Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 2. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Konference “Mūsu okeāns”: ES uzņemas 816,5 miljonus eiro vērtas saistības ar mērķi aizsargāt okeānu*

Šodien konferencē “Mūsu okeāns”, kas notiek PanamāES, paziņodama par 39 saistībām, kas paredzētas darbībām 2023. gadā, apliecina savu ciešo iesaisti starptautiskajā okeānu pārvaldībā

Jūras un okeāni

Šīm darbībām atvēlēts finansējums 816,5 miljonu eiro apmērā. Tā ir viena no lielākajām summām, kādu ES izziņojusi, kopš 2014. gadā aizsākušās konferences “Mūsu okeāns”. 

Konferencē “Mūsu okeāns” ES uzņemas darbības saistības, kas aptver visus šā pasākuma tematus, proti, aizsargājamās jūras teritorijas (AJT), jūras piesārņojumu, klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu zvejniecību, ilgtspējīgu zilo ekonomiku un jūras drošību. ES šodien ne vien uzņemas saistības, bet arī pievienojas Pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju vērstās rīcības aliansei.

Jaunas ES saistības droša, tīra un ilgtspējīgi pārvaldīta okeāna labā

2023. gada konference, kuras temats ir “Mūsu okeāns, kas mūs vieno”, aicina uzņemties jaunas saistības un visā pasaulē pielikt kopīgas pūles virzībai uz drošu, tīru un ilgtspējīgi pārvaldītu okeānu. Lai atbalstītu šos mērķus, ES šodien uzņemas jaunas saistības, kuru piemēri doti turpinājumā.

  • Aptuveni 320 miljoni eiro atvēlēti okeāna pētniecībai, kas meklēs iespējas aizsargāt jūras biodaudzveidību un pievērsīsies klimata pārmaiņu ietekmei uz okeānu. Šis finansējums palīdzēs, piemēram, izstrādāt okeāna digitālo dvīni un īstenot Atlantijas okeāna pētniecības un inovācijas aliansi. Tas palīdzēs sasniegt mērķus, kas nosprausti ES misijā “Līdz 2030. gadam atjaunot mūsu okeāna un ūdeņu stāvokli”, kurā līdz 2030. gadam iecerēts sasniegt vērienīgus mērķrādītājus tādos aspektos kā jūras ūdeņu un saldūdeņu tīrība, degradētu ekosistēmu un dzīvotņu atjaunošana un zilās ekonomikas dekarbonizācija.
  •  12 miljoni eiro atvēlēti, lai ar Latīņamerikai un Karību jūras reģionam izveidotā “Copernicus” reģionālā centra starpniecību (darbojas Panamā) veicinātu piekļuvi “Copernicus” datiem un produktiem. Šis centrs atvieglos savlaicīgu piekļuvi visiem “Copernicus Sentinel” datiem rīcībpolitikas īstenošanas, ilgtspējīgas attīstības un zinātnes vajadzībām.
  • Palaižot 250 miljonu eiro vērto satelītu “Sentinel-1C”, ES arī atjaunos satelītu konstelāciju. “Sentinel-1C” būs noderīgs instruments, kas dos iespēju turpinātu reāllaikā novērot aisbergus un ledāju kušanu Arktikā, lai monitorētu klimata pārmaiņu ietekmi.
  • 126 miljoni eiro atvēlēti biodaudzveidības aizsardzībai un cīņai pret klimata pārmaiņām Beninā, Gajānā un Tanzānijā.
  • 24 miljoni eiro 2022.–2023. gada periodā, izmantojot brīvprātīgas iemaksas no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF), tiks novirzīti darbībām, kas atbalsta reģionālas zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO), reģionālas zvejniecības struktūras (RZS) un relevantos starptautiskos nolīgumus Atlantijas, Klusajā, Indijas, Ziemeļu Ledus un Dienvidu okeānā un Vidusjūrā un Melnajā jūrā. Darbības ietvers atbalstu zinātniskajai pētniecībai, kas sagādās iespēju pieņemt zinātniski pamatotus pārvaldības lēmumus, labākai zvejas darbību uzraudzībai un RZPO noteikumu izpildes panākšanai, NNN zvejas apkarošanai, RZPO statusa izvērtēšanai, veicot snieguma izskatīšanu, kā arī rezultatīvai piekrastes jaunattīstības valstu līdzdalībai RZPO.
  • Viens miljons eiro atvēlēts PTO finansēšanas mehānismam, kas vērsts pret zvejniecības subsīdijām. Mērķis ir, sniedzot tehnisku palīdzību un gādājot par spēju veidošanu, atbalstīt jaunattīstības valstis, lai tās varētu īstenot disciplīnu saskaņā ar PTO vienošanos par kaitīgu zvejniecības subsīdiju izbeigšanu.

Konteksts

Okeāni un jūras aizņem 71 % Zemes virsmas. Tie cieš no globālās sasilšanas, ilgtnespējīgas prakses, nelegālas zvejas, piesārņošanas un jūras dzīvotņu izzušanas. Konferences “Mūsu okeāns” mērķis ir stiprināt kolektīvos centienus stāties pretī šīm problēmām. Tā pulcina visas pasaules valstis, pilsonisko sabiedrību un nozari, lai tie rastu iedvesmu kopīgiem risinājumiem un nāktu klajā ar vērienīgām saistībām aizsargāt okeānu.

Kopš konferences “Mūsu okeāns” pirmsākumiem 2014. gadā ir izdevies mobilizēt vairāk nekā 1800 saistību aptuveni 108 miljardu ASV dolāru vērtībā un aizsargāt vairāk nekā piecus miljonus kvadrātkilometru okeāna.

Šajā astotajā konferencē “Mūsu okeāns” Panama iecerējusi atbalstīt sadarbību sešās rīcībjomās: klimata pārmaiņas, ilgtspējīga zvejniecība, ilgtspējīga zilā ekonomika, aizsargājamās jūras teritorijas, jūras drošība un jūras piesārņojums. Bez tam konferencē uzmanība tiks pievērsta arī tādiem specifiskiem tematiem kā jūras piesārņošana ar plastmasu un ilgtspējīgs tūrisms.

ES ir izstrādājusi saistību izsekošanas rīku, kas pieejams konferences “Mūsu okeāns” tīmekļvietnē. Tas ļauj iedzīvotājiem sekot līdzi tam, kā tiek īstenotas visas apņemšanās, kuras paustas visās konferencēs “Mūsu okeāns”.

Bez saistību uzņemšanās ES ir arī pievienojusies pret NNN zveju vērstās rīcības aliansei. Jau vairāk nekā desmit gadus ES pilnībā atbalsta un jau īsteno galvenos alianses mērķus ar NNN zvejas regulas palīdzību: iekšēji ar dalībvalstīm, izmantojot ES nozvejas sertifikācijas shēmu, un ārēji – risinot NNN zvejas dialogus ar trešām valstīm, kā arī veicot vispārējas ārējās darbības starptautiskās okeānu pārvaldības, jūras drošības un darba apstākļu jomā.

Plašākai uzziņai

Pilns ES saistību saraksts

Starptautiskajai okeānu pārvaldībai veltītā Komisijas tīmekļvietne

Konference “Mūsu okeāns” (2023)

 

*: Atjaunināts 2023. gada 2. martā plkst. 16.05.

Citāti

Šogad skanīgāk nekā jelkad agrāk apliecinām savu stingro apņemšanos aizsargāt un atjaunot okeānu un rūpēties par to, veicot dažādas darbības vairāk nekā 800 miljonu eiro vērtībā. Okeāns ir mūsu būtības daļa un mūsu kopīgā atbildība. Divus mēnešus pēc Kuņminas–Monreālas globālā biodaudzveidības nolīguma parakstīšanas priecājos šeit, Panamā, atkārtoti uzsvērt ES ieceri nerimtīgi darboties kā okeāna ilgtspējas virzītājspēkam.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs - 02/03/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 2. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā