Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 1. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Konference par Eiropas nākotni: atsauksmju pasākums, kas notiks Briselē

Konference par Eiropas nākotni

Rīt Eiropas Parlaments, Padome un Komisija kā Eiropas nākotnei veltītās konferences apsekojumu noturēs atsauksmju pasākumu.

Pasākums būs iespēja minētajām trim iestādēm paskaidrot, kā tās veic sekojošus pasākumus, kas sakņojas konferences priekšlikumos, un apmainīties viedokļiem ar pilsoņiem, kuri piedalījās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, kā arī ar iedzīvotājiem, kas kā pārstāvji piedalījās nacionāli organizētās paneļdiskusijās un pasākumos.

Kopš konferences noslēguma visas trīs iestādes ir strādājušas, lai izpildītu savu apņemšanos nodarboties ar konferences priekšlikumu īstenošanu. Saskaņā ar savām attiecīgajām kompetencēm, kas noteiktas ES Līgumos, tās ir sākušas īstenošanas un pēcpārbaudes procesu. Konferences 49 priekšlikumi ietver vairāk nekā tādus 300 pasākumus šo priekšlikumu īstenošanai deviņās jomās, kuru pamatā ir Eiropas un dalībvalstu pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi, kā arī nacionāla mēroga pasākumu, digitālās daudzvalodīgas platformas un deviņu tematisko darba grupu un plenārsēdes diskusiju ieguldījums.

Priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica:

Konference par Eiropas nākotni iedzīvotājiem lielāku deva lielāku ietekmi uz Eiropu, kurā viņi vēlas dzīvot. Bez šaubām, mēs esam viņus izvirzījuši pašā ES rīcībpolitiku veidošanas centrā. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka viņi tur paliek. Komisija turpina īstenot savus plānus reaģēt uz konferenci par Eiropas nākotni. Tagad ir vislabākais brīdis, lai uzlabotu mūsu Savienību.

Komisijas veiktie pēcpasākumi

Komisija rīt atsauksmes sniegs saskaņā ar savu paziņojumu “Pārvēršot redzējumu konkrētā darbībā”, kas tika publicēts 2022. gada jūnijā, vienu mēnesi pēc konferences beigām.

Visbūtiskāk, ka Komisija paskaidros, kā tā uz priekšlikumiem, kuri izriet no konferences, atbild četros dažādos veidos, izmantojot:

  • esošas iniciatīvas, kas pievēršas šiem priekšlikumiem (piemēram, Eiropas Klimata akts, aprites ekonomikas tiesību aktu pakete, ES globālā veselības stratēģija, jaunā Eiropas stratēģija „Bērniem labāks internets” vai Jaunatnes rīcības plāns ES ārējās darbības jomā);
  • Komisijas jau ierosinātas iniciatīvas, ko aicināti pieņemt Eiropas Parlaments un Padome (piemēram, jaunais Migrācijas pakts un Mediju brīvības akts);
  • plānotas darbības, ar kurām tiks īstenotas idejas, kas tieši izriet no konferences (piemēram, dzīvnieku labturībai veltīto tiesību aktu pārskatīšana);
  • jaunas iniciatīvas, uz ko iedvesmojuši konferences priekšlikumi un kas ir Komisijas kompetencē (piemēram, gaidāma garīgajai veselībai veltīta iniciatīva).

Komisijas 2023. gada darba programmas pamatā ir redzējums, kas izklāstīts konferences secinājumos. 2022. gada 14. septembrī priekšsēdētāja fon der Leiena Runā par stāvokli Savienībā paziņoja, ka, izmantojot pilsoņu paneļdiskusijas, kas tiek piesaistītas dažās svarīgās rīcībpolitikas jomās, mūsu rīcībpolitikas veidošanas rīkkopā tiks iekļauta līdzdalības prakse. Piemēram, pilsoņu jaunā tipa paneļdiskusijās tiks apspriestas nākamā gada iniciatīvas, kas skar pārtikas izšķērdēšanu, mācību mobilitāti un virtuālās pasaules.

Komisija arī izstrādā jaunu interaktīvu tiešsaistes rīku iedzīvotāju iesaistei. Šis rīks vienas pieturas aģentūras portālā integrēs visus kanālus, pa kuriem iedzīvotāji var sniegt ieguldījumu rīcībpolitiku veidošanā: sabiedriskās apspriešanasEiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī jaunu interaktīvu daudzvalodīgu telpu, kuras pamatā ir konferences tiešsaistes apspriežu telpa. 

Ko par to saka kolēģijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica“Konference par Eiropas nākotni deva iedzīvotājiem lielāku ietekmi uz Eiropu, kurā viņi vēlas dzīvot. Bez šaubām, mēs esam viņus izvirzījuši pašā ES rīcībpolitiku veidošanas centrā. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka viņi tur paliek. Komisija turpina īstenot savus plānus reaģēt uz konferenci par Eiropas nākotni. Tagad ir vislabākais brīdis, lai uzlabotu mūsu Savienību.”

Konteksts

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2019. gada jūlija politiskajās pamatnostādnēs aicināja sarīkot Eiropas nākotnei veltītu konferenci, kas būtu daļa no redzējuma par jaunu impulsu Eiropas demokrātijai, un apņēmās sekot līdzi tās rezultātiem.

Konference par Eiropas nākotni, kas sākās 2021. gada Eiropas dienā, ilga vienu gadu. Tas bija līdz šim nepieredzēts Eiropas mēroga pasākums deliberatīvās demokrātijas īstenošanā, — lielākais un plašākais šāda veida pasākums. Konference pulcēja visu vecumu, valstu un dzīvesgājumu cilvēkus, no kuriem daudzi nekad nebija iesaistījušies Eiropas Savienības norisēs vai nepārzināja ES institucionālo struktūru. Visi minētie iepazīstināja ar saviem dažādajiem stāstiem un perspektīvām, atšķirīgo valodu un identitāti, izklāstot savas gaidas attiecībā uz Eiropu un kopīgi veidotu redzējumu par tās nākotni.

Plašākai informācijai

Paziņojums par konferenci par Eiropas nākotni

Pielikums

Gala ziņojums

Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas runa konferences noslēguma ceremonijā [2022. gada 9. maijā]

Faktu lapa par konferenci

Komisijas darba programma 2023. gadam

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 1. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā