Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 30. jūlijsLasīšanas ilgums: 4 min

Globālais izglītības samits: Eiropas komanda apņemas sniegt lielāko ieguldījumu Globālajā partnerībā izglītībai – 1,7 miljardus eiro

Globālajā izglītības samitā, kas šodien notika Londonā, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, kopā darbodamās kā Eiropas komanda, apņēmās sniegt ieguldījumu Globālajā partnerībā izglītībai (GPE), proti, 1,7 miljardus eiro, lai palīdzētu pārveidot...

p041444-45937_0.jpg
© EU

Globālajā izglītības samitā, kas šodien notika Londonā, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, kopā darbodamās kā Eiropas komanda, apņēmās sniegt ieguldījumu Globālajā partnerībā izglītībai (GPE), proti, 1,7 miljardus eiro, lai palīdzētu pārveidot izglītības sistēmas. Ieguvēji no tā būs vairāk nekā miljards meiteņu un zēnu līdz pat 90 valstīs un teritorijās. Tas ir lielākais ieguldījums Globālajā partnerībā izglītībai. Eiropas Savienība jūnijā jau bija paziņojusi par apņemšanos 2021.–2027. gada laikposmā piešķirt 700 miljonus eiro.

Eiropas Savienību samitā pārstāvēja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena. Viņas uzsvēra Covid-19 krīzes ietekmi uz bērnu izglītību visā pasaulē, kā arī Eiropas Savienības un tās dalībvalstu apņēmību rīkoties.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena teica: “Izglītība ir viselementārākais pamats cilvēces attīstībai. Lasīšana, rakstīšana, matemātika, loģika, digitālās prasmes, izpratne par dzīvību – neatkarīgi no tā, kurā kontinentā mēs dzīvojam, izglītībai ir jābūt patiesi universālām tiesībām. Šā iemesla dēļ Eiropas Savienība iegulda vairāk līdzekļu starptautiskajā sadarbībā izglītības jomā nekā visa pārējā pasaule kopā. Un šajos neierastajos laikos mēs pastiprināsim mūsu centienus.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena sacīja: “Mēs esam apņēmības pilni nepieļaut, ka Covid-19 sagrauj progresu, kas gadu desmitos gūts, uzlabojot izglītības pieejamību, un mūsu vārdiem seko darbi. Atvēlot 1,7 miljardus eiro, Eiropas komanda lepojas ar to, ka ir lielākā līdzekļu devēja Globālajai partnerībai izglītībai un atbalsta bezmaksas, iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību, kas ir vienlīdz pieejama it visiem. Izglītība paātrina progresu ceļā uz visu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, un izglītībai būs svarīga nozīme ekonomikas atveseļošanas procesā. Kopā ar visiem mūsu partneriem mēs varam gādāt par to, ka ikvienam bērnam ir iespēja mācīties un gūt panākumus.”

Eiropas komanda globālajai izglītībai

ES atbalsts izglītībai ir vērsts uz kvalitātes, vienlīdzības un taisnīguma nodrošināšanu, kā arī uz to, lai panāktu prasmju salāgošanu ar darbvietām. Tas konkrēti nozīmē:

  • ieguldījumus labi apmācītos un motivētos skolotājos, kuri var dot bērniem pareizo prasmju kopumu, kas vajadzīgas 21. gadsimtā. Līdz 2030. gadam pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs būs jāpieņem darbā vismaz 69 miljoni jaunu skolotāju, tostarp vairāk nekā 17 miljoni skolotāju Āfrikā;
  • ieguldījumus līdztiesībā, jo īpaši meiteņu izglītības veicināšanu un digitālo inovāciju potenciāla izmantošanu. Meiteņu izglītošana un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana viņām ir ļoti būtisks aspekts ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānā III, kura mērķis ir apturēt pandēmijas apstākļos konstatēto nevienlīdzības pieaugumu un paātrināt progresu dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanā;
  • ieguldījumus nākotnē vajadzīgās prasmēs, lai sagatavotu speciālistus, uzņēmumu vadītājus un lēmumu pieņēmējus, kuri nākotnē būs nepieciešami zaļās pārkārtošanās un digitālās pārveides jomā.

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu īstenotā Eiropas komandas pieeja rada nepieciešamo mērogu un nodrošina vajadzīgo koordināciju un koncentrēšanos, kas palīdz maksimāli palielināt kopīgo ietekmi, lai katram bērnam pavērtu izglītības iespējas.

Konteksts

Globālais izglītības samits – GPE finansējums 2021.–2025. gadā

Globālais izglītības samits ir konference, kuras ietvaros tika papildināti līdzekļi, kas atvēlēti Globālajai partnerībai izglītībai – tā ir vienīgā globālā, izglītībai veltītā partnerība, kurā iesaistīti pārstāvji no visām ieinteresētajām personu grupām, kas darbojas izglītības jomā, tostarp partnervalstis, līdzekļu devēji, starptautiskās organizācijas, pilsoniskās sabiedrības grupas, fondi un privātais sektors.

Globālo partnerību izglītībai vada Pasaules Banka, un tās ietvaros tiek sniegts finansiāls atbalsts valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem – it īpaši tām, kurās ir liels tādu bērnu skaits, kas neapmeklē skolu, un kurās pastāv ievērojama dzimumu nevienlīdzība. Lielākā daļa finansējuma tiek piešķirta Subsahāras Āfrikai.

2014.–2020. gadā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis sniedza vairāk nekā pusi no visiem GPE atvēlētajiem līdzekļiem.

Sīkāka informācija

Izglītība – ES palielina savas saistības attiecībā uz Globālo partnerību izglītībai, apņemoties piešķirt 700 miljonus eiro 2021.–2027. gada laikposmā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 30. jūlijs