Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 20. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES lauksaimnieki saņems lielāku atbalstu no lauku attīstības līdzekļiem

Lauksaimniecība

Šodien Eiropas Komisija ierosinājusi ārkārtas pasākumu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un kas dos dalībvalstīm iespēju izmaksāt vienreizēju fiksētu summu lauksaimniekiem un agropārtikas uzņēmumiem, kurus ietekmē būtisks ielaides izmaksu pieaugums. Šāds cenu – jo īpaši enerģijas, mēslošanas līdzekļu un dzīvnieku barības cenu – pieaugums kaitē lauksaimniecības nozarei un lauku kopienām, jo tā dēļ lauksaimnieki un mazie lauku uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi, saskaras ar likviditātes un naudas plūsmas problēmām. Tieši risinot šīs naudas plūsmas problēmas un palīdzot tiem “noturēties virs ūdens”, atbalsts novērsīs tirgus traucējumus un tādējādi veicinās pārtikas nodrošinājumu visā pasaulē.

Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis:

Lauksaimnieki ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalstu turpina nemitīgi pierādīt savu varēšanu, ražojot pārtiku sarežģītos apstākļos. Pēc Covid-19 pandēmijas viņus tagad smagi ietekmē sekas, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā. Daudzos gadījumos ir apdraudēta ekonomiskā izdzīvošana. Ar šo jaunāko pasākumu, kas veicams KLP satvarā, lauksaimnieki saņems atbalstu, kas vajadzīgs, lai viņi varētu turpināt ražot pasaulē tik vajadzīgo pārtiku, kopt savu zemi un apgādāt savas ģimenes.

Kad abi likumdevēji būs pieņēmuši šo pasākumu, tas ļaus dalībvalstīm 2021.–2022. gadam pieejamos līdzekļus līdz 5 % apmērā no ELFLA budžeta izmantot tiešam ienākumu atbalstam lauksaimniekiem un MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Kopējais atbalsta budžets ES varētu sasniegt 1,4 miljardus eiro. Dalībvalstīm tiek prasīts novirzīt šo atbalstu saņēmējiem, kurus pašreizējā krīze skārusi vissmagāk un kuri ir iesaistījušies aprites ekonomikā, barības vielu pārvaldībā, resursu efektīvā izmantošanā vai izmanto vidi un klimatu saudzējošas ražošanas metodes. Atlasītie lauksaimnieki un MVU varēs saņemt attiecīgi līdz 15 000 eiro un 100 000 eiro. Maksājumi būtu jāveic līdz 2023. gada 15. oktobrim. Lai izmantotu šo izņēmuma kārtā doto iespēju, dalībvalstīm būs jāiesniedz lauku attīstības programmās izdarāmie grozījumi, ar kuriem ievieš jauno pasākumu.

Šodien iesniegtais ārkārtas priekšlikums sasaucas ar ES lauksaimniekiem domāto 500 miljonu eiro vērto atbalsta paketi, kas 23. martā pieņemta saskaņā ar paziņojumu “Pārtikas nodrošinājuma garantēšana un pārtikas sistēmu noturības stiprināšana”. Ar šiem abiem pasākumiem Komisija rosina dalībvalstis atbalstīt lauksaimniekus, kuri piekopj ilgtspējīgas prakses.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_1963

Šajā sakarā Komisija arī pastiprināti uzraudzīs galvenos lauksaimniecības produktu tirgus, kurus ietekmē karš. Pēc šodien publicētā lēmuma dalībvalstīm būs katru mēnesi jāpaziņo Komisijai, kādi labības, eļļas sēklu, rīsu un to sertificēto sēklu krājumi ir attiecīgo ražotāju, vairumtirgotāju un operatoru rīcībā. Eiropas Komisija ir izveidojusi arī īpašu infopaneli, kurā atrodama atjaunināta un detalizēta statistika par maļamo kviešu, kukurūzas, miežu, rapšu, saulespuķu eļļas un sojas pupu cenām, produkciju un tirdzniecību ES un pasaulē. Tas tirgus dalībniekiem sniedz savlaicīgu un pareizu priekšstatu par svarīgāko pārtikas un barības ražošanai vajadzīgo preču pieejamību.

Plašāka informācija

Priekšlikums, reaģējot uz ietekmi, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā, sniegt ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

Eiropas Komisija pastiprināti uzraudzīs lauksaimniecības produktu tirgus, kurus ietekmē Krievijas iebrukums Ukrainā

Infopanelis, kas atspoguļo ietekmi, ko Krievijas iebrukums Ukrainā rada atsevišķos lauksaimniecības sektoros

Komisija rīkojas, lai sekmētu globālo nodrošinātību ar pārtiku un atbalstītu ES lauksaimniekus un patērētājus

Faktu lapa. Uzdevums garantēt globālo nodrošinātību ar pārtiku par pieņemamām cenām

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 20. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā