Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 10. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Terorisma upuru piemiņas dienu

Participation of Ylva Johansson, European Commissioner, to the European Remembrance Day for Victims of terrorism

Saistībā ar Eiropas Terorisma upuru piemiņas dienas 19. gadadienu Komisija sniedz šādu paziņojumu:

“Šodien Eiropa apliecina cieņu teroristu uzbrukumos bojāgājušajiem un izdzīvojušajiem. Mēs viņus nekad neaizmirsīsim. Mēs neļausimies bailēm, kuras teroristi cenšas radīt, pastrādājot savus nežēlīgos noziegumus. Teroristu mērķis ir šķelt mūsu sabiedrību. Mēs tiem neļausim panākt iecerēto.

Cīņa pret terorismu ir viena no ES prioritātēm. Mēs ne tikai godinām terorisma upuru piemiņu, bet arī cenšamies novērst turpmākus uzbrukumus. Lai palīdzētu novērst teroristu nodarījumus, ES aktīvi cīnās pret teroristu propagandu gan bezsaistē, gan tiešsaistē, liedzot teroristiem līdzekļus un ierobežojot viņiem iespējas plānot, finansēt un veikt uzbrukumus, apkarojot radikalizāciju un uzlabojot informācijas apmaiņu un policijas sadarbību.

Lai labāk prognozētu un novērstu terorisma draudus, aizsargātu pret šiem draudiem un reaģētu uz tiem, Eiropas Komisija 2020. gada decembrī nāca klajā ar terorisma apkarošanas programmu. Turpinās darbs ar mērķi īstenot terorisma apkarošanas programmu, kas ir viens no galvenajiem Drošības savienības stratēģijas elementiem. ES iekšlietu aģentūras sniedz būtisku atbalstu valstu iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm. Uzlabotajā Šengenas Informācijas sistēmā no 7. marta ir pieejami jauni brīdinājumi, kas paredzēti, lai atbalstītu valstu iestādes terorisma novēršanā un apkarošanā.

Teroristu uzbrukumi ir uzbrukumi mūsu sabiedrībai un mūsu dzīvesveidam. Tāpēc Komisija turpinās atbalstīt teroristu uzbrukumos izdzīvojušos, lai palīdzētu viņiem sākt dzīvi no jauna. Ar Radikalizācijas izpratnes tīkla palīdzību mēs arī nodrošinām, ka mūsu reakcijā nozīmīga loma ir atvēlēta cietušo un izdzīvojušo pieredzei.

Šajā piemiņas dienā mēs atkārtoti apstiprinām savu apņemšanos atbalstīt cietušos un veidot iekļaujošu un noturīgu sabiedrību.”

Konteksts

Eiropas Terorisma upuru piemiņas diena tiek atzīmēta pēc 2004. gada 11. marta sprādzieniem Madridē. Kopš 2005. gada katru gadu Eiropas Savienība šajā datumā piemin teroristu visā pasaulē pastrādāto zvērību upurus.

Radikalizācijas izpratnes tīkla darba grupa terorisma upuru piemiņai iepazīstina sabiedrību ar cietušo pieredzi, sekmē visu terorisma upuru piemiņu un uzsver sekas, ko cilvēcei rada vardarbīgs ekstrēmisms. Cietušo tiesības un viņiem sniegtais atbalsts ir arī tā darba centrā, ko veic Komisijas izveidotais Eiropas Terorisma upuru apvienību tīkls.

Komisija ir nākusi klajā ar jaunu terorisma apkarošanas programmu, kurā izklāstīta turpmākā rīcība terorisma apkarošanai ES līmenī. Tās mērķis ir uzlabot terorisma draudu prognozēšanu un novēršanu, aizsardzību pret tiem un reakciju. Terorisma apkarošanas programma ir viens no rezultātiem virzībā uz iekšējo drošību, kas ir viens no galvenajiem elementiem Drošības savienības stratēģijā, kuru Komisija pieņēma 2020. gada jūlijā. Terorisma apkarošanas programmas mērķi ir šādi.

  • Vājo vietu apzināšana un spējas prognozēt apdraudējumus veidošana
  • Uzbrukumu novēršana, apkarojot radikalizāciju
  • Integrētas drošības veicināšana un ievainojamības mazināšana pilsētu un iedzīvotāju aizsardzībai
  • Operatīvā atbalsta, kriminālvajāšanas un cietušo tiesību nostiprināšana, lai labāk reaģētu uz uzbrukumiem

ES Interneta forums nodrošina sadarbības vidi ES valdībām, interneta nozarei un citiem partneriem, lai apspriestu un risinātu problēmas, ko rada ļaunprātīgs un nelikumīgs saturs tiešsaistē. Foruma mērķis ir izpētīt iespējamos pasākumus pret tiešsaistes platformu ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi un vardarbīgi ekstrēmisti.

Atbalsts noziegumos cietušajiem, to skaitā teroristu uzbrukumu upuriem, ir svarīga Komisijas darba daļa, kurā tiek ņemtas vērā visas terorisma draudu dimensijas. Eiropas Savienība ir izveidojusi stingru tiesisko regulējumu cietušo aizsardzībai visā Eiropā, tostarp ieviešot ES mēroga kompensācijas sistēmuCietušo tiesību direktīvu un Terorisma apkarošanas direktīvu. Komisija ir pieņēmusi arī pirmo ES stratēģiju par cietušo tiesībām (2020.–2025. gads). Šīs stratēģijas galvenais mērķis ir nodrošināt, lai neatkarīgi no tā, kurā vietā Savienībā noziegums ir pastrādāts vai kādos apstākļos tas ir pastrādāts, visi noziegumos cietušie varētu pilnībā izmantot savas tiesības. Komisija ES Cietušo tiesību platformas ietvaros ir izveidojusi ad hoc grupu terorismā cietušo jautājumos. Komisija ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu ES Speciālo zināšanu centra terorismā cietušo atbalstam nepārtrauktību, un ir izraudzījusies konsorciju, kas veiks tā uzdevumus nākamajos divos gados.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 10. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā