Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 21. septembris

Koronavīruss: Komisija paraksta līgumu par monoklonālu antivielu zāļu piegādi

Komisija ir parakstījusi kopīgu iepirkuma pamatlīgumu ar farmācijas uzņēmumu Eli Lilly par monoklonālu antivielu zāļu piegādi koronavīrusa pacientu ārstēšanai.

Koronavīrusa pētniecība

Tas iezīmē jaunāko attīstību šajā pirmajā kopumā ar pieciem daudzsološiem terapijas veidiem, par ko Komisija paziņoja saskaņā ar ES Covid-19 Terapeitisko līdzekļu stratēģiju 2021. gada jūnijā. Pašlaik Eiropas Zāļu aģentūra veic šo zāļu slīdošo izskatīšanu. 18 dalībvalstis ir pieteikušās kopīgajam iepirkumam, lai iegādātos līdz 220 000 ārstēšanas vienību.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu“Vairāk nekā 73 % pieaugušo ES iedzīvotāju tagad ir pilnībā vakcinēti, un šis rādītājs vēl pieaugs. Tomēr vakcīnas nevar būt mūsu vienīgā reakcija uz Covid-19. Cilvēki joprojām ir inficēti un slimo. Mums jāturpina darbs, lai, izmantojot vakcīnas, novērstu saslimšanu, un vienlaikus jānodrošina ārstēšana ar terapijas līdzekļiem. Šodien parakstot līgumu, mēs noslēdzam trešo iepirkumu un izpildām savu apņemšanos saskaņā ar ES Terapeitisko līdzekļu stratēģiju atvieglot Covid-19 pacientu piekļuvi mūsdienīgām zālēm.”

Lai gan vakcinācija joprojām ir spēcīgākā aizsardzība gan pret vīrusu, gan pret tā variantiem, terapijas līdzekļiem ir izšķiroša nozīme reaģēšanā uz Covid-19. Tie palīdz glābt dzīvības, paātrina atveseļošanos, samazina hospitalizācijas ilgumu un galu galā atvieglo slogu uz veselības aprūpes sistēmām.

Eli Lilly preparāts ir divu monoklonālu antivielu (bamlanivimaba un etesevimaba) kombinācija tādu koronavīrusa pacientu ārstēšanai, kuriem nav vajadzīgs skābeklis, bet kuriem ir augsts smaga Covid-19 risks. Monoklonālās antivielas ir laboratorijas olbaltumvielas, kas imitē imūnsistēmas spēju cīnīties pret koronavīrusu. Tie pieķeras pīķa proteīnam un tādējādi bloķē vīrusa piestiprināšanos cilvēka šūnām.

Saskaņā ar ES kopīgā iepirkuma nolīgumu Eiropas Komisija līdz šim ir noslēgusi gandrīz 200 nolīgumus par dažādiem medicīniskiem pretlīdzekļiem, kuru kopējā vērtība pārsniedz 12 miljardus eiro. Saskaņā ar kopīgā iepirkuma pamatlīgumu, kas noslēgts ar Eli Lilly, dalībvalstis var iegādāties bamlanivimaba un etesevimaba kombinētās zāles, ja un kad tas ir nepieciešams, pēc tam, kad tās ir saņēmušas vai nu ES līmeņa tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem no Eiropas Zāļu aģentūras, vai atļauju ārkārtas lietošanai attiecīgajā dalībvalstī.

Vispārīga informācija

Šodien noslēgtā kopīgā iepirkuma nolīguma pamatā ir nolīgums, kas 2021. gada 31. martā parakstīts ar Roche par produktu Regn-COV2, kas ir Casirivimab un Imdevimab kombinācija, un 2021. gada 27. jūlija nolīgums ar Glaxo Smith Kline par sotrovimab (VIR-7831) piegādi, kas izstrādāts sadarbībā ar VIR biotechnology.

2021. gada 6. maijā pieņemtās ES Covid-19 terapijas līdzekļu stratēģijas mērķis ir izveidot plašu Covid-19 terapijas līdzekļu klāstu, lai līdz 2021. gada oktobrim būtu pieejami trīs jauni terapijas līdzekļi un, iespējams, līdz gada beigām vēl divi. Tā aptver zāļu dzīvesciklu visā pilnībā: no izpētes, izstrādes, daudzsološu kandidātu atlases, ātras regulatīvās apstiprināšanas, ražošanas un ieviešanas līdz galīgajai lietošanai. Tā arī koordinēs, paplašinās un nodrošinās, ka ES rīkojas kopīgi, nodrošinot piekļuvi terapijas līdzekļiem, izmantojot kopīgus iepirkumus.

Stratēģija ir daļa no spēcīgas Eiropas veselības savienības, kurā tiek izmantota koordinēta ES pieeja, kā labāk aizsargāt mūsu iedzīvotāju veselību, ES un tās dalībvalstis sagatavot labākai pandēmiju novēršanai un rīcībai nākotnē un uzlabot Eiropas veselības sistēmu noturību. Stratēģija, kas vērsta uz Covid-19 pacientu ārstēšanu, darbojas līdztekus sekmīgajai ES vakcīnu stratēģijai, kas palīdzējusi panākt to, ka lietošanai ES ir atļautas drošas un iedarbīgas vakcīnas pret Covid-19, lai novērstu un samazinātu slimības pārnešanu, kā arī stacionēto pacientu skaitu un slimības izraisītos nāves gadījumus.

2021. gada 29. jūnijā tika sagaidīti stratēģijas pirmie rezultāti, proti, tika paziņots par pieciem terapijas līdzekļu kandidātiem, kuri drīz varētu būt pieejami pacientu ārstēšanai visā ES. Šie pieci terapijas līdzekļi ir izstrādes beigu posmā, un pastāv liela iespējamība, ka tie būs starp tiem trim jaunajiem Covid-19 terapijas līdzekļiem, kuri līdz 2021. gada oktobrim saņems atļauju (kas ir stratēģijā noteiktais mērķis), ar nosacījumu, ka galīgie dati apliecinās to drošumu, kvalitāti un iedarbīgumu.

Globālai sadarbībai terapijas līdzekļu jomā ir izšķiroša nozīme, un tā ir svarīga mūsu stratēģijas sastāvdaļa. Komisija ir apņēmusies sadarboties ar starptautiskajiem partneriem Covid-19 terapijas līdzekļu jomā un darīt tos pieejamus visā pasaulē. Komisija arī pēta, kā atbalstīt labvēlīgu vidi veselības produktu ražošanai, vienlaikus stiprinot pētniecības spējas partnervalstīs visā pasaulē.

Sīkākai informācijai:

ES Terapeitisko līdzekļu stratēģija

Rīcība koronavīrusa apkarošanā

Drošas Covid-19 vakcīnas eiropiešiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 21. septembris