Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 11. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Eiropas Veselības savienība: zaļā gaisma diviem jauniem Covid-19 terapijas līdzekļiem

Laboratorija

Šodien Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sniedza pozitīvu atzinumu par “Ronapreve” un “Regkirona” — diviem Covid-19 terapijas līdzekļiem, kurus Komisija Covid-19 Terapijas līdzekļu stratēģijas skatījumā atzinusi par daudzsološiem. Tos abus paredzēts izmantot infekcijas agrajās stadijās, un to pamatā ir monoklonālas pretvīrusu antivielas.https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-ther… .

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu, atzinīgi vērtēdama šos būtiskos panākumus, kas panākti šīs stratēģijas ietvaros, paziņoja:

Covid-19 gadījumu skaitam gandrīz visās dalībvalstīs arvien augot, iedrošina tas, ka mūsu Covid-19 Terapijas līdzekļu stratēģijā tiek izstrādāti daudzi cerīgi ārstniecības līdzekļi. Šodien speram svarīgu soli pretī mūsu mērķim — līdz gada beigām Eiropas Savienībā apstiprināt līdz pat pieciem jauniem ārstniecības līdzekļiem.

Vissvarīgākais līdzeklis, kā apkarot Covid-19, aizsardzībai pret inficēšanos, hospitalizāciju, dzīvības zaudēšanu un slimības ilglaika sekām, joprojām ir vakcinācija. Eiropas Savienībā vakcinācijas rādītāji ir vieni no augstākajiem pasaulē, tomēr cilvēki joprojām saslimst un, lai apkarotu infekciju un palielinātu vien ātrākas atveseļošanās, bet arī izdzīvošanas izredzes, viņiem būs vajadzīgi droši un efektīvi ārstniecības līdzekļi. 

Terapijas līdzekļu stratēģijā mēs atbalstām arī dalībvalstu iespējas piekļūt jaunām zālēm ar ES kopīgā iepirkuma starpniecību. Līdz šim jau ir noslēgti divi iepirkuma nolīgumi un notiek sarunas par vēl citiem EMA vērtētiem Covid-19 terapijas līdzekļiem. Dalībvalstīm jau tagad iespējams izmantot mūsu līgumu par 55 000 “Ronapreve” terapijas devu. EMA šodien vērtē vēl sešas zāles, attiecībā uz kurām, ja vien galīgie dati apliecinās šo ārstniecības līdzekļu kvalitāti, drīz varētu tikt piešķirta atļauja. Straujā virzība uz mūsu vērienīgās Terapijas līdzekļu stratēģijas mērķu sasniegšanu demonstrē, ko spēj sniegt spēcīga Eiropas Veselības savienība. 

Pandēmijas gaita Eiropas Savienībā liecina, cik situācija joprojām ir trausla un cik svarīgi, lai Covid-19 slimniekiem būtu piekļūstama droša un efektīva ārstēšana. Taču vēl vairāk tā liecina, ka mums jāturpina vakcinācijas centieni, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kur tās rādītāji ir zemāki. Vakcinācija ir vienīgā profilaktiskā izeja no šīs krīzes.

Konteksts

ES Terapijas līdzekļu stratēģijas mērķis ir izveidot plašu Covid-19 terapijas līdzekļu klāstu, lai līdz gada beigām būtu pieejami trīs līdz pieci jauni terapijas līdzekļi. Stratēģija aptver zāļu dzīves ciklu visā pilnībā — no pētniecības, izstrādes, cerīgu kandidātu atlases, drīzas regulatīvas apstiprināšanas, ražošanas un izvietošanas līdz pat galīgajai izmantošanai.

Pirmais saraksts ar pieciem daudzsološiem terapijas līdzekļiem tika publicēts 2021. gada jūnijā. 2021. gada oktobrī Komisija, izveidodama portfeli, kurā ietilpst 10 potenciāli Covid-19 terapijas līdzekļi, attiecībā uz vienu no pamatdarbībām guva rezultātus. Izveidotā saraksta pamatā ir neatkarīgas zinātniskas konsultācijas, un tajā galvenā uzmanība pievērsta Covid-19 terapijas līdzekļu kandidātiem, kas, visticamāk, tiks reģistrēti un tāpēc drīzumā būs pieejami Eiropas tirgū. Šie terapijas līdzekļi ar nosacījumu, ka to drošumu un iedarbīgumu apstiprinās Eiropas Zāļu aģentūra, ārstēšanu pacientiem visā Eiropas Savienībā nodrošinās iespējami drīz. Komisijas sarakstā, kurā figurē pieci cerīgi terapijas līdzekļi, gan “Ronapreve”, gan “Regkirona” iekļauti tika 2021. gada jūnijā, un 2021. gada oktobrī par tiem tika iesniegts pieteikums uz tirdzniecības atļauju.

Stratēģija ietilpst spēcīgā Eiropas Veselības savienībāun paredz koordinētu ES pieeju tam, kā uzlabot iedzīvotāju veselības aizsardzību, uzlabot Eiropas Savienības un tās dalībvalstu iespējas nākotnes pandēmiju profilaksē un ar tām saistīto jautājumu risināšanā, kā arī palielināt Eiropas veselības aprūpes sistēmu izturētspēju.

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: desmit daudzsološāko terapijas līdzekļu saraksts

Ziņojums par Covid-19 terapijas līdzekļu apakšgrupu: Covid-19 terapijas līdzekļu portfelis: desmit daudzsološāko kandidātu saraksts

Eiropas Komisijas reaģēšana uz koronavīrusu: terapijas līdzekļi

Eiropas Zāļu aģentūra: Covid-19 terapijas līdzekļi

Covid-19 terapijas līdzekļu ES kartēšanas platformas priekšizpēte, projekts un prototipa izstrāde

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 11. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā