Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Vispārīgas publikācijas2024. gada 10. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Eiropas Komisija apstiprina pozitīvu sākotnējo novērtējumu par Latvijas otro maksājuma pieprasījumu 336 miljonu eiro apmērā Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros

Participation of Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, in the event 'Recovery and Resilience Facility (RRF) and European Strategic Investments and Reforms: state of play and way forward'

Šodien Komisija apstiprināja pozitīvu sākotnējo novērtējumu par Latvijas otro maksājuma pieprasījumu 335,7 miljonu eiro apmērā (atskaitot priekšfinansējumu) saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu, kas ir NextGenerationEU centrālais elements.

Pēc 2023. gada 22. decembrī iesniegtā maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas Komisija provizoriski secināja, ka Latvija ir apmierinoši izpildījusi 40 atskaites punktus un 3 mērķrādītājus, kas noteikti Padomes īstenošanas lēmumāattiecībā uz otro maksājumu.

Maksājuma pieprasījums aptver svarīgus soļus 23 reformu un 20 investīciju īstenošanā, kas veicinās pozitīvas pārmaiņas Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem tādās jomās kā augstākā izglītība, digitalizācija, veselības aprūpe, cenas ziņā pieejami mājokļi, energoefektivitāte, tīra mobilitāte, muita un nodokļu saistību izpilde.

Šā maksājuma pieprasījuma pamatpasākumi ietver šādas jomas:

  • augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma. Latvija ir pieņēmusi jaunu tiesisko regulējumu, kas uzlabos Latvijas valstsaugstskolu pārvaldību, pieņemot neatkarīgākus un līdzsvarotākus lēmumus. Reforma arī veicina stratēģisko specializāciju un sekmē starptautiski konkurētspējīgākas Latvijas valsts augstskolas. Reformu papildinās ANM investīcijas dotāciju veidā, kas mudinās valsts augstskolas apvienot savas spējas, paātrināt digitalizāciju un radīt jaunas programmas studentiem. Jauno pārvaldības struktūru 2022. gadā ieviesa visas valsts augstskolas;
  • cenas ziņā pieejami mājokļi. Latvija ir pieņēmusi stratēģiju cenas ziņā pieejamiem mājokļiem, kas radīs pozitīvas pārmaiņas Latvijas iedzīvotājiem, nodrošinot cenas ziņā pieejamus mājokļu risinājumus mājsaimniecībām, kurām tas visvairāk vajadzīgs.  Saskaņā ar stratēģiju veiktie pasākumi vēl vairāk veicinās gan esošā dzīvojamā fonda remontu, gan jaunu celtniecību.  Izmantojot ANM, Latvija atbalsta arī reģionālo darbaspēka mobilitāti, plānojot 467 zemas īres un videi draudzīgu dzīvokļu būvniecību.

Nākamie soļi

Komisija savu sākotnējo novērtējumu par to, kā Latvija ir izpildījusi šim maksājumam nepieciešamos atskaites punktus un mērķrādītājus, ir nosūtījusi Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK), kuras rīcībā tagad ir četras nedēļas atzinuma sniegšanai. Atkarībā no rezultāta maksājumu Latvijai var veikt pēc EFK atzinuma un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi maksājuma lēmumu.

 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis:

Eiropas Komisija (EK) sniedz pozitīvu sākotnējo vērtējumu Latvijas ekonomikas atveseļošanas un noturības plāna reformām, kas bija jāievieš, lai saņemtu otro maksājumu. 
 
Latvija 2023. gada decembrī iesniedza pieprasījumu EK, lai saņemtu otro grantu maksājumu 336 miljonu eiro apmērā. EK turpina veikt detalizētu plāna ieviešanas novērtējumu attiecībā uz 43 reformām, kas bija jāpaveic šajā posmā.
 
Latvija ir iesniegusi informāciju par paveikto šajā plāna izpildes posmā, kur galvenās reformas veiktas saistībā ar ekonomikas transformāciju – piemēram, vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un atbalsta programmām uzņēmējiem, kā arī divu digitālo inovāciju centru izveidi. Tāpat daļa ieviesto reformu attiecas uz veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu un sociālo atbalsta sistēmas pilnveidošanu, kā arī uz izglītības sektoru, konkrēti attiecībā uz augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanu. Latvija veikusi arī plānā paredzētos darbus tiesiskuma stiprināšanai – ēnu ekonomikas apkarošanai, muitas tehniskā nodrošinājuma un nodokļu maksātāju sistēmas pilnveidošanā.
 
ES investīcijas šajā plāna izpildes posmā ir ieguldītas energoefektivitātes palielināšanā, reģionālo un vietējo autoceļu remontos un pārbūvē, nodrošinot savietojamību ar novadu administratīvo centriem. Tāpat ieguldījumi veikti slimnīcu infrastruktūras uzlabošanā Rīgā un reģionos, piemēram, Liepājas reģionālajā slimnīcā veikta speciālas aparatūras iegāde onkoloģisko slimību izmeklējumiem. 
 
Tikai pēc pilnīgas paveikto darbu izvērtēšanas, EK pieņem lēmumu par maksājuma veikšanu. Plānots to pabeigt apmēram mēneša laikā, saskaņot vērtējumu ar Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas un finanšu komiteju. 
 
Kopumā Latvija, īstenojot plānā paredzētās investīcijas un reformas, saņems 1.97 miljardus eiro Eiropas Savienības finansējumu.

Vispārīga informācija

Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauts plašs investīciju un reformu pasākumu klāsts (plašāka informācija par Latvijas plānu, tostarp no Atveseļošanas un noturības mehānisma Latvijā finansēto projektu karte, ir pieejama šeit). Plāns tiks finansēts ar 1,96 miljardiem eiro dotāciju veidā. Maksājuma pieprasījums, kura sākotnējais novērtējums šodien tika apstiprināts, seko Latvijas pirmajam maksājuma pieprasījumam, kuru Komisija apstiprināja 2022. gada 29. jūlijā un Latvijai līdzekļus izmaksāja 2022. gada 7. oktobrī.

Ar šo maksājuma pieprasījumu Latvijai Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros izmaksātie līdzekļi sasniegs 801 miljonu eiro (ieskaitot priekšfinansējumu 237 miljonu eiro apmērā, ko tā saņēma 2021. gada septembrī, un 27 miljonu eiro priekšapmaksu saskaņā ar REPowerEU, ko tā saņēma 2024. gada 25. janvārī) – tas atbilst 41 % no visiem Latvijas plānam paredzētajiem līdzekļiem. Ir izpildīti 23 % no visiem plāna atskaites punktiem un mērķrādītājiem.

Plašāka informācija

Komisijas sākotnējais novērtējums par Latvijas otro maksājuma pieprasījumu

Jautājumi un atbildes par Latvijas iesniegto otro maksājuma pieprasījumu instrumenta NextGenerationEU ietvaros

Komisijas sākotnējais novērtējums par Latvijas pirmo maksājuma pieprasījumu 

Latvijas Atveseļošanas un noturības plāns: plāna pārskats, pilnīgs plāns un visi citi saistītie dokumenti

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu karte

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats

Atveseļošanas un noturības mehānisma regula

ES kā aizņēmēja

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 10. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā