Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 30. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

ES kohēzijas politika: vairāk nekā 4,4 miljardi eiro ES investīciju zaļā, taisnīgā un konkurētspējīgā ekonomikā Latvijā

Kohesio

Komisija ir apstiprinājusi Latvijas vienoto kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, kura vairāk nekā 4,4 miljardu eiro apmērā sniegs ieguldījumu ekonomikas zaļināšanā, konkurētspējas stiprināšanā un taisnīguma uzlabošanā.

Palīdzot īstenot zaļo pārkārtošanos Latvijā, ar programmas palīdzību tiks ieguldīts aptuveni 1 miljards eiro, lai uzlabotu energoefektivitāti, nodrošinātu lielāku noturību pret klimata pārmaiņām, samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā. 781 miljons eiro tiks ieguldīts ilgtspējīgos transporta veidos, modernizējot dzelzceļa un autoceļu tīklu ap Rīgu. 1,2 miljardi eiro ļaus lielākam cilvēku skaitam apgūt darba tirgus prasmes un uzlabot piekļuvi pirmsskolas bērnu aprūpei, izglītībai un sociālajiem mājokļiem, kā arī uzlabos reģionālo piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem. 823 miljoni eiro tiks ieguldīti pētniecībā un inovācijā, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijā.

Visbeidzot, ar 243 miljoniem eiro tiks atbalstīta ilgtspējīga pilsētu attīstība, ieskaitot digitalizāciju iedzīvotāju un uzņēmumu labā, sabiedrisko vietu attīstību un atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai. Programmā ir iekļauts arī Latvijas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns, kura ietvaros no Taisnīgas pārkārtošanās fonda līdzekļiem ir piešķirti 192 miljoni eiro. Šīs investīcijas atbalstīs pakāpenisku atteikšanos no kūdras izmantošanas enerģijas ražošanai līdz 2030. gadam un kūdrāju atjaunošanu, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabojot vietējo vidi.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Jaunajā Latvijas programmā ir noteiktas svarīgas investīciju prioritātes, lai stiprinātu ekonomiku un uzlabotu iedzīvotāju dzīvi. Mēs strādājam kopā, lai radītu labas darba iespējas, aizsargātu vidi, padarītu uzņēmumus konkurētspējīgākus un samazinātu sociālo, ekonomisko un teritoriālo nevienlīdzību.

Taisnīgas pārkārtošanās fonds finansēs arī ekonomikas dažādošanu reģionālajās teritorijās, kuras visvairāk skar kūdras ieguves pārtraukšana. Partnerības nolīgums ar Latviju tika pieņemts 2022. gada 21. oktobrī.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 30. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā