Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 10. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

“EIT Campus” izveide – labākas iespējas apgūt uzņēmējdarbību

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Šodien Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) nāk klajā ar jaunu iniciatīvu “EIT Campus”, kuras mērķis ir atvieglot piekļuvi institūta plašajam izglītības un apmācības piedāvājumam, kas apvieno inovāciju un uzņēmējdarbību.

Izmantojot jaunu visaptverošu tiešsaistes platformu, ieinteresētie izglītojamie tagad var piekļūt plašajām izglītības un prasmju attīstības programmām, ko piedāvā EIT un tā deviņas zināšanu un inovācijas kopienas (EIT ZIK). Pirmie platformā pieejamie kursi ir klimata, pārtikas, veselības un izejvielu jomā, un tie veicinās prasmes, kas vajadzīgas pārejā uz zaļāku un plaukstošāku Eiropu. Laika gaitā tiks pievienoti papildu kursi, kas aptvers arī citas tēmas, piemēram, enerģētiku, digitālo jomu, lauksaimniecību, ražošanu, mobilitāti pilsētās, kultūru un jaunradi.

Papildus jaunajam kursu piedāvājumam izglītības pasākumi “EIT Campus” ietvaros piedāvās agrāk vairākās tīmekļvietnēs izkliedētus pakalpojumus, kas paredzēti:

  • vidusskolēniem – projekts “EIT Girls Go Circular”palīdzēs meitenēm pilnveidot tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības prasmes, kas saistītas ar zaļo un digitālo pārkārtošanos;
  • studentiem – izmantojot EIT zīmi – kvalitātes apliecinājumu, ko piešķir par izcilām izglītības programmām, kas vērstas uz inovāciju, uzņēmējdarbību, jaunradi un līderību. Šī zīme piešķirta 65 maģistrantūras un doktorantūras programmām, kuras izstrādājis EIT 200 universitāšu tīkls un kuras absolvējuši jau vairāk nekā 4500 studentu;
  • jomu speciālistiem – izmantojot EIT bezdiploma kursus un darbseminārus. Līdz šim vairāk nekā 100 000 izglītojamo ir piedalījušies šajos EIT tiešsaistes izglītības pasākumos. Jomu speciālisti varēs izmantot mērķtiecīgās prasmju pilnveides programmas, to vidū jauno EIT Progresīvo tehnoloģiju speciālistu iniciatīvu, kuras mērķis ir dot prasmes miljonam speciālistu progresīvo tehnoloģiju jomās, un Eiropas Akumulatoru alianses akadēmiju, kas sadarbojas ar ES dalībvalstīm un nozares partneriem, lai apmācītu un pilnveidotu 800 000 darbinieku visā akumulatoru piegādes ķēdē;
  • augstākās izglītības iestādēm (AII) – izmantojot EIT AII iniciatīvu, kas palīdzēs docēt inovāciju un uzņēmējdarbību. Pašlaik EIT AII iniciatīvā ir 50 projekti, kuros iesaistītas vairāk nekā 290 augstākās izglītības iestādes un 300 neakadēmiskās organizācijas. 2021. gadā vien projektu ietvaros tika apmācīts vairāk nekā 9900 studentu un akadēmisko un neakadēmisko mācībspēku un atbalstīts vairāk nekā 310 jaunuzņēmumu un augošu uzņēmumu.

Vairums izglītības programmu būs pieejamas par brīvu, bet profesionālākiem kursiem un programmām būs mācību maksa.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Mēs izveidojām “EIT Campus”, kas darbosies kā centrāls piekļuves punkts studentiem un profesionāļiem, kuri vēlas paplašināt zināšanas dažādās jomās, vienlaikus sekojot līdzi inovācijai un uzņēmējdarbībai. “EIT Campus” piedāvātais apmācību klāsts un iespējas paplašinās zināšanu apvāršņus jomās, kas ir izšķiroši svarīgas mūsu nākotnē. Mums jāgādā par to, lai studenti un savas jomas speciālisti būtu apbruņoti ar zināšanām un prasmēm, jo viņi ir virzītājspēks, kas palīdzēs īstenot Eiropas digitālo un zaļo pārkārtošanos.

Konteksts

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir neatkarīga ES struktūra, kas stiprina Eiropas inovācijas spēju. Tas atbalsta EIT zināšanu un inovācijas kopienu (EIT ZIK) izveidi, proti, dinamisku ilgtermiņa Eiropas partnerību izveidi starp vadošajiem uzņēmumiem, pētniecības laboratorijām un augstākās izglītības iestādēm. Katra ZIK ir veltīta tam, lai rastu risinājumus konkrētai globālai problēmai, no klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas enerģijas līdz veselīgai dzīvei un pārtikai.

Papildus uzņēmumu izveidei, uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumiem un inovācijas projektiem uzņēmējdarbības izglītība ir viens no galvenajiem EIT un ZIK darbības pīlāriem. Pēdējos desmit gados EIT kopiena ir izstrādājusi plašu progresīvu izglītības programmu klāstu.

Iniciatīva “EIT Campus” palīdz īstenot plānoto Eiropas Prasmju gadu, veicinot prasmju attīstību un labāku atbilstību darba tirgus vajadzībām.

Sīkākai uzziņai

Faktu lapa par “EIT Campus”

EIT paziņojums presei

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 10. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā