Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 5. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Jauns ziņojums par paveikto pētniecības un inovācijas jomā: ilgtspējīgas nākotnes veidošana šajos neskaidrajos laikos

Eiropas Savienība

Komisija ir publiskojusi 2022. gada ziņojumu par veikumu zinātnē, pētniecībā un inovācijā, kurā globālā kontekstā analizēti ES inovācijas rezultāti. Tas sniedz ieskatu par to, kā pētniecības un inovācijas rīcībpolitikas var palīdzēt veidot iekļaujošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un noturīgu Eiropu, izmantojot pētniecības un inovācijas būtisko lomu labklājības celšanai un pārmaiņu veicināšanai. Ziņojumā arī uzsvērts, kā koronavīrusa pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā liek Eiropai stiprināt gatavību ātrai un pienācīgai reaģēšanai uz jaunām, negaidītām problēmām.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

2022. gada ziņojums par paveikto zinātnes, pētniecības un inovācijas jomā parāda, ka pētniecībai un inovācijai ir būtiski svarīga loma, lai veidotu tādu ilgtspējīgu un noturīgu nākotni, kāda Eiropai nepieciešama. Digitālo un zaļo pārkārtošanos nevar veikt bez spēcīgām pētniecības un inovācijas sistēmām. Ziņojumā secinātais pamato mūsu gaidāmo paziņojumu par jaunu Eiropas inovācijas programmu.

Ziņojumā izklāstīti pieci veidi, kā zinātne var palīdzēt veidot ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un noturīgu Eiropu ar politiku, kas:

  • palīdz izveidot zaļo un digitālo ekonomiku pārtikušām sabiedrībām, kas nevienu neatstāj novārtā;
  • sagatavo pārmaiņām — gan gaidām, gan negaidītām — ar drošu ekonomiku, diversificētām piegādes ķēdēm un zināšanām, kas palīdzēs risināt turpmākās problēmas;
  • vairāk iegulda cilvēkos, uzņēmumos un iestādēs, lai rastu risinājumus;
  • savieno indivīdus un organizācijas, lai tie varētu piekļūt prasmēm un zināšanām un dalīties ar tām, kā arī lai mazinātu atšķirības starp reģioniem un valstīm spēcīgākas inovācijas sistēmas izveidošanai;
  • nodrošina pareizos institucionālās un finanšu sistēmas nosacījumus, kas kopā ar iedzīvotājiem izstrādāti, lai pievērstos prioritārajām jomām.

Šā gada ziņojums liecina, ka pasaules mērogā ES joprojām ir viens no vadošajiem spēkiem zinātniskās ražošanas un tehnoloģiskās izlaides ziņā. Lai gan ES pārstāv tikai 6 % no pasaules iedzīvotājiem, tās devums ir aptuveni 18 % no globālajām investīcijām pētniecībā un izstrādē un no tās nāk 21 % no pasaulē visvairāk citētajām zinātniskajām publikācijām. Tehnoloģiskās izlaides ziņā ES ir pasaules līdere klimata jomā — 23 % no visiem patentu pieteikumiem. Eiropas Savienība sniedz ievērojamu ieguldījumu arī citās jomās, piemēram, bioekonomikā (23 %) un veselības jomā (17 %). Tomēr šī vadošā pozīcija vairs nav tik droša, jo ES galvenie tirdzniecības partneri savus inovācijas rādītājus pēdējos gados ir uzlabojuši straujāk. Krīzes laikā ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ES samazinājās, un starp nozarēm bija ievērojamas atšķirības. Lielākie ES investori pētniecībā un izstrādē veselības un IKT pakalpojumu jomā laikposmā no 2019. līdz 2020. gadam palielināja investīcijas pētniecībā un izstrādē (attiecīgi 10,3 % un 7,2 %), bet lielākie ES pētniecības un inovācijas investori citās nozarēs krīzes laikā investīcijas pētniecībā un izstrādē samazināja, piemēram, IKT pakalpojumu sniedzēju (-3,6 %), ķīmisko vielu (-3,7 %), autobūves (-7,2 %) un aviācijas un kosmosa (-22,6 %) nozarēs.

Uzņēmējdarbības dinamikas samazināšanās Eiropas Savienībā ietekmēs inovāciju un ekonomikas izaugsmi. Ziņojumā apgalvots, ka, lai uzlabotu ES uzņēmējdarbības vidi un inovācijas spējas, ir vajadzīgs jauns spars, risinot ieilgušas problēmas, piemēram, nepilnības finansējuma pieejamībā, inovācijām nelabvēlīgi tiesiskie regulējumi, būtiskā atšķirība starp uzņēmumiem, kuriem ir labi rezultāti, un atpaliekošiem uzņēmumiem, kā arī grūtības piesaistīt un noturēt talantus. Šie jautājumi tiks risināti gaidāmajā paziņojumā par jaunu Eiropas inovācijas programmu.

Ziņojuma virtuālais atklāšanas pasākums notiks 2022. gada 12. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 (pēc Centrāleiropas laika). Tajā notiks iepazīstināšana ar ziņojuma galvenajiem konstatējumiem un tiks rīkota diskusija ar augsta līmeņa referentiem par pašreizējām tendencēm pētniecībā un inovācijā un ar tām saistītajās rīcībpolitikās.

Konteksts

Ziņojumā par ES veikumu zinātnē, pētniecībā un inovācijā analizēta pētniecības un inovācijas dinamika un to virzītājspēki. Ziņojumā veikta gan uz rādītājiem balstīta analīze, gan padziļināti skarti aktuāli politiskie jautājumi, lai ziņojums uzrunātu rīcībpolitikas veidotājus un analītiķus ne tikai pētniecības un inovācijas jomā, bet arī ekonomikas un finanšu jomā. Šis ir ziņojuma ceturtais izdevums, un Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts to publicē reizi divos gados. Iepriekšējais (2020) izdevums pieejams šeit.

Sīkākai uzziņai

Ziņojuma tīmekļvietne

Kopsavilkums

Infografika

Atklāšanas pasākums (2022. gada 12. jūlijs)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 5. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā