Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 28. oktobrisLasīšanas ilgums: 3 min

Eiropas zaļais kurss. Komisija pieņem jaunas robežvērtības dažām visbīstamākajām ķimikālijām atkritumos

Vides aizsardzība

Šodien Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu aizsargāt cilvēka veselību un vidi no dažām visbīstamākajām ķimikālijām atkritumos – noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem. Priekšlikums nosaka vēl stingrākas robežvērtības šīm ķimikālijām, kas satopamas atkritumos, tādējādi liedzot to atgriešanos ekonomikas apritē.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs:

Šodien mēs speram vēl vienu soli ceļā uz to, lai pildītu savu solījumu izskaust visbīstamākos piesārņotājus no mūsu ikdienas dzīves. Likvidēt noturīgās ķimikālijas atkritumos ir būtiski, lai aizsargātu mūsu veselību un vidi. Turklāt ir jānosaka daudz stingrākas šo vielu robežvērtības, lai veicinātu kvalitatīvus, no toksiskām vielām brīvus otrreizējos materiālus, kurus var droši izmantot augošā aprites ekonomikā.

Noturīgi organiskie piesārņotāji ir ķimikālijas, kurām piemīt toksiskas īpašības un kuras ļoti ilgi saglabājas vidē, uzkrājas pārtikās ķēdēs un var kaitēt cilvēka veselībai un videi. Šodien pieņemtā priekšlikuma mērķis ir novērst vai pēc iespējas samazināt noturīgu organisko piesārņotāju emisijas, kas rodas atkritumos. Lai gan parasti jaunos produktos šādu piesārņotāju vairs nav, tie joprojām sastopami atkritumos, kas nāk no dažādām patēriņa precēm, piemēram, ūdensnecaurlaidīgiem tekstilizstrādājumiem, mēbelēm, plastmasas un elektroniskajām iekārtām.

Ar šodienas priekšlikumu Komisija rosina noteikt stingras robežvērtības šādām trim atkritumos sastopamām vielām vai to grupām:

  • perfluoroktānskābe (PFOA), tās sāļi un saistītie savienojumi, kas atrodami ūdensnecaurlaidīgos tekstilmateriālos un ugunsdzēsības putās,
  • agrāk lauksaimniecībā izmantots pesticīds – dikofols,
  • pentahlorfenols, tā sāļi un esteri, kas atrodami apstrādātā koksnē un tekstilmateriālos.

Turklāt Komisija ierosina noteikt stingrākas maksimālās atkritumos esošo ķimikāliju robežvērtības piecām jau reglamentētām vielām vai to grupām.

Priekšlikums ir svarīgs solis, lai panāktu apritīgāku ekonomiku, kā paziņots Aprites ekonomikas rīcības plānā. Tas palīdz īstenot Eiropas zaļā kursa Nulles piesārņojuma rīcības plānu un Ilgtspēju sekmējošu ķimikāliju stratēģiju, kā arī ar tiem saistīto rīcību attiecībā uz perfluoralkilvielām un polifluoralkilvielām, kuras bieži dēvē par “mūžīgajām ķimikālijām”.

Konteksts

Šodien iesniegtais priekšlikums groza pielikumus Regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP). Ar šo regulu (Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem) tiek īstenotas Eiropas Savienības starptautiskās saistības, kas noteiktas Stokholmas konvencijā un ANO/EEK Protokolā par NOP.

Saskaņā ar šo regulu noturīgus organiskos piesārņotājus saturoši atkritumi jāapsaimnieko videi nekaitīgā veidā, pēc iespējas mazāk kaitējot cilvēka veselībai un videi. Regulas rezultātā jāpanāk cik vien iespējams samazinātas noturīgu organisko piesārņotāju emisijas gaisā, ūdenī un augsnē, virzoties uz galīgo mērķi – šādas emisijas izskaust pavisam. Tai arī jārada iespējas maksimāli samazināt apjomu, kādā šīs toksiskās vielas nonāk vidē. Šādi iegūtiem otrreizējiem materiāliem vienmēr vajadzētu būt droši izmantojamiem un pēc iespējas brīviem no toksiskām vielām. Likvidējot atkritumus, kuri noturīgus organiskos piesārņotājus satur tādā daudzumā, kas pārsniedz konkrētas koncentrācijas robežvērtības, šādi piesārņotāji ir jāiznīcina vai neatgriezeniski jāpārveido.

Sīkāka informācija

Priekšlikums grozīt pielikumus Regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem.

Jautājumi un atbildes par priekšlikumu

Tīmekļa vietne par NOP saturošiem atkritumiem

ES rīcībpolitika atkritumu jomā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 28. oktobris