Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES un Apvienotās Karalistes attiecības: Komisija līdz 2025. gadam pagarina veterināro zāļu kārtību

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu, ar ko līdz 2025. gada 31. decembrim pagarina pašreizējo kārtību veterināro zāļu apritei no Lielbritānijas uz Kipru, Īriju, Maltu un Ziemeļīriju. 

AK un ES karogi
Eiropas Savienība, 2019

Tas nodrošinās veterināro zāļu piegāžu nepārtrauktību, jo īpaši uz Ziemeļīriju.

Komisija atzīst veterināro zāļu lielo nozīmi pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības, kā arī sabiedrības veselības jomā. Tā rūpīgi uzklausa bažas, ko veterināro zāļu jomā paudušas attiecīgās iestādes un ieinteresētās personas, jo īpaši no Ziemeļīrijas. Tāpēc Komisija šodien ir rīkojusies, lai uzņēmumiem dotu papildu laiku pielāgot savas piegādes ķēdes.

Šodien publicētajā paziņojumā ir iekļauts rīcības plāns ar skaidriem atskaites punktiem, kurā noteikts, ka iestādēm precīzi jāapzina riskam pakļautās veterinārās zāles un jāsniedz informācija par pasākumiem, ko iestādes vai attiecīgie ekonomikas dalībnieki veic, lai nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem par veterinārajām zālēm.

Konteksts

Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no ES nozīmē, ka ES farmācijas noteikumi Apvienotajā Karalistē vairs nav piemērojami. Saskaņā ar Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju šie noteikumi attiecas uz Ziemeļīriju. Tas ir radījis grūtības daudziem ES vai Ziemeļīrijā iedibinātiem ekonomikas dalībniekiem, kuri paļāvās uz veterināro zāļu piegādi no Apvienotās Karalistes daļām, kas nav Ziemeļīrija, vai caur tām.

Lai nodrošinātu veterināro zāļu piegādes nepārtrauktību un dotu ekonomikas dalībniekiem pietiekami daudz laika pielāgot savas piegādes ķēdes, Komisija 2021. gada 25. janvārī pieņēma paziņojumu, kas līdz 2021. gada 31. decembrim paredz elastīgumu ES noteikumu piemērošanā. 2021. gada beigās bija skaidrs, ka tirgus dalībnieku situācija joprojām ir sarežģīta. Tāpēc 2021. gada 29. decembrī tika piešķirts jauns pagarinājums līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Sīkāka informācija

Saite uz paziņojumu 

Priekšsēdētājas vietnieka Maroša Šefčoviča paziņojums par veterināro zāļu apriti no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju, Kipru, Īriju un Maltu

 

Šodienas lēmums nozīmē, ka iedzīvotāji un uzņēmumi Kiprā, Īrijā, Maltā un Ziemeļīrijā arī turpmāk varēs iegādāties veterinārās zāles no Apvienotās Karalistes. Mēs pieņēmām šo lēmumu pēc rūpīgas attiecīgo ieinteresēto personu uzklausīšanas uz vietas, uzmanīgi ieklausoties Ziemeļīrijas teiktajā. Mēs centāmies pilnībā izprast Ziemeļīrijas bažas un ar praktiskiem risinājumiem ņemt vērā tās vajadzības, nodrošinot, ka spēkā esošie noteikumi ir pietiekami elastīgi, lai varētu pielāgot piegādes ķēdes. Šī ir pieeja, kas ir pamatā mūsu apņēmībai konstruktīvi sadarboties ar Apvienoto Karalisti, lai reaģētu uz unikālajām problēmām, ko rada tās lēmums izstāties no ES. Ceru, ka mēs šo impulsu virzīsim uz citām mūsu diskusiju jomām.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs - 19/12/2022

 

Veterinārajām zālēm ir izšķiroša nozīme pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības, kā arī sabiedrības veselības jomā. Mēs apzināmies, ka daži ekonomikas dalībnieki Kiprā, Īrijā, Maltā un Ziemeļīrijā joprojām saskaras ar grūtībām, pielāgojot savas piegādes ķēdes, un ka tiem uz laiku jāturpina izmantot piegādes no citām Apvienotās Karalistes daļām, kas nav Ziemeļīrija. Šodien pieņemtais lēmums par pašreizējās prakses galīgo pagarināšanu, tostarp rīcības plānu ar skaidriem atskaites punktiem un darbībām gan kompetentajām iestādēm, gan ieinteresētajām personām, nodrošinās pārredzamību un spēkā esošo attiecīgo ES noteikumu efektīvu īstenošanu. Aicinu visus ekonomikas dalībniekus, uz kuriem tas attiecas, produktīvi izmantot šo periodu, lai pielāgotu savas piegādes ķēdes.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu - 19/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā