Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 9. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas Inovācijas padome: lielākās ikgadējās finansējuma iespējas novatoriem nolūkā izvērst darbību

p041444-45937_0.jpg
© EU

Komisija šodien pieņēma Eiropas Inovācijas padomes 2022. gada darba programmu. Tā 2022. gadā paver vairāk nekā 1,7 miljardu eiro vērtas finansējuma iespējas revolucionāriem novatoriem, lai tie izvērstos jaunos tirgos un radītu tos, piemēram, kvantu datošanas, jaunās paaudzes akumulatoru bateriju un gēnu terapijas jomā. Eiropas Inovācijas padome darbu sāka 2021. gada martā kā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” būtisks jauninājums, un tās kopējais budžets 2021.–2027. gadam pārsniedz 10 miljardus eiro.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Eiropas Inovācijas padome jau ir atbalstījusi 4 “vienradžus” un vairāk nekā 90 “kentaurus”. Šā gada darba programmai ir līdz šim lielākais ikgadējais finansējums izdomas bagātiem uzņēmējiem un pētniekiem, kā arī jauni pasākumi novatoru sieviešu un augošo uzņēmumu atbalstam. Eiropa ir apņēmusies atbalstīt inovāciju un jaunās tehnoloģijas, un EIP ir uz pareizā ceļa, lai kļūtu par Eiropas “vienradžu fabriku”.

Kas jauns 2022. gada darba programmā?

Eiropas Inovācijas padomes (EIP) 2022. gada darba programmā ir vairāki jauni elementi, kas vienkāršo pieteikšanās procesu un sekmē ES rīcībpolitiku.

Novitātes

 • Jauna EIP 100 augošu uzņēmumu atbalsta iniciatīva (Scale-Up 100): EIP kopš 2018. gada jau ir atbalstījusi vairāk nekā 2600 mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un jaunuzņēmumu, un nu tā ievieš EIP 100 augošu uzņēmumu atbalsta iniciatīvu, kas noskaidros 100 daudzsološus dziļo tehnoloģiju ES uzņēmumus, kuriem ir potenciāls kļūt par “vienradžiem” (uzņēmumiem, kuru vērtība pārsniedz 1 miljardu eiro).
 • Kapitālieguldījumi, kas pārsniedz 15 miljonus eiroEIP Accelerator ļaus uzņēmumiem, kas strādā ar Eiropas stratēģisko interešu tehnoloģijām, pieteikties uz vairāk nekā 15 miljonu eiro EIP investīcijām. 
 • Lielāks atbalsts novatorēm:
  • Inovācijas dzimumu un daudzveidības indeksa izstrāde ar mērķi apzināt atšķirības un veicināt daudzveidību uzņēmumos. Tas nodrošinās konsekventu informāciju investoriem, finansētājiem, patērētājiem un politikas veidotājiem.
  • 2022. gada ES balva novatorēm ietvers divas papildu balvas novatorēm, kas jaunākas par 35 gadiem, tāpēc kopumā tiks piešķirtas sešas balvas: trīs balvas visiedvesmojošākajām novatorēm visā ES un pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs un trīs balvas visdaudzsološākajām jaunajām novatorēm vecuma grupām līdz 35 gadiem.

Ieguldījums politikas prioritāšu īstenošanā

2022. gada darba programmā ir izklāstīts atjaunināts EIP uzdevumu kopums. EIP uzdevumi noteiktās tematiskajās jomās nodrošina vairāk nekā 500 miljonu eiro finansējuma iespējas jaunuzņēmumiem nolūkā izstrādāt tehnoloģijas, kas palīdzēs sasniegt ES mērķrādītāju līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 %, kā arī veidot stratēģisku autonomiju kvantu datošanas, kosmisko un jaunu medicīnisko tehnoloģiju jomā.

Vienkāršošana

EIP cenšas pieteikuma iesniedzēju interesēs pastāvīgi uzlabot savas procedūras:

 • Visi izcilie uzņēmumi, kuriem budžeta ierobežojumu dēļ EIP nevar sniegt finansējumu, automātiski saņems izcilības zīmogu, kas tiem varētu palīdzēt saņemt finansējumu no citiem ES finansēšanas instrumentiem, piemēram, struktūrfondiem, Atveseļošanas fonda vai citiem avotiem. 
 • EIP programmām Transition un Accelerator 2022. gadā tiks noteikti biežāki pieteikumu iesniegšanas termiņi, un EIP programmai Transition tiks ieviests pastāvīgs pieteikumu iesniegšanas process. Turklāt EIP programmas Accelerator otrreizējie pieteikuma iesniedzēji varēs aprakstīt un aizstāvēt uzlabojumus, kas ieviesti viņu atkārtotajā pieteikumā. 

Eiropas Inovācijas padomes finansējums un atbalsts 2022. gadā

 • EIP Pathfinder (350 miljoni eiro) daudzdisciplīnu pētniecības grupām, kas veic progresīvu pētniecību ar potenciālu radīt tehnoloģisku progresu.
 • EIP Transition (131 miljons eiro) pētījumu rezultātu pārvēršanai inovācijas iespējās, koncentrējoties uz rezultātiem, kas gūti EIP Pathfinder projektos un Eiropas Pētniecības padomes Proof of Concept projektos, lai pilnveidotu tehnoloģijas un sagatavotu ekonomisko pamatojumu specifiskiem lietojumiem.
 • EIP Accelerator (1,16 miljardi eiro) jaunuzņēmumiem un MVU, lai tie izstrādātu un izvērstu ietekmīgas inovācijas, kas spēj radīt jaunus tirgus vai būtiski pārveidot esošos.

Visiem Eiropas Inovācijas padomes projektiem ir pieejami uzņēmējdarbību paātrinoši pakalpojumi, kas piesaista trenerus, mentorus un speciālās zināšanas, partnerības iespējas ar uzņēmumiem, investoriem un citiem, kā arī piedāvā dažādus citus pakalpojumus un pasākumus.

Pēc darba programmas publicēšanas otrdien, 22. februārī, būs informatīva diena, kurā sniegs informāciju par to, kā Eiropas Inovācijas padome darbojas, kā pieteikties uz finansējumu, kurš ir tiesīgs pieteikties un kādi ir šā gada jauninājumi. Šā pasākuma sesijās tiks sniegta informācija par finansējuma iespējām pētnieku grupām, jaunuzņēmumiem, MVU un investoriem.

Konteksts 

Pēc sekmīga izmēģinājuma posma (2018.–2020. gadā) EIP tika izveidota 2021. gada martā un kļuva par būtisku jauninājumu programmā “Apvārsnis Eiropa”. Tās budžets 2021.–2027. gadā ir vairāk nekā 10 miljardi eiro. Tās stratēģiju un īstenošanu vada EIP Valde, kurā ir neatkarīgi locekļi no inovācijas vides (uzņēmēji, pētnieki, investori, uzņēmumi un citi inovācijas ekosistēmas pārstāvji). EIP Valde ir apstiprinājusi 2022. gada darba programmu.

EIP izmanto proaktīvu pieeju finansējuma pārvaldībai; šo procesu vada EIP programmu vadītāji, kuri izveido priekšstatus par inovāciju un tehnoloģisku progresu un virza projektu portfeļus šo mērķu sasniegšanai.

EIP īstenošanu sāka, apsteidzot lielāko daļu citu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” daļu, un tā jau ir atlasījusi finansējumam 164 MVU un jaunuzņēmumus, 56 progresīvus pētniecības projektus un 29 projektus tehnoloģiskā progresa pārnešanai no laboratorijas reālajā pasaulē.

EIP devums izmēģinājuma posmā no 2018. gada līdz 2020. gadam un saistībā ar iepriekšējām MVU un nākotnes un jauno tehnoloģiju shēmām:

 • Atbalsts vairāk nekā 5500 jaunuzņēmumu un inovatīvu MVU visā Eiropā, kā arī vairāk nekā 400 progresīvu pētniecības projektu.
 • EIP atbalstītie jaunuzņēmumi pēc tam ir piesaistījuši gandrīz 10 miljardu eiro investīcijas. Daudzi no tiem ir veiksmīgi paplašinājušies (pašlaik ir vairāk nekā 90 “kentauru” un 4 “vienradži”).
 • Arvien vairāk sieviešu vadītu jaunuzņēmumu: 29 % uzņēmumu, kam piešķirts finansējums 2020. gada otrajā pusē, izpilddirektori ir sievietes (salīdzinot ar 8 % uzņēmumu, kas finansēti 2020. gada pirmajā pusē).
 • 2020. gadā izveidotais EIP fonds sāka darboties pilnā apmērā.
  • Lēmumi par vairāk nekā 630 miljonu eiro investēšanu 141 uzņēmumā.
  • Pirmie 24 tiešie kapitālieguldījumi, ko veica EIP fonds, piesaistīja riska kapitāla fondu un citu fondu līdzinvestīcijas 395 miljonu eiro apmērā (EIP fonda investīcijas pārsniegtas 2,7 reizes).

Sīkāka informācija

EIP 2022. gada darba programma

Faktu lapas par EIP darba programmu:

EIP 2021. gada ietekmes ziņojums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 9. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā