Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 17. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Eiropas Solidaritātes korpuss: vairāk nekā 138 miljoni eiro jauniešu brīvprātīgā darba atbalstam 2022. gadā

Eiropas Solidaritātes korpuss

Šodien Komisija izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros 2022. gadam. Eiropas Solidaritātes korpuss ir ES programma jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes aktivitātēs dažādās jomās – sākot no palīdzības grūtībās nonākušiem cilvēkiem un beidzot ar atbalstu rīcībai veselības un vides jomā – visā ES un ārpus tās. Šis uzaicinājums arī paredz iespēju dalībniekiem piedalīties humānās palīdzības operācijās visā pasaulē, lai veidotu solidaritāti starp organizācijām un brīvprātīgajiem ES valstīs un cilvēkiem un kopienām ārpus Savienības. Šo jauno starptautisko projektu daļu sauc par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu.

Lai Eiropas Jaunatnes gada laikā 2022. gadā palīdzētu radīt vairāk solidaritātes iespēju jauniešiem, uzaicinājuma ietvaros būs pieejami gandrīz 139 miljoni eiro. Finansējums tiks atvēlēts brīvprātīgo darbam, jauniešu vadītiem solidaritātes projektiem, grupām augstas prioritātes jomās, kas vērstas uz veselīga dzīvesveida veicināšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu, un Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusam. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.–2027. gadam" kopējais budžets ir 1 miljards eiro. Šīs ES programmas septiņos darbības gados vismaz 270 000 jauniešu varēs piedalīties solidaritātes darbībās.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Solidaritāte ir viena no pamatvērtībām – gan mūsu Savienībā, gan attiecībās ar partneriem visā pasaulē. Eiropas Solidaritātes korpuss iesaista brīvprātīgā darba projektos jaunāko paaudzi. Šī pieredze dod jauniešiem iespēju palīdzēt kopienām un dot savu ieguldījumu. Esmu ļoti lepns par to, ka programma pilnveidojas un tajā pirmoreiz ir iekļauti humānās palīdzības pasākumi. Jaunieši spēj mainīt pasauli, un Komisija palīdz to panākt.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela: 

Jaunieši var sniegt lielu ieguldījumu sabiedrībā. 2022. gadā, kas ir Eiropas Jaunatnes gads, Eiropas Solidaritātes korpuss būs svarīgs instruments, kas palīdzēs jauniešiem piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā un atbalstīs viņus labākas, zaļākas, digitālākas un iekļaujošākas nākotnes veidošanā. Pirmo reizi programma piedāvās iespējas sniegt ieguldījumu humānās palīdzības pasākumos. Nākamajā gadā mēs brīvprātīgos iesaistīsim arī aktivitātēs un projektos, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un saglabā kultūras mantojumu.

Programma sniedz jauniešiem iespēju sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībai, iegūt nenovērtējamu pieredzi un attīstīt jaunas prasmes. Šajā programmā jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem var piedalīties solidaritātes aktivitātēs, kas pievēršas sabiedrības problēmām, un jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem — starptautiskās humānās palīdzības aktivitātēs.

Eiropas Solidaritātes korpuss atbalsta ES politiskās prioritātes un iesaista organizācijas un jauniešus projektos, kuru mērķis ir pievērsties šīm prioritātēm. Programma:

  • veicina iekļaušanu un daudzveidību, un tās mērķis ir nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi Eiropas Solidaritātes korpusa iespējām;
  • atbalsta projektus un aktivitātes, kuru mērķis ir aizsargāt, saglabāt un uzlabot dabiskās dzīvotnes un vidi, palielināt informētību par vidisko ilgtspēju un veicināt uzvedības maiņu;
  • veicina digitālo pārkārtošanos, atbalstot projektus un aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot digitālās prasmes, veicināt digitālo pratību un uzlabot izpratni par digitālo tehnoloģiju radītajiem riskiem un pavērtajām iespējām;
  • iesaista jauniešus un dod viņiem iespējas aktīvi darboties sabiedrībā un kļūt par īsteniem pārmaiņu nesējiem.

Jauniešiem, kas vēlas iesaistīties Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs, ir jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, kur viņi var pārlūkot un atrast organizācijas, kas īsteno projektus. Turklāt jauniešu grupas, kas reģistrējušās Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, var pieteikties pašu vadītu solidaritātes projektu finansējumam.

Lai īstenotu aktivitātes Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros, finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta struktūra. Šādām organizācijām ir jāiegūst kvalitātes zīme, kas apliecina, ka tās spēj īstenot kvalitatīvas solidaritātes aktivitātes saskaņā ar programmas principiem, mērķiem un prasībām. Organizācijas var pieteikties Eiropas Solidaritātes korpusa valsts aģentūrās, kas atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, vai centralizētām darbībām – Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus brīvprātīgā darba un solidaritātes projektiem ir spēkā līdz 23. februārim attiecībā uz projektiem, kuri sāksies tajā pašā gadā, un līdz 4. oktobrim attiecībā uz nākamā gada projektiem.

Konteksts

Eiropas Solidaritātes korpuss kopš 2018. gada oktobra darbojas kā ES finansēta programma, kuras darbībai atvēlētais budžets 2018.–2020. gadā bija 375,6 miljoni eiro. Tā pamatā ir iepriekšējās ES iniciatīvas solidaritātes jomā, kuru mērķis ir piedāvāt unikālu vārteju organizācijām, kas darbojas solidaritātes laukā, un jauniešiem, kuri vēlas sniegt ieguldījumu sabiedrībā jomās, kas viņiem ir vissvarīgākās. Iniciatīva ir guvusi panākumus, tāpēc Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.–2027. gadā turpina savas aktivitātes un paplašina tās, lai palīdzētu sniegt humāno palīdzību trešajās valstīs.

Plašāka informācija

Faktu lapa

Programmas vadlīnijas 2022. gadam

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā