Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. janvārisPārstāvniecība Latvijā

ES kohēzijas politika: gandrīz 385,5 miljoni eiro no ES Solidaritātes fonda 19 valstīm ar koronavīrusu saistītās ārkārtējās situācijas novēršanai veselības jomā

The Berlaymont Building and European Flags

Komisija ir pabeigusi izmaksāt kopā gandrīz 385,5 miljonus eiro ES Solidaritātes fonda (ESSF) līdzekļu kā palīdzību 19 valstīm koronavīrusa izraisītās veselības ārkārtējās situācijas pārvarēšanai. Tas ir papildus 132,7 miljoniem eiro, kas 2020. gadā pēc dalībvalstu lūguma no ESSF izmaksāti avansā. ESSF atbalstu tolaik palūdza 17 dalībvalstis un 3 kandidātvalstis: Austrija, Beļģija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Portugāle, Rumānija un Spānija; Albānija, Melnkalne un Serbija. 

Covid-19 radītās veselības ārkārtējās situācijas kontekstā, aizsargājot sabiedrības veselību, finansiālais atbalsts no ESSF līdzekļiem tiek izmantots medicīniskajai palīdzībai, vakcīnu iepirkšanai, vakcinācijai un tās administrēšanai, individuālo aizsarglīdzekļu un medicīnisko ierīču iegādei, veselības aprūpes izmaksām, laboratoriskām analīzēm, ārkārtas atbalstam iedzīvotājiem un slimības profilakses, monitoringa un izplatību kontroles pasākumiem.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira

Eiropas Savienība koronavīrusa pandēmijai stājās pretī vienoti un pierādīja solidaritāti grūtā brīdī. To skaidri simbolizē ESSF, kas gan ES dalībvalstīm, gan valstīm, kuras Savienībai pievienoties vēl tikai gatavojas, sniedzis palīdzīgu roku, lai tās labāk spētu pārvarēt nepieredzēto ārkārtējo situāciju.

Kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji piebilda:

Rietumbalkānu partnerus esam atbalstījuši jau kopš pandēmijas sākuma. Esmu gandarīts, ka Albānija, Melnkalne un Serbija ir varējušas izmantot ESSF atbalstu. Tas vēlreiz apliecina ES apņemšanos atbalstīt šo reģionu cīņā pret koronavīrusu, kur vien iespējams, izmantojot tos pašus palīdzības mehānismus kā mūsu dalībvalstis.

No kandidātvalstīm, kas bija lūgušas ESSF atbalstu, finansiālo atbalstu 2021. gada beigās saņēma Albānija un Melnkalne, savukārt Serbija ir iemaksu nolīguma parakstīšanas procesā un gaidāms, ka ESSF palīdzība tiks izmaksāta drīz pēc tam.

Konteksts

Ārkārtējā reaģēšana uz Covid-19 uzliesmojumu nozīmēja, ka 2020. gada martā ES Solidaritātes fonda (ESSF) tvērumā tika novirzītas arī nopietnas sabiedrības veselības situācijas.

2021. gada martā Eiropas Komisija 17 dalībvalstu un 3 kandidātvalstu cīņai pret Covid-19 izraisīto ārkārtējo sabiedrības veselības situāciju ierosināja ESSF finansiālā atbalsta paketi gandrīz 530 miljonu EUR kopapmērā. Šo priekšlikumu Padome un Eiropas Parlaments apstiprināja 2021. gada 20. maijā.

Trīs kandidātvalstis pilnīgu pieteikumu uz ESSF atbalstu iesniedza 2020. gada jūnijā. 2021. gada vasarā Komisija pieņēma īstenošanas lēmumus par ESSF finansiālā ieguldījuma piešķiršanu saņēmējvalstīm. Saskaņā ar ESSF regulu ES valstis finansiālo atbalstu pārvalda “dalītā pārvaldībā”, savukārt kandidātvalstīm ar Komisiju jāparaksta iemaksu nolīgums. 

Papildu informācija

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda atbalsts koronavīrusa uzliesmojuma apkarošanai

ESSF koronavīrusa izraisītās ārkārtējās veselības situācijas maksājumi pa valstīm

#EUSolidarity #EUSolidarityFund

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā