Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2023. gada 5. jūnijsPārstāvniecība Latvijā

ES pagarina Ukrainai piešķirtās tirdzniecības priekšrocības

Ukraina

Ievedmuitas nodokļu, kvotu un tirdzniecības aizsardzības pasākumu apturēšana Ukrainas eksportam uz Eiropas Savienību, kas pazīstami kā autonomie tirdzniecības pasākumi (ATP), tiks pagarināta uz vēl vienu gadu. ATP ir stingrs apliecinājums ES nelokāmajam atbalstam Ukrainai, kas palīdzēs atvieglot sarežģīto situāciju, ar ko saskārušies Ukrainas ražotāji un eksportētāji neprovocētās un nepamatotās Krievijas militārās agresijas dēļ.

ES līdz 2023. gada 15. septembrim pakāpeniski atcels 2023. gada 2. maijā pieņemtos ārkārtas un pagaidu preventīvos pasākumus, kas attiecas uz kviešu, kukurūzas, rapšu sēklu un saulespuķu sēklu importu no Ukrainas un kas pieņemti, ievērojot Autonomo tirdzniecības pasākumu regulā paredzēto ārkārtas aizsardzības pasākumu. Šo pasākumu tvērums ir vēl vairāk sašaurināts no 17 uz 6 tarifa pozīcijām četriem aptvertajiem ražojumiem. Šie pagaidu un mērķtiecīgie pasākumi tika pieņemti, ņemot vērā loģistikas problēmas saistībā ar šiem ražojumiem Bulgārijā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā un ar nosacījumu, ka dalībvalstis nesaglabā nekādus ierobežojošus pasākumus. Pasākumu pakāpeniska atcelšana ļaus veikt būtiskus uzlabojumus solidaritātes joslās un risināt problēmas, kas saistītas ar Ukrainas graudu ražas izvešanu no valsts.

Šie pasākumi joprojām ir vajadzīgi ierobežotu laiku, ņemot vērā ārkārtas apstākļus, ko rada nopietnas loģistikas problēmas un ierobežota graudu uzglabāšanas jauda pirms ražas novākšanas sezonas piecās dalībvalstīs. Saskaņā ar vienošanos ir izveidota kopīga koordinācijas platforma, lai koordinētu Komisijas, Bulgārijas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas un Slovākijas, kā arī Ukrainas centienus uzlabot tirdzniecības plūsmu starp Savienību un Ukrainu, tostarp lauksaimniecības produktu tranzītu pa koridoriem. Politiskajā līmenī šo procesu vada Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Šīs koordinācijas platformas pirmā atklāšanas sanāksme tehniskā līmenī notika 2. jūnijā.

Tāpēc solidaritātes joslu uzlabošanu uzraudzīs šīs eksporta atvieglošanas platformas satvarā.

Ja Ukrainas preču tranzītu kavēs pārmērīgi apgrūtinošas prasības vienā vai vairākās no piecām dalībvalstīm, Komisija atkārtoti izvērtēs, vai būtiskie nosacījumi šo preventīvo pasākumu piemērošanai joprojām ir spēkā.

Šie ārkārtas un pagaidu pasākumi pilnībā atbilst ES stingrajai apņēmībai atbalstīt Ukrainu un saglabāt tās spējas eksportēt graudus, kas ir kritiski svarīgi, lai palīdzētu nodrošināt pārtiku pasaules iedzīvotājiem un noturēt zemu pārtikas cenu līmeni, ņemot vērā problēmas, ko rada neprovocētā Krievijas agresija pret Ukrainu un tās civiliedzīvotājiem.

Par tirdzniecību atbildīgais priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis:

Kopš pirms gada sākās pilna mēroga Krievijas karš, ES par prioritāti ir noteikusi Ukrainas ekonomikas saglabāšanas nozīmīgumu. Tirdzniecības liberalizācijas pagarināšana vēl par vienu gadu liecina par mūsu nelokāmo atbalstu, palīdzot Ukrainai saglabāt tirdzniecības pozīciju ar pārējo pasauli un vēl vairāk padziļināt tirdzniecības attiecības ar ES. Mēs arī pakāpeniski pārtraucam pagaidu preventīvos pasākumus kviešu, kukurūzas, rapšu sēklu un saulespuķu sēklu importam no Ukrainas, un esam izveidojuši koordinācijas platformu, lai būtiski uzlabotu ES solidaritātes joslas nolūkā novērst ar tirdzniecību saistītus šķēršļus. Eiropas Komisija nevilcināsies rīkoties, ja valstu tirdzniecības aizliegumi kavēs Ukrainas lauksaimniecības preču nonākšanu valstīs, kur tās ir vajadzīgas.

Konteksts

Kopš 2022. gada 4. jūnija spēkā esošie ATP tirdzniecības liberalizācijai ar Ukrainu ir pozitīvi ietekmējuši Ukrainas tirdzniecību ar ES. Līdz ar solidaritātes joslām ATP ir nodrošinājuši, ka, neraugoties uz kara izraisītajiem traucējumiem un vispārējo lielo Ukrainas tirdzniecības krituma tendenci kopumā, 2022. gadā ir saglabājušās tirdzniecības plūsmas no Ukrainas uz ES.

Vienpusēji un īslaicīgi ATP būtiski paplašina tarifu liberalizācijas jomu ES un Ukrainas padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) ietvaros, apturot visus atlikušos nodokļus un kvotas, kā arī maksājumus saistībā ar antidempinga un aizsardzības pasākumiem, kas noteikti Ukrainas importam, laikā, kad Ukrainai ir vajadzīga palīdzība.

Ārkārtas un pagaidu preventīvie pasākumi ierobežota skaita ražojumu importam no Ukrainas stājās spēkā 2023. gada 2. maijā, un bija paredzēts, ka tie būs spēkā līdz 2023. gada 5. jūnijam.

Pasākumi attiecas tikai uz četriem Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības ražojumiem — kviešiem, kukurūzu, rapšu sēklām un saulespuķu sēklām. Ārkārtas pasākumi ir mērķtiecīgāki tvēruma ziņā un neattieksies arī uz sēklām sējai. Šajā laikposmā šos produktus var turpināt laist brīvā apgrozībā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Bulgāriju, Ungāriju, Poliju, Rumāniju un Slovākiju. Šie ražojumi var joprojām būt apgrozībā minētajās piecās dalībvalstīs, šos ražojumus var pārvest tranzītā caur tām saskaņā ar kopīgā muitas tranzīta procedūru, un tos var transportēt uz valsti vai teritoriju ārpus ES.

Papildinformācija

Pagarinātie ATP — regula

Uzraudzība attiecībā uz importu no Ukrainas, uz kuru attiecas tirdzniecības liberalizācijas pasākumi

ES tirdzniecības attiecības ar Ukrainu

ES pasākumi solidaritātei ar Ukrainu

Preventīvi pasākumi ierobežota skaita ražojumu importam no Ukrainas (europa.eu)

Šodien pieņemtie preventīvie pasākumi

Preventīvo pasākumu pielikums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 5. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā