Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 16. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

ES un Ukraina: 100 miljoni eiro karā cietušo skolu atjaunošanai *

Eiropas Komisija un Ukraina ir parakstījušas vienošanos par 100 miljonu eiro atbalstu Krievijas pilna mēroga agresijas kara dēļ cietušo Ukrainas skolu rekonstrukcijai un atjaunošanai. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska
Eiropas Savienība, 2022

Apritot tieši trim mēnešiem, kopš EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena to solīja savā 2022. gada runā par stāvokli Savienībā, Eiropas Komisija un Ukraina ir parakstījušas vienošanos par 100 miljonu eiro atbalstu Krievijas pilna mēroga agresijas kara dēļ cietušo Ukrainas skolu rekonstrukcijai un atjaunošanai. Šis atbalsts Ukrainai tiks sniegts gan ar ES humānās palīdzības partneru starpniecību, gan daļēji kā budžeta atbalsts Ukrainas valdībai.

Eiropas Komisija ir iedalījusi aptuveni 14 miljonus eiro esoša līguma ietvaros ar Polijas Attīstības banku (Bank Gospodarstwa Krajowego), lai iegādātos skolas autobusus, ar kuriem ukraiņu bērnus droši nogādāt skolā. Komisija ir arī sākusi solidaritātes kampaņu, kurā tiek aicināts ziedot Ukrainai skolas autobusus, kuru nogādāšana notiek ar ES civilās aizsardzības mehānisma starpniecību. No ES un tās dalībvalstīm tagad ir ceļā kādi 240 autobusi, bet ir gaidāmi vēl jauni ziedojumi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Krievijas mērķtiecīgie uzbrukumi civilajai infrastruktūrai, īpaši tagad, ziemas apstākļos, ir tīšs noziegums pret miljoniem nevainīgu cilvēku. Un tie ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums. ES prioritāšu galvgalī ir nodrošināt ukraiņu bērniem iespēju pēc iespējas drīz atsākt mācības. Šodien mēs izpildām solījumu atjaunot Krievijas brutālajā karā cietušās un iznīcinātās skolas. Un nākamā gada sākumā mēs arī piegādāsim Ukrainai skolas autobusus, lai bērni varētu pēc iespējas ērti un droši tikt uz skolu. Ukrainas nākotne sākas ar bērnu atgriešanos skolā.

Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska teica: “Esmu pateicīga Eiropas Komisijai un jo īpaši tās priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai par atbalstu Ukrainas skolu atjaunošanai.  Pašlaik mazāk nekā trešdaļai bērnu Ukrainā ir iespēja regulāri iet skolā.  Pārējiem nākas mācīties tiešsaistē vai hibrīdformātā. Regulārās bombardēšanas un energopadeves pārrāvumu dēļ tas kļūst arvien grūtāk.  Manam fondam mācību procesa atjaunošana ir prioritāte. Mūsu bērnu izglītošana šodien ir mūsu ieguldījums Eiropas kopējā nākotnē.

Šo 100 miljonu eiro palīdzības paketi veido:

  • 34 miljoni eiro humānajai palīdzībai, no kuriem 20 miljoni eiro tiks izmantoti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Projektu pakalpojumu biroja (UNOPS) starpniecību un 14 miljoni eiro – ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) starpniecību. Šis atbalsts būs vērsts uz vienkāršiem un vidēji nopietniem remontdarbiem, tai skaitā logu, jumtu, durvju, labierīcību un apkures sistēmu remontam, kā arī mācībām nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanu mācību telpās un bumbu patvertnēs; 
  •  66 miljoni eiro kā tiešs budžeta atbalsts Ukrainas valdībai.

Komisija strādās kopā ar Ukrainas valdību un Olenas Zelenskas fondu. Komisija plāno minēto budžeta atbalstu 66 miljonu eiro apmērā izmaksāt tuvākajās nedēļās. UNOPS un UNDP ir uz vietas sākušas novērtēt nepieciešamos skolu atjaunošanas darbus. Iecerēts, ka lielākā daļa šo izglītības iestāžu tiks saremontētas laikā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada septembrim ar tādu aprēķinu, lai tās būtu kārtībā, kad sākas nākamais mācību gads.

Attiecībā uz ES 14 miljonu eiro piešķīrumu skolas autobusu iegādei līdz 2023. gada sākumam Polijas Attīstības banka strādās kopā ar vietējo partneri – Polijas Solidaritātes fondu.

Konteksts

Krievijas triecienos līdz šim ir cietušas vai iznīcinātas vairāk nekā 2800 izglītības iestādes, kā rezultātā ir skarti 5,7 miljoni skolēnu. Daudziem no viņiem vairs nav klases, kurā mācīties. Mācības tiešsaistē ne vienmēr ir risinājums, ņemot vērā problēmas ar energoapgādi un piemērota IT aprīkojuma trūkumu. Lai nodrošinātu mācību turpināšanos, ES savu prioritāšu galvgalī ir izvirzījusi skolu atjaunošanu un skolas autobusu nodrošināšanu. Komisija ir īsā laika sprīdī sarūpējusi finansējumu, lai skolēni varētu pēc iespējas drīz atsākt mācības klātienē tam piemērotos apstākļos.

Atbalsts izglītībai ārkārtas apstākļos

Kopš kara sākuma ES sniedz Ukrainai humāno palīdzību izglītības nodrošināšanai ārkārtas apstākļos. Šīs palīdzības mērķis ir novērst un mazināt krīzes skarto bērnu izglītības pārrāvumus, sekmējot iespējas kvalitatīvi izglītoties drošos apstākļos. Ar mūsu humānās palīdzības partneru starpniecību mēs nodrošinām vajadzīgos materiālus un piederumus, izglītojam skolotājus, piedāvājam psihosociālo atbalstu un nodrošinām dzīvību glābjošas brīdinājuma ziņas skolēniem un skolotājiem. No ES humānās palīdzības tagad tiks segti arī vienkārši un vidēji nopietni remontdarbi izglītības iestādēs un digitālo mācību centru izveide. Krīžu pārvarēšanas pasākumu ietvaros ES sniedz atbalstu, lai ukraiņu bērni varētu izmantot Ukrainas valdības piedāvāto platformu “Visukrainas skolas tiešsaistē” un lai apmierinātu vajadzības, kas saistītas ar drošām mācību telpām un materiāliem bērniem.  

Atbalsts Ukrainai izglītības jomā

Eiropas Komisija izmanto tās rīcībā esošos instrumentus, lai atbalstītu izglītības sistēmas ES dalībvalstīs, kuras uzņēmušas cilvēkus, kas bēg no kara Ukrainā. Komisija arī atbalsta pārvietotos skolēnus, studentus un mācībspēkus, kā arī tos, kuri ir palikuši Ukrainā. Tas tiek darīts, sniedzot informāciju, koordinējot valstu pasākumus, izmantojot esošos Eiropas finansējuma instrumentus neatliekamo vajadzību apmierināšanai un nodrošinot jaunu finansējumu un politikas instrumentus atbalstam vidējā termiņā. Komisija ir arī izveidojusi ES grupu solidaritātei ar Ukrainu izglītības jomā, caur kuru atbalsta valstis, kas ir uzņēmušas ukraiņu skolas vecuma bērnus. Grupā tiek apkopotas dalībvalstu zināšanas un sniegti norādījumi, izmantojot esošos rīkus un mehānismus.

Izglītība un apmācība, kas paredzēta skolām, pārvietotajiem vecākiem, skolēniem un skolotājiem, kā arī tiem, kuri vēlas dot savu artavu ES dalībvalstu solidaritātes pasākumos, ietver saites uz tiešsaistes izglītības resursiem ukraiņu valodā, konsultācijas par pārvietoto bērnu integrāciju valsts izglītības sistēmā, mācību un valodas atbalstu, praksi, kā valsts izglītības sistēmā ātri integrēt no Ukrainas atbēgušos skolotājus, un norādījumus par psihosociālo atbalstu.  

Savukārt 2022. gada Erasmus+ programmā Komisija izdarīja pielāgojumus, lai varētu uzņemt studentus un pasniedzējus no Ukrainas. Arī 2022. gada novembrī izsludinātā 2023. gada Erasmus+ konkursa ietvaros Ukrainas studenti, pasniedzēji un augstskolas varēs piedalīties Erasmus+ starptautiskajos pasākumos, jo īpaši starptautiskās kredītpunktu mobilitātes un spēju veidošanas projektos un “Erasmus Mundus” kopīgajās maģistra studiju programmās. Turklāt tika izsludināts speciāls konkurss 5 miljonu eiro apmērā, lai Ukrainas labā atbalstītu atvērtas digitālās izglītības vides izveidi.

Sīkākai uzziņai

The European Union and Ukraine - Factsheet

Factsheet – Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers        

Eiropas izglītības telpas portāls

ES delegācija Ukrainā

ES humānā palīdzība Ukrainā

 

* Atjaunināts plkst. 12.55.

“Krievijas mērķtiecīgie uzbrukumi civilajai infrastruktūrai, īpaši tagad, ziemas apstākļos, ir tīšs noziegums pret miljoniem nevainīgu cilvēku. Un tie ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums. ES prioritāšu galvgalī ir nodrošināt ukraiņu bērniem iespēju pēc iespējas drīz atsākt mācības. Šodien mēs izpildām solījumu atjaunot Krievijas brutālajā karā cietušās un iznīcinātās skolas. Un nākamā gada sākumā mēs arī piegādāsim Ukrainai skolas autobusus, lai bērni varētu pēc iespējas ērti un droši tikt uz skolu. Ukrainas nākotne sākas ar bērnu atgriešanos skolā.”

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena - 16/12/2022

 

“Ikviens karš ir karš pret bērniem. Putina karš nav izņēmums, un tas draud laupīt Ukrainas bērniem nākotni, ko tie būtu pelnījuši. Es biju Kijivā šā mācību gada pirmajā dienā, un mani patiešām aizkustināja darbs, ko Ukrainas iestādes bija ieguldījušas, lai skolas kaut cik izskatītos kā miera laikos. Un ES ir apņēmusies atbalstīt šos centienus. Ar šo rekordīsā laikā noorganizēto palīdzību skolu rekonstrukcijai mēs tieši to arī darām – kopā ar Ukrainas iestādēm gādājam, lai skolēni varētu atkal sēdēt skolas solā.”

Priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Shins - 16/12/2022

 

“Vedot karadarbību Ukrainā, Krievija laupa ukraiņu bērnu tiesības mācīties, pilnveidoties un tiekties uz sapņu piepildījumu. Skolas gan skolēniem, gan skolotājiem ļauj uz to laiku atgriezties normālajā dzīvē. Piešķirot 34 miljonu eiro humānās palīdzības finansējumu skolu remontiem, mēs ceram bērniem atkal nodrošināt drošu vietu, kur mācīties. Jo ikviens bērns ir pelnījis iespēju mācīties, pat kara zonās.”

Krīžu pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs - 16/12/2022

 

“Šodien izziņotais 114 miljonu eiro atbalsts vēlreiz pierāda, ka Eiropas Savienībai rūp Ukraina un tās tauta un ka tā ir gatava turpināt sniegt atbalstu. Jaunuzbūvēta skola, saremontēta klase un atjaunots sporta laukums ļauj cerīgāk skatīties nākotnē. Es priecājos, ka varam palīdzēt kara plosītās Ukrainas bērniem. Viss mūsu atbalsts un palīdzība ir vērsti uz to, lai bērni varētu droši atgriezties skolā. Šodien tas vēl ir vēlmju līmenī, bet mēs visi ceram, ka stāvoklis drīzumā normalizēsies.”

Kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji - 16/12/2022

 

“Mēs esam pateicīgi mūsu Eiropas partneriem par solidarizēšanos ar mums pret šo brutālo Krievijas agresijas karu, kas līdz ar sevi nes tik milzīgas ciešanas un postu. Šis finansējums sekmēs Ukrainas atveseļošanu un atjaunošanu. Lai mūsu bērni varētu atgriezties skolā. Jo šodien ukraiņu skolotāji un skolēni turpina mācības pat patvertnēs un par spīti energoapgādes pārrāvumiem.”

Olga Stefanishyna, Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic integration of Ukraine - 16/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 16. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā