Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 31. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija pastiprina tirgus uzraudzību: jaunu laboratoriju atvēršana mehānisko transportlīdzekļu emisiju testēšanai

Auto

Šodien Komisija Kopīgajā pētniecības centrā (JRC) Isprā (Itālijā) atklāj divas jaunas laboratorijas, kas ļaus palielināt Komisijas spēju testēt ES tirgū esošo vieglo automobiļu emisijas. Tas palīdzēs Komisijai noteikt, vai transportlīdzekļi atbilst attiecīgajiem ES emisiju noteikumiem, uzlabojot tās spēju veikt transportlīdzekļu tirgus uzraudzību. Komisijas kompetence pārbaudīt vieglo automobiļu radītās emisijas izriet no ES transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas tiesību aktu pārskatīšanas pēc “dīzeļgeitas” skandāla, pēc kura tika ieviesta uzraudzība un izpilde ES līmenī. 

Atklājot jaunās laboratorijas Isprā, iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Lai gan par tirgū laisto vieglo automobiļu kontroli ir atbildīgas dalībvalstis, kopš 2020. gada septembra Komisija var veikt vieglo automobiļu pārbaudes, noteikt ES mēroga atsaukšanu un piemērot naudas sodus līdz 30 000 EUR par katru automobili, ja ir pārkāpti tiesību akti. Pateicoties šai jaunajai, modernajai vieglo automobiļu emisiju testēšanas iespējai, mēs labāk nekā jebkad esam gatavi uzlabot gaisa kvalitāti Eiropas iedzīvotājiem, atjaunot patērētāju uzticēšanos, stiprināt vienoto tirgu un veicināt Eiropas vieglo automobiļu rūpniecības konkurētspēju pasaulē.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

Šīs jaunās, modernās laboratorijas ļaus JRC arī turpmāk efektīvāk nodrošināt, ka vieglie automobiļi atbilst ES emisiju noteikumiem. Tā ir lieliska ziņa visiem patērētājiem un eiropiešiem un solis ceļā uz mērķi līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu kontinentu. Tas ir vēl viens svarīgs piemērs tam, kā zinātne palīdz politikas īstenošanā.

Jaunās transportlīdzekļu tirgus uzraudzības laboratorijas dos iespēju testēt emisijas regulētos un simulētos reālos braukšanas apstākļos. Divās klimatiskās emisiju kamerās varēs veikt testus dažādos apkārtējās vides apstākļos, piemēram, kontrolējot temperatūru, mitrumu un spiedienu, kas ietekmē transportlīdzekļa galīgos emisiju rādītājus. Ar modernākajām tehnoloģijām jaunās laboratorijas arī palīdzēs Komisijai īstenot emisiju standartus nākotnē.

Komisija arī publicē JRC pirmajā gadā veikto tirgus uzraudzības darbību rezultātus, kas iegūti citās JRC testēšanas laboratorijās. Ziņojumā “Eiropas mehānisko transportlīdzekļu tirgus uzraudzība” izklāstīti emisiju testēšanas rezultāti un atbilstības novērtējums par 40 “Euro-6” transportlīdzekļiem, kuri, kā konstatēts, atbilst prasībām visdažādākajos braukšanas apstākļos. Lai atbalstītu ES iestādes, kas iesaistītas mehānisko transportlīdzekļu uzraudzības pienākumu izpildē, JRC arī dalās pieredzē un paraugpraksē par testēšanas procedūrām.

Konteksts

Reaģējot uz “dīzeļgeitas” skandālu, kas atklāja, ka emisijas reālos braukšanas apstākļos dažos gadījumos ievērojami pārsniedza tiesību aktos noteiktā sertifikācijas testā izmērītās vērtības, Eiropas Savienība 2018. gada maijā pieņēma Regulu (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību. Ar šo regulu tiek būtiski pārstrādāta un nostiprināta iepriekšējā tipa apstiprināšanas sistēma, ieviešot obligātu tirgus uzraudzību mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Pateicoties regulai, tiks uzlabota transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas un testēšanas kvalitāte un neatkarība, tiks pastiprinātas ES tirgū esošo vieglo automobiļu pārbaudes un stiprināta vispārējā uzraudzības sistēma Eiropas līmenī. Pamatojoties uz tirgus uzraudzības darbību rezultātiem, 2018. gada regula par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu ļauj Komisijai uzsākt transportlīdzekļu atsaukšanu visā ES un noteikt naudas sodus līdz pat 30 000 EUR apmērā par katru vieglo automobili, ja tiesību akti ir pārkāpti un dalībvalstis nerīkojas.

JRC Transportlīdzekļu emisiju laboratorija (VELA) ļauj testēt gan visu veidu autotransporta līdzekļu emisijas, gan to energoefektivitāti. VELA laboratorija, kas pašlaik sastāv no 11 iekārtām, un JRC pētījumu rezultāti tiek izmantoti, lai izstrādātu Eiropas tiesību aktus par emisijām autotransporta jomā, ģenerējot objektīvus zinātniskus datus transportlīdzekļu tehnoloģiju novērtēšanai. JRC īstenoja izmēģinājuma projektu no 2017. līdz 2020. gadam, kad Komisija transportlīdzekļu tirgus uzraudzības kontekstā kļuva atbildīga par transportlīdzekļu testēšanu.

Plašāka informācija

Transportlīdzekļu tirgus uzraudzības iekārtas

Faktu lapa

Visā Eiropā sāk piemērot jaunus noteikumus par tīrākiem un drošākiem automobiļiem

Videomateriāli: Drošības tirgus uzraudzības testēšana reālos apstākļos

Komisāra Bretona preses konferences Isprā EBS atspoguļojums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 31. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā