Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 8. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Global Gateway: uzaicinājums iesniegt pieteikumus dalībai darījumdarbības padomdevēju grupā

Globālā vārteja

Eiropas Komisija šodien izsludināja uzaicinājumu iesniegt pieteikumus Global Gateway darījumdarbības padomdevēju grupas 60 locekļu iecelšanai. Grupā darbosies Eiropas uzņēmumu un uzņēmumu asociāciju izpilddirektori vai augstākā līmeņa vadītāji nolūkā apmanīties ar viedokļiem ar Komisijas priekšsēdētāju un attiecīgajiem komisāru kolēģijas locekļiem par Global Gateway izvēršanu. Stratēģijas Global Gateway ietvaros un tās īstenošanas gaitā padomdevēju grupa palīdzēs Eiropas Komisijai strukturētā veidā stiprināt sadarbību ar Eiropas privāto sektoru. Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada 20. aprīlim.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena:

Pateicoties Global Gateway, Eiropas Savienība veic ieguldījumus viedos, tīros un ilgtspējīgos savienojumos visā pasaulē, lai tādējādi veicinātu tirdzniecību, stiprinātu vērtības ķēdes un paplašinātu uzņēmējdarbības iespējas – gan Eiropas Savienības, gan mūsu partneru labā. Mums vajadzīgas gan publiskās, gan privātās investīcijas, lai straujāk īstenotu zaļo un digitālo pārkārtošanos un panāktu globālās ekonomikas atlabšanu. Global Gateway darījumdarbības padomdevēju grupa palīdzēs ciešāk sadarboties nolūkā izmantot visus ieguvumus, kurus sniedz šīs grupas ekspertu zināšanas, un panākt pārveidojošu ietekmi mūsu partneru labā.

Augstais pārstāvis un priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels:

Zaļā un digitālā pārkārtošanās gan Eiropas Savienībai, gan mūsu partneriem rada izaicinājumus un iespējas. Mainīgā ģeopolitiskajā kontekstā uzņēmumi saskaras ar nepieciešamību dažādot piegādes ķēdes, savukārt partnervalstīm ir vajadzīgi liela mēroga infrastruktūras projekti, kas pārsniedz pieejamo publisko līdzekļu apmēru. Darījumdarbības padomdevēju grupa paver mums iespēju apspriesties ar Eiropas privātā sektora pārstāvjiem par viņu prioritātēm un līdzšinējo pieredzi, lai tādējādi nodrošinātu, ka kvalitatīvas investīcijas no Eiropas ir pieejamas aizvien vairāk partneriem no trešām valstīm. Tādēļ šī jaunā struktūra ir svarīgs pīlārs, kas ļaus ar Global Gateway starpniecību veikt savstarpēji izdevīgas investīcijas par labu ilgtspējīgai izaugsmei.

Kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji:

Rietumbalkānos un kaimiņreģionos jau tiek īstenoti trīs mūsu ekonomikas un investīciju plāni. Pašreizējā ģeopolitiskajā kontekstā savienojumi starp Eiropas Savienību un tās tuvākajiem partneriem ir svarīgāki nekā jebkad agrāk. Tie ir mūsu galvenā artērija, pa kuru Eiropas Savienībā un tās tuvākajos kaimiņreģionos veicināt tirdzniecību, vērtības ķēdes un darbvietu izveidi. Strauja un sekmīga šo projektu īstenošana būs lielā mērā atkarīga no darījumu aprindām. Global Gateway darījumdarbības padomdevēju grupai būs svarīga loma turpmākajā virzībā.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena:

Mēs esam konstatējuši, ka privātajam sektoram ir milzīga interese par Global Gateway. Lai reaģētu uz šo ieinteresētību un panāktu patiesu privātā sektora iesaisti Eiropas komandā, mēs izveidojam Global Gateway darījumdarbības padomdevēju grupu. Grupa pavērs iespēju apkopot privātā sektora viedokļus par šā sektora prioritātēm un apzināt vājās vietas, kuras ietekmē privātās investīcijas stratēģijas Global Gateway aptvertajās nozarēs un reģionos.

Privātā sektora mobilizēšanai ir izšķiroša nozīme Global Gateway ietvaros veikto investīciju palielināšanā. Darījumdarbības padomdevēju grupa nodrošinās to, ka Global Gateway īstenošanā pilnībā ņem vērā privātā sektora ieguldījumu. Mērķis ir palielināt ietekmi, kāda ir stratēģijas Global Gateway ietvaros veiktajām investīcijām, kas ir vērstas uz digitālo, enerģētikas un transporta nozari, kā arī stiprināt veselības, izglītības un pētniecības sistēmas visā pasaulē.

Par Global Gateway darījumdarbības padomdevēju grupu

Grupā darbosies ES privātā sektora organizācijas, kurām ir attiecīga pieredze stratēģijas Global Gateway aptvertajās nozarēs un kuras ir ieinteresētas iesaistīties Global Gateway projektos. Grupas dalībnieku vidū būs gan mazi, gan lieli ES uzņēmumi, kā arī arodasociācijas, uzņēmumu apvienības un izveidoti darījumdarbības tīkli. Grupas dalībnieki tiks iecelti uz trim gadiem, un to galvenajai mītnei ir jāatrodas Eiropas Savienībā. Darījumdarbības padomdevēju grupas pirmā regulārā augsta līmeņa sanāksme notiks 2023. gada otrajā pusē.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 20. aprīlim, plkst. 14.00 (pēc Centrāleiropas laika), sūtot tos uz šādu e-pasta adresi: EC-GGBAGatec [dot] europa [dot] eu (EC-GGBAG[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus, noteikumi un cita informācija atrodama šeit.

Iespējamiem grupas locekļiem ir jāpiesakās šim uzaicinājumam, savukārt Komisija kā novērotājus var tieši uzaicināt izvēlētas starptautiskas organizācijas un tīklus, kā arī Eiropas finanšu iestādes.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 8. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā