Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 21. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 1 min

ES Pasaules Tirdzniecības organizācijā apstrīd ierobežojumus, ko Krievija piemērojusi koksnes eksportam

Koksnes industrija

Šodien ES pieprasa apspriešanos ar Krieviju Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) par Krievijas noteiktajiem eksporta ierobežojumiem koksnes izstrādājumiem. Eksporta ierobežojumi ietver ievērojami lielākus izvedmuitas nodokļus dažiem koksnes izstrādājumiem un krasu to robežšķērsošanas vietu skaita samazinājumu, caur kurām var veikt koksnes izstrādājumu eksportu.

Krievijas noteiktie ierobežojumi ļoti kaitē ES kokapstrādes nozarei, kas paļaujas uz eksportu no Krievijas, un rada ievērojamu nenoteiktību pasaules koksnes tirgū. Kopš Maskava 2020. gada oktobrī paziņoja par šiem pasākumiem, ES vairākkārt bez panākumiem ir aicinājusi Krieviju sadarboties. Minētie pasākumi stājās spēkā 2022. gada janvārī.

Konkrētāk, ES apstrīd šādus aspektus.

  • Izvedmuitas nodokļu palielināšana dažiem koksnes izstrādājumiem:

Pasaules Tirdzniecības organizācijā Krievija apņēmās piemērot izvedmuitas nodokļus ar likmi, kas nepārsniedz 13 % vai 15 % konkrētiem eksporta daudzumiem. Krievija ir atcēlusi šīs tarifa kvotas un tagad piemēro izvedmuitas nodokļus ar daudz augstāku likmi 80 % apmērā un tādējādi neievēro PTO tiesību aktos noteiktās saistības.

  • Robežšķērsošanas vietu skaita samazināšana Krievijas koksnes izstrādājumu eksportam uz ES:

Krievija ir samazinājusi to robežšķērsošanas vietu skaitu, caur kurām veic koksnes eksportu uz ES (no vairāk nekā 30 līdz tikai vienai, kas atrodas Luttya, Somijā). Aizliedzot izmantot esošās robežšķērsošanas vietas, kas ir tehniski spējīgas apstrādāt šādu eksportu, Krievija pārkāpj PTO principu, kas aizliedz šādus ierobežojumus.

Nākamie soļi

ES šodien pieprasīja sākt apspriešanos, kas ir PTO strīdu izšķiršanas procedūras pirmais posms.

Ja apspriešanās rezultātā netiks panākts apmierinošs risinājums, ES var pieprasīt PTO izveidot ekspertu grupu, kas lems par šo jautājumu.

Sīkāka informācija

Svarīgākā informācija par PTO strīdu izšķiršanas kārtību

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 21. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā