Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 16. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

“Erasmus+”: 2020. gada veiksmes stāsts par spīti ierobežojumiem

Jaunatne

Šodien publicētais “Erasmus+” 2020. gada ziņojumsliecina, ka, neraugoties uz Covid-19 pandēmiju, programma pagājušajā gadā atbalstījusi gandrīz 640 000 mācību pieredzes ārvalstīs un nodrošinājusi finansējumu 20 400 projektiem un 126 900 organizācijām. Pēkšņā pāreja uz mācībām tiešsaistē uzskatāmi parādīja attālināto risinājumu nozīmi mācīšanas un mācīšanās procesā. Programmai “Erasmus+” joprojām ir būtiska loma cilvēku un organizāciju sagatavošanā — pērn digitālajai pārejai tika atvēlēti 200 miljoni eiro. Programmas kopējais budžets 2020. gadā sasniedza 3,78 miljardus eiro, kas ir par 506 miljoniem eiro jeb 15 % vairāk nekā gadu iepriekš. “Erasmus+” savā 33 gadu pastāvēšanas vēsturē vienmēr ir bijusi stabila vērtība — pat tik sarežģītos apstākļos, kādus piedzīvojām 2020. gadā. Kopš programmas izveides 1987. gadā atbalstu no tās saņēmuši 11,7 miljoni dalībnieku.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins

Šis ziņojums ir ES apmaiņas pamatprogrammas Erasmus+ noturības un kvalitātes apliecinājums. Neraugoties uz pandēmijas izraisītajiem mobilitātes ierobežojumiem, Erasmus+ aizvien ir bijusi viena no veiksmīgākajām un nozīmīgākajām ES programmām2020. gadā “Erasmus+” bija iekļaujošāka nekā jebkad iepriekš un piesaistīja vairāk dalībnieku no nelabvēlīgas vides. Pateicoties finansējumam 22 miljonu eiro apmērā, varējām savus solījumus pārvērst konkrētās darbībās.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Pēc programmas sekmīgās īstenošanas 2020. gadā jaunā programma “Erasmus+” 2021. gadā tika veidota, balstoties uz iepriekšējos gados gūtajiem panākumiem, izveidotajiem tīkliem un iemantoto popularitāti. “Erasmus+” ir izcils Eiropas līmeņa sadarbības piemērs. Programmas piedāvātās iespējas ir plašas un pieejamas ikvienam: skolā, mūžizglītībā vai sportā.

Šodien iepazīstinām ar galvenajiem ziņojuma elementiem. Līdzīgi kā citus gadus, arī 2020. gadā programma “Erasmus+” piesaistīja lielu skaitu dalībnieku un finansējuma saņēmēju:

  • augstākās izglītības jomā vairāk nekā 323 000 studentu un studējošu praktikantu, kā arī 44 000 darbinieku pavadīja mācību, apmācības vai mācīšanas periodu ārvalstīs;
  • profesionālās izglītības un apmācības jomā tika līdzfinansēti vairāk nekā 185 600 mobilitātes pasākumu, kuros piedalījās izglītojamie un darbinieki;
  • gandrīz 180 000 jauniešu un jaunatnes darbinieku saņēma “Erasmus+” finansējumu dalībai jauniešu apmaiņā vai jaunatnes darbinieku projektos;
  • Eiropas Sporta nedēļā tika sasniegts jauns rekords — 32 600 pasākumos piedalījās vairāk nekā 15,6 miljoni dalībnieku.

2020. gadā turpināja augt Eiropas universitāšu alianses, kurās šobrīd apvienojušās 280 augstākās izglītības iestādes visā Eiropā. “Eiropas universitātes” ir starptautiskas alianses, kas uzlabo Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un pievilcību, kā arī veicina padziļinātu un stratēģisku ilgtermiņa sadarbību starp iestādēm, no kuras ieguvēji ir to studenti, pasniedzēji un citi darbinieki.

Programmas “Erasmus+” ģeogrāfiskais tvērums ir ļoti plašs. 2020. gadā programmā bija pārstāvētas 34 valstis: visas 27 ES dalībvalstis, Apvienotā Karaliste, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Serbija un Turcija. Programmā var piedalīties partnervalstis no visas pasaules. “Erasmus+” starptautiskās darbības turpināja sekmēt Komisijas vispārējo ģeopolitisko prioritāšu īstenošanu, galveno uzmanību pievēršot Rietumbalkāniem, Austrumu un dienvidu kaimiņreģioniem un Āfrikai. Vairāk nekā puse no programmas starptautiskā budžeta tika atvēlēta Eiropas kaimiņreģionam (Vidusjūras dienvidu reģionam, Rietumbalkāniem un Austrumu partnerībai).

Vispārīga informācija

Kopš 2014. gada programma “Erasmus+” ir kļuvusi plašāka un inovatīvāka. Tā paver iespēju studēt ārzemēs, kā arī prakses un māceklības iespējas augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības iestāžu studentiem. Programma piedāvā jauniešu apmaiņu un darbinieku apmaiņu visās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, kā arī sporta projektus.

“Erasmus+” 2020. gada ziņojuma statistikas pielikumā ir sniegts pārskats par dažādām darbībām un to budžetu, kā arī detalizēta informācija par projektu skaitu, dalībniekiem un organizācijām. Attiecībā uz atsevišķām darbībām ir pieejami arī dati par katru valsti. Kvalitatīva informācija par “Erasmus+” projektiem ir pieejama “Erasmus+” projektu rezultātu platformā. Šī datubāze nodrošina brīvu piekļuvi “Erasmus+” izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas ietvaros finansēto projektu aprakstiem, rezultātiem un kontaktinformācijai.

Papildinformācija

“Erasmus+” 2020. gada ziņojums

“Erasmus+” 2020. gada ziņojuma statistikas pielikums

Valstu faktu lapas

“Erasmus+” vietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 16. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā