ir ļoti sarežģīti vadīt vilcienu pāri Eiropas valstu robežām. Mums jāturpina kravu novirzīšana no autoceļiem uz dzelzceļu, jānodrošina efektīvi pakalpojumi ikdienas braucējiem un jāpaplašina starptautiskie tālsatiksmes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ar dienas un nakts reisiem. Esmu pārliecināts, ka Eiropas savienošanas ekspresis palielinās informētību par šīm problēmām. Vēlos pateikties visiem kolēģiem un partneriem, kas padarīja iespējamu šo projektu, un Eiropas savienošanas ekspresim novēlu laimīgu ceļu.

Vispārīga informācija

Eiropas savienošanas ekspresi padarīja iespējamu Eiropas dzelzceļa nozares partneri un ES, valstu un vietējā līmeņa iestādes kopīgiem spēkiem. Ņemot vērā atšķirīgo sliežu ceļa platumu Eiropā, Eiropas savienošanas ekspresis patiesībā būs trīs vilcieni — Ibērijas vilciens, standarta vilciens un Baltijas vilciens —, kuri tiksies šajā maršrutā. Projekts ir atgādinājums par savstarpējas izmantojamības trūkumu starp dažām Eiropas dzelzceļa tīkla daļām, bet tas arī apliecinās ļoti labo sadarbību starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

Vagonus ir nodrošinājuši dažādi Eiropas dzelzceļa uzņēmumi. Vienā no tiem, ko nodrošinās MAV (Ungārija), būs mobila izstāde, ko rīkos Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) un kopuzņēmums “Shift2Rail”. Tajā tiks parādītas daudzās pašreizējās tehnoloģijas un inovācijas, kas uzlabo dzelzceļa lietotāju pieredzi, un parādīts, kā ES atbalsta infrastruktūras projektus. Standarta vilcienā būs konferenču vagons (ko nodrošina SNCF, Francija), divi standarta sēdvietu vagoni (DB, Vācija, un SBB, Šveice), restorānvagons (FS, Itālija) un guļamvagons (ÖBB, Austrija). Ibērijas vilcienu starp Portugāli un Spāniju nodrošina Spānijas operators Renfe, savukārt Lietuvas LTG ekspluatē Baltijas vilcienu.

Pašreizējās pandēmijas kontekstā drošība ir noteikta par prioritāti visu Eiropas savienošanas ekspreša pasākumu organizēšanā. Daži pasākumi tiks straumēti tiešraidē, un vilcienu entuziasti tiek mudināti sagaidīt vilcienu konkrētās stacijās.

Sīkākai informācijai:

Eiropas savienošanas ekspreša maršruts un kustības grafiks

Bieži uzdotie jautājumi par Eiropas savienošanas ekspresi

Eiropas savienošanas ekspreša partneri

Fakti un skaitļi īsumā

2021. gads — Eiropas Dzelzceļa gads

Kontaktinformācija presei: infoatconnectingeuropeexpress [dot] eu (info[at]connectingeuropeexpress[dot]eu)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 1. septembris