Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 18. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

ES un Azerbaidžāna stiprina divpusējās attiecības, arī sadarbību enerģētikas jomā

The Berlaymont Building and European Flags

Šodien Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un enerģētikas komisāre Kadri Simsone Baku tikās ar Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu un enerģētikas ministru Parvizu Šahbazovu, lai stiprinātu pašreizējo sadarbību starp ES un Azerbaidžānu. Komisijas priekšsēdētāja un Azerbaidžānas prezidents parakstīja jaunu Saprašanās memorandu par stratēģisku partnerību enerģētikas jomā.

Patlaban ES un Azerbaidžāna arī risina sarunas par jaunu visaptverošu nolīgumu, kas ļaus īstenot ciešāku sadarbību vairākās jomās, to vidū ekonomikas diversificēšanā, investīciju un tirdzniecības jomā un pilsoniskās sabiedrības sniegtā potenciāla pilnīgā izmantošanā, vienlaikus uzsverot cilvēktiesību un tiesiskuma nozīmi.

Pēc šodien Baku notikušās vizītes ES un Azerbaidžānas Sadarbības padome šā gada 19. jūlijā tiksies Briselē, lai pārskatītu vispārējās attiecības un apspriestu iespējamās savstarpējās intereses jomas sadarbībai nākotnē.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena“Ar jauno saprašanās memorandu mēs šodien sākam jaunu posmu enerģētikas sadarbībā ar Azerbaidžānu, kura ir svarīgs partneris ES centienos atteikties no Krievijas fosilajām degvielām. Mēs ne tikai vēlamies stiprināt pašreizējo partnerību, kas ar Dienvidu gāzes koridora starpniecību garantē stabilas un uzticamas gāzes piegādes ES, bet arī liekam pamatu ilgtermiņa partnerībai energoefektivitātes un tīras enerģijas jomā, jo gan ES, gan Azerbaidžāna tiecas sasniegt Parīzes nolīguma mērķus. Enerģētika ir tikai viena no jomām, kurā mēs varam uzlabot sadarbību ar Azerbaidžānu, un es ceru pilnībā izmantot mūsu attiecību sniegtās iespējas.”

Alternatīvu gāzes piegāžu nodrošināšana Eiropai

Komisijas priekšsēdētāja un Azerbaidžānas prezidents šodien parakstīja jaunu Saprašanās memorandu par stratēģisku partnerību enerģētikas jomā, kurā pausta apņemšanās līdz 2027. gadam divkāršot Dienvidu gāzes koridora jaudu, kas nodrošinās iespēju ik gadu piegādāt ES vismaz 20 miljardus kubikmetru gāzes. Tas veicinās plānā “REPowerEU” paredzētos diversificēšanas mērķus un palīdzēs Eiropai izbeigt atkarību no Krievijas gāzes. Azerbaidžāna, pamatojoties uz ciešāku sadarbību enerģētikas jomā, jau tagad palielina dabasgāzes piegādes Eiropas Savienībai no 8,1 miljarda m³ 2021. gadā līdz prognozētiem 12 miljardiem m³ 2022. gadā.

Enerģētikas komisāre Kadri Simsone

Jaunajā saprašanās memorandā ir uzsvērta Dienvidu gāzes koridora stratēģiskā nozīme mūsu diversifikācijas centienos. Azerbaidžāna jau ir palielinājusi dabasgāzes piegādes ES, un šī tendence turpināsies, šogad nodrošinot vēl līdz pat 4 miljardiem kubikmetru gāzes, un paredzot, ka līdz 2027. gadam piegāžu apjoms vairāk nekā divkāršosies. Taču mūsu sadarbība sniedzas tālāk, jo paātrina atjaunīgo energoresursu izmantošanu un risina metāna emisiju problēmu; šie pasākumi vairos piegādes drošību un veicinās klimata jomas mērķu sasniegšanu.

Kā norādīts saprašanās memorandā, ES un Azerbaidžānai ir kopīgs mērķis paātrināt atjaunīgās enerģijas ražošanas un pārvades jaudas attīstību un izmantošanu, lai pilnībā izmantotu sinerģijas starp ES pāreju uz tīru enerģiju un ievērojamo neizmantoto atjaunīgās enerģijas potenciālu, ko šī valsts varētu izvērst īpaši atkrastes enerģētikas nozarē.

Abas puses arī atzīst Globālā metāna emisiju mazināšanas solījuma nozīmi un to, ka veidot dabasgāzes piegādes ķēdi pēc iespējas efektīvāku un videi un klimatam draudzīgāku ir kolektīva atbildība.  Saprašanās memorands atbalsta tādu shēmu izveidi, kuras ļaus savākt dabasgāzi, kas citādi tiktu novadīta vai nonāktu atmosfērā vai tiktu sadedzināta. Mūsu sadarbībai būs arī izšķiroša nozīme, lai atbalstītu Azerbaidžānas pievienošanos minētajam solījumam.

Pēc saprašanās memoranda parakstīšanas komisāre Simsone organizēs dialogu par enerģētiku starp ES un Azerbaidžānu ar enerģētikas ministru Šahbazovu, lai apspriestu šā dokumenta praktisku īstenošanu.

Konteksts

ES jau vairākus mēnešus intensīvi sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem, lai dažādotu piegādes un mazinātu enerģijas cenu pieaugumu. Eiropas ārējās enerģētiskās sadarbības stratēģijā, kas papildina plānu “REPowerEU”, Komisija atzina, ka Dienvidu gāzes koridoram ir svarīga nozīme uz ES īstenotas dabasgāzes piegādes avotu dažādošanā, jo īpaši Dienvidaustrumeiropas valstīm.

Komisija jau ilgu laiku ir atbalstījusi Dienvidu gāzes koridora paplašināšanu, jo tas ir būtisks ieguldījums drošā, uzticamā un paredzamā dabasgāzes piegādē Dienvidaustrumeiropai un ar Adrijas jūras cauruļvada starpniecību, iespējams, arī Rietumbalkāniem.

Sīkākai uzziņai

ES un Azerbaidžānas saprašanās memorands

Priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums presei   [tiks publicēts vēlāk] 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā