Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 10. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Komisija pastiprina atbalstu no Ukrainas pārvietotajiem pētniekiem

Ukraina

Komisija ir oficiāli paziņojusi par “MSCA4 Ukraine” shēmas uzsākšanu, kas ir daļa no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām. Tā atbalstīs no Ukrainas pārvietotos pētniekus, lai viņi varētu turpināt darbu akadēmiskās vai neakadēmiskās organizācijās Eiropā. Shēma arī ļaus tiem atgriezties Ukrainā, lai atjaunotu valsts pētniecības un inovācijas spējas.

Ar kopējo budžetu 25 miljonu EUR apmērā “MSCA4 Ukraine” nodrošinās stipendijas doktorantiem un pēcdoktorantūras pētniekiem, lai turpinātu darbu akadēmiskās un neakadēmiskās organizācijās dalībvalstīs un pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs. To īstenos pieredzējis konsorcijs, kas atbalsta riskam pakļautos pētniekus.

Priekšsēdētāja vietniece Margrēte Vestagere: 

Krievijas iebrukums Ukrainā ir radījis lielu satricinājumu Ukrainas iedzīvotājiem. Ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt bēgļiem un šajā gadījumā pētniekiem. Izmantojot šo jauno shēmu, tiem būs iespēja turpināt pētniecību, lai zinātne varētu triumfēt pār karu.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela: 

Šajā ārkārtīgi grūtajā laikā Ukrainas izcilība pētniecībā ir pelnījusi mūsu atbalstu. Ar “MSCA4 Ukraine” mēs vēl vairāk stiprināsim solidaritāti un zinātnisko sadarbību starp ES un Ukrainu un nodrošināsim, ka Ukrainas pētnieki var turpināt darbu.

Jaunā shēma, kas iekļauta programmas “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2022. gada darba programmas grozījumā, veicinās zinātnisko izcilību, prasmes un karjeras attīstību, vienlīdzīgas iespējas un iekļautību, kā arī pievilcīgus darba apstākļus. Apmācību pasākumi būs daļa no pētniekiem sniegtā atbalsta, kas būs vērsts gan uz to, lai attīstītu ar pētniecību saistītas, gan svarīgas nododamas prasmes un kompetences. Tāpat kā citās MSCA darbībās, shēma nodrošinās ģimenes pabalstus pētnieku ģimenēm.

“MSCA4 Ukraine” shēma ir daļa no ES atbildes reakcijas uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un vajadzību ātri rīkoties, lai atbalstītu no Ukrainas pārvietotos pētniekus un ļautu viņiem turpināt darbu Eiropā, palīdzot aizsargāt Ukrainas pētniecības un inovācijas sistēmu un zinātniskās pētniecības brīvību kopumā.

Plašāka informācija par īstenošanas kārtību iestādēm, kas vēlas uzņemt pētniekus saskaņā ar shēmu, būs pieejama pēc 2022. gada vasaras.

Konteksts

ES un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību uzņēmējorganizācijas atbalsta Ukrainas pētniekus. Komisija ir atbalstījusi Ukrainas pētniekus.

Jauno “MSCA4 Ukraine” shēmu pārvaldīs dažas organizācijas, kas ir daļa no pašreizējā “InSPIREurope” projekta, kuru finansē no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām, kas jau sniedz atbalstu apdraudētajiem pētniekiem.

2022. gada 22. martā Komisija atklāja Ukrainai veltītās Eiropas Pētniecības telpas (“ERA4Ukraina”) portālu, proti, vienotu kontaktpunktu, kas piedāvā informācijas un atbalsta pakalpojumus Ukrainā bāzētiem pētniekiem un pētniekiem, kas no Ukrainas spiesti bēgt. Šis portāls apkopo ES līmeņa iniciatīvas, gan pa valstīm, gan no nevalstiskām grupām. Tā mērķis ir kara skartajiem pētniekiem palīdzēt atrast mājvietas un darba iespējas, atvieglināt viņu diplomu atzīšanu un piedāvāt citus pakalpojumus.

Sīkākai uzziņai

Paziņojums presei. Komisija palielina programmas “Apvārsnis Eiropa” budžetu, lai atbalstītu zaļās, veselības un digitālās inovācijas un pārvietotos Ukrainas pētniekus

Plašāka informācija par “MSCA4 Ukraine”

Plašāka informācija par ES un Ukrainas pētniekiem

Plašāka informācija par “InSPIREurope” projektu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 10. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā