Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 7. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Eiropas Inovācijas padome: vairāk nekā pusotrs miljards eiro radikālām tehnoloģijām

Digital growth

Komisija šodien pieņēma Eiropas Inovācijas padomes (EIP) 2023. gada darba programmu. 2023. gadā tā zinātniekiem un novatoriem paver finansējuma iespējas 1,6 miljardu eiro apmērā, lai izvērstu radikālas tehnoloģijas un radītu jaunus tirgus. Vairāk nekā pusmiljards eiro ir paredzēti nākamās paaudzes tehnoloģijām Eiropas stratēģiskajās jomās, tostarp enerģijas uzkrāšanai, kvantu, pusvadītāju un pārtikas nodrošinājumam.

Jaunais finansējums 2023. gadam pastiprina EIP pieaugošos rezultātus augstas ietekmes tehnoloģiju un jaunuzņēmumu atbalstīšanā. Šodien publicētajā EIP ietekmes ziņojumā uzsvērts, ka EIP jau ir atbalstījusi 12 “vienradžuzņēmumus”, stimulējusi vairāk nekā 10 miljardu eiro turpmākos ieguldījumos un ar EIP fonda starpniecību piesaistījusi vairāk nekā 2,6-kārtīgas papildu investīcijas.

Šā gada darba programmā ir iekļauti vairāki jauninājumi un izmēģinājuma darbības, lai atbalstītu Jauno Eiropas inovācijas programmu.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Atbalstītie 12 “vienradžuzņēmumi” un 112 “kentauruzņēmumi” un vairāk nekā 10 miljardu eiro investīciju piesaiste Eiropas progresīvajām tehnoloģijām liecina par Eiropas Inovācijas padomes pieaugošo ietekmi. Tās 2023. gada darba programma turpinās nodrošināt finansējumu progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem, palielinot talantu plūsmas un uzlabojot Eiropas inovācijas ekosistēmu.

Novitātes

  • Astoņi uzdevumi jaunuzņēmumiem un MVU kļūt par pasaules līderiem stratēģiskās tehnoloģiju jomās, un budžets dotācijām un ieguldījumiem 525 miljonu eiro apjomā.
  • Jauna shēma, lai palielinātu inovatīvu talantu plūsmu uz progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem, izmantojot daudzsološu pētnieku stažēšanos.
  • Pastiprināts atbalsts sievietēm novatorēm, sasaistot EIP Accelerator ar uzņēmumiem, ko atbalsta iniciatīva “Sievietes TechEU”.
  • Atbalsts EIP inovāciju testēšanai publiskā un privātā iepirkuma veicēju vidū.
  • Turpmāka sadarbība ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT), atverot uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumus un iedibinot kopīgu EIP un EIT sieviešu novatoru balvu.

Atbalsts ES prioritātēm

2023. gada EIP darba programmā ir izklāstīts atjaunināts “EIP uzdevumu” kopums. Jaunuzņēmumiem ir darīts pieejams vairāk nekā pusmiljards eiro, lai tie izstrādātu nākotnes tehnoloģijas, kas palīdzēs sasniegt ES mērķus paātrināt atjaunīgo energoresursu izvēršanu, nodrošināt pusvadītāju piegādes drošību un pārtikas piegādes ķēžu drošumu, kā arī videi draudzīgu būvniecību. Uzdevumu risināšana tieši atbalstīs tādus ES politikas mērķus kā REPowerEUMikroshēmu aktsJaunais Eiropas “Bauhaus”, pārtikas nodrošinājums un ES misijas programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Eiropas Inovācijas padomes finansējums un atbalsts 2023. gadā

  • EIP Pathfinder (343 miljoni eiro) daudzdisciplīnu pētniecības grupām, kas veic progresīvu pētniecību ar potenciālu radīt tehnoloģisku progresu (dotācijas līdz 4 miljoniem eiro).
  • EIP Transition (128,3 miljoni eiro) pētījumu rezultātu pārvēršanai inovācijas iespējās, koncentrējoties uz rezultātiem, kas gūti EIP Pathfinder projektos un Eiropas Pētniecības padomes Proof of Concept projektos, lai pilnveidotu tehnoloģijas un sagatavotu ekonomisko pamatojumu specifiskiem lietojumiem (dotācijas līdz 2,5 miljoniem eiro).
  • EIP Accelerator (1,13 miljardi eiro) jaunuzņēmumiem un MVU, lai izstrādātu un izvērstu ietekmīgas inovācijas ar potenciālu radīt jaunus tirgus vai izjaukt esošos (dotācijas, kas mazākas par 2,5 miljoniem eiro, kapitālieguldījumi no 0,5 līdz 15 miljoniem eiro).

Visiem Eiropas Inovācijas padomes projektiem ir pieejami uzņēmējdarbību paātrinoši pakalpojumi, kas piesaista trenerus, mentorus un speciālās zināšanas, partnerības iespējas ar uzņēmumiem, investoriem un citiem, kā arī piedāvā dažādus citus pakalpojumus un pasākumus.

Redzamība un ietekme

EIP ietekmes ziņojumā ir dokumentēta EIP ietekme 2014.-2021. gadā – tās pirmajā pilnajā darbības gadā kā pilntiesīgai iniciatīvai programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros.

Līdz šim sniegtā atbalsta rezultāti:

• EIP uzņēmumu portfelis, kura kopējais novērtējums pārsniedz 40 miljardus eiro, tostarp 12 “vienradžuzņēmumi” un 112 “kentauruzņēmumi”;

• stimuli vairāk nekā 10 miljardu eiro turpmākos ieguldījumos portfeļa uzņēmumos, tostarp no riska kapitāla, komercsabiedrībām un valsts attīstību veicinošām bankām;

• 20 % finansējuma sieviešu vadītiem uzņēmumiem saskaņā ar Accelerator un vairāk nekā 30 % pētnieču Pathfinder.

• noslēgti 92 ieguldījumu nolīgumi un piesaistīti 500 miljoni eiro līdzieguldījumos kopā ar EIP fondu, kas ir papildu kapitāla ieguldījums 2,6 eiro apmērā par katru ieguldījumu eiro, izmantojot EIP fondu;

• atbalstīti vairāk nekā 500 pētniecības projektu, kuros ir radītas aptuveni 1375 inovācijas, un vairāk nekā 90 % gadījumu, iespējams, tiks radīts jauns vai uzlabots produkts vai process;

• piešķirti 100 miljoni eiro revolucionāru ideju komercializācijai, izmantojot pirmos EIP pārejas posma uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

Konteksts

Izmantojot izmēģinājuma posma (2018.–2020. gadā) pieredzi, EIP tika izveidota 2021. gada martā un kļuva par būtisku jauninājumu programmā “Apvārsnis Eiropa”. Tās budžets 2021.–2027. gadā ir vairāk nekā 10 miljardi eiro. EIP valde, kurā ir neatkarīgi locekļi, kas iecelti no inovācijas pasaules (uzņēmēji, pētnieki, ieguldītāji, uzņēmumi un citi inovācijas ekosistēmas pārstāvji), sniedz konsultācijas par EIP stratēģiju un īstenošanu.

EIP izmanto proaktīvu pieeju finansējuma pārvaldībai; šo procesu vada EIP programmu vadītāji, kuri izveido priekšstatus par inovāciju un tehnoloģisku progresu un virza projektu portfeļus šo mērķu sasniegšanai.

Finansiālais atbalsts jaunuzņēmumiem, kurus atlasījis EIP Accelerator, ir pastiprināts, pārstrukturējot EIP fondu, kas tagad spēj īstenot kapitāla ieguldījumus.

Sīkāka informācija

EIP 2023. gada darba programma un faktu lapas

EIP 2022. gada ietekmes ziņojums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 7. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā