Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 15. septembrisLasīšanas ilgums: 4 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: jaunas darbības un finansējums, kas ilgtspēju padarīs stilīgu un iekļaujošu

Bauhaus

Šodien Komisija pieņem paziņojumu, kurā izklāstīta Jaunā Eiropas “Bauhaus” koncepcija. Tā paredz vairākas rīcībpolitikas darbības un finansēšanas iespējas. Projekta mērķis ir paātrināt pārveidi dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, būvniecībā un tekstilrūpniecībā, lai visi iedzīvotāji varētu piekļūt apritīgākām un mazāk oglekļietilpīgām precēm.

Jaunais Eiropas “Bauhaus” Eiropas zaļajam kursam piešķir kultūras un radošo dimensiju, un tā uzdevums ir parādīt, ka ilgtspējīgai inovācijai mūsu ikdienas dzīvē var būt taustāms un pozitīvs efekts.

Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektiem 2021.–2022. gadā no ES programmām atvēlēti aptuveni 85 miljoni eiro. Daudzās citās ES programmās Jaunais Eiropas “Bauhaus” tiks integrēts kā kontekstuāls vai prioritārs elements bez konkrēta iepriekš noteikta budžeta.

Finansējums tiks piešķirts no dažādām ES programmām, tai skaitā no programmas “Apvārsnis Eiropa” pētniecības un inovācijas darbībām (it īpaši ar “Apvārsnis Eiropa” uzdevumiem), no programmas LIFE vides un klimata darbībām un no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Turklāt Komisija aicinās dalībvalstis Jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatvērtības iestrādāt teritoriālās un sociālekonomiskās attīstības stratēģijās, kā arī mobilizēt attiecīgās atveseļošanas un noturības plānu sadaļas un kohēzijas politikas programmas, lai mēs visi nākotnē dzīvotu labāk.

Komisija izveidos Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratoriju jeb domdarbnīcu, kas līdzradīs, prototipēs un testēs jaunus rīkus, risinājumus un rīcībpolitikas ieteikumus. Arī laboratorija strādās kopdarbības garā, proti, tā apvienos dažnedažādus cilvēkus un centīsies aptvert sabiedrību, industriju un politiķus, lai cilvēkus savestu kopā un rastu jaunus koprades veidus.

Paziņojuma pamatā ir atsauksmes, kuras tika saņemtas kopizstrādes fāzē, kas ilga no janvāra līdz jūlijam; šajā periodā Komisija saņēma vairāk nekā 2000 atsauksmju no visas Eiropas un arī ārpus tās.

Kustība, kas vēršas plašumā

2021. gada janvārī tika sākta Jaunā Eiropas “Bauhaus” kopizstrādes fāze, kurā tika apzināti un apdomāti estētiski, ilgtspējīgi un iekļaujoši dzīves telpas risinājumi, kuri turklāt palīdzētu īstenot Eiropas zaļā kursa mērķus. Izstrādes pirmajā posmā ikviens tika aicināts piedalīties sarunās par to, kā mēs varētu mainīt to, kā mēs dzīvojam kā sabiedrība. Šo apspriežu rezultāti tika iestrādāti šodien pieņemtajā Jaunā Eiropas “Bauhaus” paziņojumā.

Līdzradīšana savu nozīmi nezaudēs, vēl jo vairāk — kad būs gūti pirmie konkrētie rezultāti un tie būs novērtēti un izskatīti, tā tikai pilnveidosies. Tādēļ Komisija turpinās padziļināt sadarbību ar augošo Jauno Eiropas “Bauhaus” kopienu, ko veido apņēmības pilni indivīdi, organizācijas un iestādes. 

Kustība arī iedvesmojas no Eiropas skaistajām, ilgtspējīgajām un iekļaujošajām vietām un projektiem. Atzinība tiks pausta, piešķirot pirmās Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvas desmit kategorijās, sākot no kategorijas “ražojumi un dzīvesstils” un beidzot ar kategoriju “jaunradītas vietas kopībai”. Sadaļa “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” ir īpaši paredzēta cilvēkiem, kas jaunāki par 30 gadiem, lai jaunāko paaudzi mudinātu radīt jaunas idejas un aizraujošas koncepcijas. Uzvarētāji balvas saņems apbalvošanas ceremonijā 16. septembrī.

Kolēģijas locekļu izteikumi.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena:

Jaunais Eiropas “Bauhaus” gādā par to, lai Eiropas zaļā kursa vispārīgās ieceres rezultētos reālās pārmaiņās uz vietas. Tās ir taustāmas pārmaiņas ēkās, sabiedriskās vietās, arī modē un mēbelēs, un tās uzlabo mūsu ikdienas dzīvi. Jaunā Eiropas “Bauhaus” projekta mērķis ir radīt jaunu dzīvesveidu, kas ilgtspēju apvieno ar labu dizainu, patērē mazāk oglekļa un ir iekļaujošs un visiem pieejams cenas ziņā.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Jaunais Eiropas “Bauhaus” zinātni un inovāciju apvieno ar mākslu un kultūru un izmanto holistisku pieeju, kas ļaus piedāvāt tādus risinājumus, kuri ir ne vien ilgtspējīgi un inovatīvi, bet arī visiem piekļūstami, cenas ziņā pieejami un dzīves kvalitāti uzlabojoši.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ar starpdisciplināru un līdzdalīgu pieeju nostiprina vietējo un reģionālo kopienu, industriju, novatoru un radošo prātu lomu, dodot tiem iespēju kopīgi strādāt pie mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanas. Kohēzijas politika palīdzēs jaunas idejas pārveidot vietēja līmeņa rīcībā.

Sīkāka informācija

Paziņojums par Jauno Eiropas “Bauhaus”

1. pielikums. Ziņojums par līdzizstrādes posmu

2. pielikums. ES programmu mobilizēšana

3. pielikums. Jaunā Eiropas “Bauhaus” rīcībpolitikas ekosistēma

Jautājumi un atbildes

Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietne

Augsta līmeņa apaļais galds

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 15. septembris