Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 3. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Eiropas veselības savienība: Eiropas veselības datu telpa cilvēkiem un zinātnei

Eiropas veselības datu telpa

Šodien Eiropas Komisija atklāja Eiropas veselības datu telpu (EVDT), kas ir viens no spēcīgas Eiropas veselības savienības galvenajiem elementiem. EVDT palīdzēs ES spert milzīgu soli ceļā uz to, kā veselības aprūpe tiek sniegta cilvēkiem visā Eiropā. Tā dos cilvēkiem iespēju pārvaldīt un izmantot savus veselības datus savā mītnes valstī vai citās dalībvalstīs. Tā veicina īstenu digitālo veselības pakalpojumu un produktu vienoto tirgu. Turklāt EVDT piedāvā konsekventu, uzticamu un efektīvu satvaru veselības datu izmantošanai pētniecībā, inovācijā, politikas veidošanā un regulatīvajās darbībās, vienlaikus pilnībā ievērojot ES augstos datu aizsardzības standartus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Shins

Ar lepnumu paziņoju par pirmo kopīgo ES datu telpu konkrētā jomā. Eiropas veselības datu telpa būs jauns sākums ES digitālās veselības politikai, kas gādās par to, lai veselības dati dotu labumu gan cilvēkiem, gan zinātnei. Šodien mēs liekam pamatu drošai un uzticamai piekļuvei veselības datiem, kas ir pilnīgā saskaņā ar ES pamatvērtībām.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu: 

Šodien mēs izveidojam vēl vienu Eiropas veselības savienības pīlāru. Mūsu redzējums kļūst par realitāti. Eiropas veselības datu telpa ir izšķirošs pavērsiens ES veselības aprūpes digitālajā pārveidē. Tās centrā ir iedzīvotāji, kam tiek dota iespēja pilnībā pārvaldīt savus datus, lai varētu saņemt labāku veselības aprūpi visā ES. Šie dati, kuriem varēs piekļūt saskaņā ar stingriem drošības un privātuma aizsardzības pasākumiem, būs arī īsta dārgumu krātuve zinātniekiem, pētniekiem, novatoriem un politikas veidotājiem, kas strādā pie tā, lai rastu jaunas dzīvību glābjošas ārstēšanas metodes. ES sper patiesi vēsturisku soli ceļā uz digitālo veselības aprūpi Eiropas Savienībā.

Iespējas pārvaldīt savus veselības datus mītnes valstī un pāri robežām

  • EVDT bez maksas nodrošinās tūlītēju un vieglu piekļuvi datiem elektroniskā formātā. Iedzīvotāji varēs vieglāk kopīgot šos datus ar citiem veselības aprūpes speciālistiem dalībvalstīs, lai uzlabotu veselības aprūpes sniegšanu. Viņi varēs pilnībā pārvaldīt savus datus un pievienot informāciju, labot nepareizus datus, ierobežot piekļuvi citiem un iegūt informāciju par to, kā un kādam nolūkam viņu dati tiek izmantoti.
  • Dalībvalstis nodrošinās, ka pacientu veselības pārskati, e-receptes, diagnostikas vajadzībām uzņemtie attēli un attēlu apraksti, laboratorisko izmeklējumu rezultāti un slimnīcu izraksti tiek izdoti un pieņemti vienotā Eiropas formātā.
  • Obligāta prasība būs nodrošināt sadarbspēju un drošību. Elektronisko veselības karšu sistēmu ražotājiem būs jāapliecina atbilstība šiem standartiem.
  • Lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesību aizsardzību, visām dalībvalstīm ir jāizraugās digitālās veselības iestādes. Šīs iestādes pievienosies pārrobežu digitālajai infrastruktūrai (MyHealth@EU), kas palīdzēs pacientiem kopīgot datus pāri robežām.

Veselības datu efektīvāka izmantošana pētniecībā, inovācijā un politikas veidošanā

  • EVDT izveido spēcīgu tiesisko regulējumu veselības datu izmantošanai pētniecības, inovācijas, sabiedrības veselības, politikas veidošanas un regulatīvos nolūkos. Ievērojot stingrus nosacījumus, pētniekiem, novatoriem, publiskām iestādēm vai nozarei būs piekļuve lielam apjomam augstas kvalitātes veselības datu, kas ir būtiski, lai izstrādātu jaunas dzīvību glābjošas ārstēšanas metodes, vakcīnas vai medicīniskās ierīces un nodrošinātu labāku piekļuvi veselības aprūpei un noturīgākas veselības aprūpes sistēmas.
  • Lai pētnieki, uzņēmumi vai iestādes varētu piekļūt šiem datiem, būs jāsaņem atļauja no veselības datu piekļuves struktūras, kas jāizveido katrā dalībvalstī. Piekļuvi piešķirs tikai tad, ja pieprasītie dati tiks izmantoti konkrētiem mērķiemslēgtā un drošā vidē un neatklājot personas identitāti. Tāpat ir stingri aizliegts izmantot datus tādu lēmumu pieņemšanai, kas kaitē iedzīvotājiem, piemēram, lai izveidotu kaitīgas preces vai pakalpojumus vai palielinātu apdrošināšanas prēmiju.
  • Veselības datu piekļuves struktūras tiks pievienotas jaunajai decentralizētajai ES infrastruktūrai datu sekundārai izmantošanai (HealthData@EU), kas tiks izveidota, lai atbalstītu pārrobežu projektus.

Konteksts

Covid-19 pandēmija ir skaidri parādījusi digitālo pakalpojumu nozīmi veselības jomā. Šajā laikā ievērojami izvērsās digitālo rīku ieviešana. Tomēr noteikumu, struktūru un procesu sarežģītība dalībvalstīs apgrūtina piekļuvi veselības datiem un to kopīgošanu, jo īpaši pārrobežu mērogā. Turklāt aizvien biežāk veselības aprūpes sistēmas kļūst par kiberuzbrukumu mērķi.

EVDT pamatā ir VDAR, ierosinātais Datu pārvaldības aktsDatu akta projekts un TID direktīva. EVDT papildina šīs iniciatīvas un veselības nozarei nodrošina lielākā mērā pielāgotus noteikumus. No 2021. gada 3. maija līdz 26. jūlijam notika atklāta sabiedriskā apspriešana par EVDT, un tajā tika apkopoti visdažādākie viedokļi, kas palīdzēja izstrādāt šo tiesisko regulējumu.

EVDT izmantos publisko digitālo preču, piemēram, mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas datošanas, mākoņdatošanas un viedās starpprogrammatūras, pašreizējo un gaidāmo ieviešanu ES. EVDT balstīsies arī uz mākslīgā intelekta, e-identitātes un kiberdrošības satvaru.

Nākamie soļi

Eiropas Komisijas izvirzīto priekšlikumu tagad apspriedīs Padome un Eiropas Parlaments.

Plašāka informācija

Paziņojums “Eiropas veselības datu telpa: veselības datu potenciāla izmantošana cilvēkiem, pacientiem un inovācijai

Priekšlikums regulai par Eiropas veselības datu telpu

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

2020. gada 19. februāra Datu stratēģija

Tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 3. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā