Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 1. augustsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Eiropas romu holokausta upuru piemiņas diena – priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas, priekšsēdētājas vietnieces Veras Jourovas un komisāres Helenas Dalli paziņojums

Entrance to the Berlaymont building

Gatavojoties romu holokausta upuru piemiņas dienai, kas tiek atzīmēta 2. augustā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova un līdztiesības komisāre Helena Dalli norādīja:

“Eiropas romu holokausta upuru piemiņas dienā mēs godinām simtiem tūkstošu romu holokausta upuru piemiņu un atkārtoti apliecinām centienus un apņemšanos veidot līdztiesības savienību. Mēs vēlreiz uzsveram, ka brīvība, kuru baudām šodien, sev līdzi nes atbildību un pieprasa rīcību. Eiropai ir pienākums aizsargāt savas minoritātes pret rasismu un diskrimināciju.

Tā kā sarūk to iedzīvotāju skaits, kuri izdzīvojuši šīs šausmas vai bijuši to liecinieki, mūsu pienākums tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir nodrošināt, ka tiek uzturēta piemiņa un nodotas tālāk viņu liecības. Tāpēc izglītošana par holokaustu joprojām ir stūrakmens noturības veidošanā un noturīgu centienu veicināšanā cīņā pret antičigānismu, antisemītismu, aizspriedumiem un naidu.

Holokausta baisā vēsture liek mums veidot un īstenot visaptverošu sistēmu aizsardzībai pret diskrimināciju, kas Eiropas Savienībā ļautu nodrošināt cilvēka cieņu un pamattiesības ikvienam. Tāpēc Komisija atkārtoti aicina visas dalībvalstis apņemties īstenot ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģisko satvaru. Mums kopā ir jāapkaro un jāizskauž antičigānisms visās tā izpausmēs!”

Konteksts

Eiropas Parlaments 2015. gadā pasludināja 2. augustu par ikgadējo Eiropas romu holokausta upuru piemiņas dienu, lai pieminētu 500 000 Eiropas romu, kuri tika nogalināti nacistu okupētajā Eiropā (tajā laikā tā bija vismaz ceturtā daļa no romu kopskaita). Eiropas Komisija un ES dalībvalstis 2020. gadā pieņemtā ES stratēģiskā satvara romu jautājumos un Padomes ieteikuma par romiem ietvaros ir apņēmušās cīnīties pret antičigānismu. Minētajā satvarā ir izklāstīta visaptveroša trīs pīlāru pieeja: vienlīdzība ar visiem pārējiem sabiedrības locekļiem, sociālā un ekonomiskā iekļaušana un līdzdalība politiskajā, sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Pirmais novērtējuma ziņojums par dalībvalstu nacionālajiem stratēģiskajiem satvariem romu jautājumos tika pieņemts 2023. gada 9. janvārī.

Kā uzsvērts Komisijas 2023. gada novērtējuma ziņojumā, vairākas dalībvalstis savās romu valsts stratēģijās ir iekļāvušas pasākumus romu vēstures un kultūras popularizēšanai. Šo pasākumu mērogs ir dažāds, sākot no dialoga atvieglošanas līdz pagātnes netaisnības atzīšanai un iesaistīšanai samierināšanas procesos, īpašu elementu izstrādei un ieviešanai mācību programmās un mācību grāmatās, kā arī romu holokausta upuru piemiņas ceremonijām 2. augustā.

Nolūkā palielināt informētību par romu holokaustu Komisija ir paplašinājusi globālo kampaņu #ProtectTheFacts, kas tiek īstenota kopā ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi (IHRA), UNESCO un Apvienoto Nāciju Organizāciju, lai iekļautu arī romu izcelsmes cilvēku perspektīvu.

Programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) ietvaros Eiropas Komisija nodrošina ES finansējumu Eiropas piemiņas projektu atbalstam. Īpaša prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuru mērķis ir stiprināt holokausta piemiņu, izglītību un pētniecību vai apkarot holokausta noliegšanu un faktu sagrozīšanu. Plašāka informācija šeit.

Vairāk informācijas

Romu līdztiesība, iekļaušana un līdzdalība ES

ES stratēģiskais satvars romu jautājumos

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 1. augusts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā