Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 1. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija atlasa pirmos 50 sieviešu vadītus uzņēmumus, lai veicinātu progresīvo tehnoloģiju inovāciju Eiropā

Sieviešu tiesības

Komisija šodien paziņoja rezultātus pirmajam uzaicinājumam saskaņā ar jauno izmēģinājuma programmu “Sievietes TechEU”, kas atbalsta sieviešu vadītus progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumus. Uzaicinājumu finansē no Eiropas inovācijas ekosistēmu darba programmas ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Esmu īpaši lepna par pirmā “Sievietes TechEU” uzaicinājuma sekmīgo iznākumu. Lielais izcilo pieteikumu skaits apstiprina, ka sievietēm, kas izmanto progresīvās tehnoloģijas, ir jāsaņem atbalsts saviem uzņēmumiem agrīnā un visriskantākajā posmā. Mēs palīdzēsim šiem 50 sieviešu vadītajiem uzņēmumiem nodrošināt finansējumu, mentorēšanu un tīklu veidošanas iespējas, un 2022. gadā mēs paplašināsim šo programmu.

“Sievietes TechEU” ir pilnīgi jauna Eiropas Savienības iniciatīva. Shēma piedāvā dotācijas 75 000 eiro apmērā, lai atbalstītu inovācijas procesa sākotnējos posmus un uzņēmuma izaugsmi. Tā arī piedāvā mentorēšanu un apmācību Eiropas Inovācijas padomes (EIP) programmas “Sieviešu vadošā loma” ietvaros un ES mēroga tīklu veidošanas iespējas.

Pēc neatkarīgu ekspertu novērtējuma saņemšanas Komisija atbalstīs pirmo kohortu, kurā būs 50 sieviešu vadīti uzņēmumi no 15 dažādām valstīm. Vairāk nekā 40 uzņēmumi atrodas ES dalībvalstīs, tostarp viena piektā daļa uzņēmumu ir no programmas “Apvārsnis Eiropa” paplašināšanas valstīm. Turklāt aptuveni viena piektdaļa atrodas programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs.

Finansējuma saņemšanai izvirzītie uzņēmumi ir izstrādājuši progresīvas un revolucionāras inovācijas dažādās jomās, sākot no agrīnas vēža diagnosticēšanas un ārstēšanas līdz metāna emisiju negatīvās ietekmes samazināšanai. Tie pievēršas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), piemēram, cīņai pret klimata pārmaiņām, pārtikas izšķērdēšanas samazināšanai, kā arī izglītības pieejamības paplašināšanai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm.

Projekti sāksies 2022. gada pavasarī, un paredzams, ka tie ilgs 6–12 mēnešus. Sievietes līderes piedalīsies Eiropas Inovācijas padomes programmā “Sieviešu vadošā loma” ar īpaši pielāgotiem apmācības un mentorēšanas pasākumiem.

Pēc ļoti cerīgās atbildes uz šo pirmo izmēģinājuma projektu Komisija 2022. gadā atjaunos programmu programmu “Sievietes TechEU”. Nākamā uzaicinājuma budžets tiks palielināts līdz 10 miljoniem eiro, no kuriem finansēs aptuveni 130 uzņēmumus (salīdzinājumā ar 50 uzņēmumiem šogad). Uzaicinājums tiks izsludināts 2022. gadā.

Konteksts 

Progresīvās tehnoloģijas veido vairāk nekā ceturto daļu no Eiropas jaunuzņēmumu ekosistēmas, un tagad Eiropas progresīvo tehnoloģiju uzņēmumi kopumā tiek novērtēti 700 miljardu eiro apmērā un to vērtība pieaug. Tomēr progresīvajās tehnoloģijās sievietes joprojām ir lielā mērā nepietiekami pārstāvētas.

Pamatojoties uz inovāciju inženierzinātnēs un zinātnes sasniegumiem, progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem parasti ir garāki pētniecības un izstrādes cikli, un bieži vien to izveidei ir vajadzīgs vairāk laika un kapitāla nekā citiem jaunuzņēmumiem. Liela daļa var nebūt veiksmīgi pirmajos gados, ja tie savlaicīgi nesaņem pareizo atbalstu un ieguldījumus. Sievietes progresīvajās tehnoloģijās bieži saskaras ar papildu šķēršļiem, ko rada ar dzimumu saistīti aizspriedumi un stereotipi, kas ir īpaši sastopami tādās nozarēs kā tehnoloģija.

Ar katru sievieti, kurai nav iespējas izveidot un vadīt tehnoloģiju uzņēmumu, Eiropa zaudē ne tikai talantus un daudzveidību, bet var arī palaist garām ekonomiskās izaugsmes iespējas.

Jaunā programma “Sievietes TechEU” novērš šo inovācijas plaisu starp dzimumiem, atbalstot sieviešu vadītus progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumus to agrīnā un riskantākā posmā. Ar šo shēmu ES cenšas palīdzēt palielināt sieviešu vadītu jaunuzņēmumu skaitu un izveidot taisnīgāku un pārtikušāku Eiropas progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu.

“Sievietes TechEU” ir daļa no vairākiem ES pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt novatores sievietes. Galvenās iniciatīvas ietver ES balvu novatorēm, vērienīgus mērķus sieviešu vadītiem uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Inovācijas padomes projektu “Accelerator”, dzimumu ziņā līdzsvarotu EIP valdi, dzimumu dimensijas integrēšanu attiecīgajās EIP problēmās un izmēģinājuma dzimumu un daudzveidības inovācijas rādītāju, lai sekotu līdzi progresam.

ES balva novatorēm 2021. gadā saņēma rekordlielu skaitu pieteikumu (264), kas liecina par to, ka Eiropā strauji pieaug sieviešu vadītu jaunuzņēmumu skaits. Ar šo balvu tiek godinātas sievietes, kas atbalsta Eiropas revolucionārās inovācijas, un tās mērķis ir radīt paraugus sievietēm un meitenēm visā pasaulē.

Sīkāka informācija

Uzņēmumu saraksts

Iniciatīva “Sievietes TechEU”

“Sievietes TechEU” — iesniegumu rezultāti

Dzimumu līdztiesība pētniecībā un inovācijā

ES balva novatorēm

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 1. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā