Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 11. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

“Kultūra — Eiropas dzinējspēks”: lielākā ES mobilitātes shēma sniedz jaunas iespējas māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem

Kultūras un radošās nozares

Šodien Beļģijas galvaspilsētā Briselē notika augsta līmeņa pasākums, kurā Eiropas Komisija atklāja jaunu pastāvīgu mobilitātes shēmu “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”, kas vērsta uz māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem, kā arī izsludināja pirmo uzaicinājumu pieteikties individuālās mobilitātes darbībām. “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”, kam trīs gadu periodā (no 2022. līdz 2025. gadam) no programmas “Radošā Eiropa” tiks piešķirts kopējais finansējums 21 miljona eiro apmērā, būs lielākā Eiropas mobilitātes shēma, kura paredzēta māksliniekiem un kultūras darbiniekiem un kurā iesaistītas visas programmas “Radošā Eiropa” valstis un nozares, uz ko attiecas minētās programmas kultūras atzars.

Programmas dalībnieki būs ES iestāžu pārstāvji, ieinteresētās personas un kultūras nozares organizācijas. “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” piedāvā risinājumu kultūras un radošo nozaru spiedīgajai vajadzībai pēc iekļaujošas un ilgtspējīgas mobilitātes iespējām, īpašu uzmanību pievēršot jaunajiem māksliniekiem.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela

Ar mobilitātes shēmu “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” Komisija bruģē ceļu kultūras un radošo nozaru nākotnei, kā arī piedāvā jaunajiem māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem labākas iespējas uzlabot prasmes un veidot kontaktus Eiropas partneriem. Ar šo shēmu mēs atzītam, ka mobilitātes apmaiņas veido mūsu tagadni un ietekmē mūsu savstarpēji saistīto kopienu nākotni. Tā savieno mobilitāti ar ilgtspēju un iekļaušanu, kā to aicina darīt Eiropas zaļais kurss.

Shēmu “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” Komisijas vārdā īsteno Gētes institūts, un tajā ietilpst divas darbības: individuālā mobilitāte un mākslinieku rezidences. Pateicoties mobilitātes stipendijām, aptuveni 7000 individuālu mākslinieku un kultūras jomas darbinieku varēs doties uz ārzemēm, gan ES, gan ārpus tās, ar mērķi profesionāli pilnveidoties vai sadarboties starptautiskā mērogā, piedalīties mākslinieku rezidencēs vai uzņemt māksliniekus un kultūras darbiniekus. Rezidentūras darbības tiks uzsāktas 2023. gada sākumā.

Pirmā individuālās mobilitātes uzaicinājuma mērķauditorija ir mākslinieki un kultūras darbinieki, kas strādā šādās nozarēs: arhitektūra, kultūras mantojums, dizains, modes dizains, literārā tulkošana, mūzika, vizuālā māksla un skatuves māksla. Pretendentiem jābūt no valstīm, kuras piedalās programmā “Radošā Eiropa”, un jādodas uz kādu citu minētās programmas dalībvalsti uz laikposmu no 7 līdz 60 dienām (individuāliem māksliniekiem) un no 7 līdz 21 dienai (divu līdz piecu cilvēku grupām).

Vispārīga informācija

Šis uzaicinājums ir spēkā no 2022. gada 10. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam. Individuālās mobilitātes darbības tiks īstenotas, pamatojoties uz regulāriem uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus. Uzaicinājumi būs atvērti katru gadu no rudens līdz pavasarim, un pieteikumu izvērtēšana notiks katru mēnesi.

Eiropas mobilitātes stipendija “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” sedz šādus izdevumus: standarta ceļa izdevumus (350 eiro turp un atpakaļ ceļam, kas ir līdz 5 000 km, un 700 eiro turp un atpakaļ ceļam, kas pārsniedz 5,001 km), kā arī dienasnaudu 75 eiro apmērā, lai segtu ar uzturēšanos un dzīvesvietu saistītos izdevumus.

Turklāt saskaņā ar programmas horizontālajām prioritātēm, piemēram, iekļaušanu un ilgtspēju, ir paredzētas vairākas piemaksas:

  • videi draudzīgā piemaksa — 350 eiro piemaksa, ja mākslinieki un kultūras darbinieki ceļošanai neizmanto gaisa transportu;
  • atbalsta maksājums māksliniekiem un kultūras darbiniekiem ar īpašām vajadzībām, kas saistītas ar invaliditāti;
  • atbalsts pieteikuma iesniedzējiem, kas ierodas no attālākajām valstīm un teritorijām un attālākajiem reģioniem vai ceļo uz šiem galamērķiem;
  • ģimenes piemaksas māksliniekiem, kam ir bērni, jaunāki par 10 gadiem;
  • piemaksa par vīzas iegādi.

Savukārt Ukrainas mākslinieki, kuriem, iespējams, nebūs iespējas izbraukt no valsts, izņēmuma kārtā var tieši pieteikties virtuālajai mobilitātei. Šādā gadījumā paredzēta 35 eiro dienasnauda.

Sīkākai uzziņai

Eiropas Komisija: “Kultūra — Eiropas dzinējspēks” — mobilitātes programma māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem

Gētes institūts: “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”

Facebook“Kultūra — Eiropas dzinējspēks”Radošā Eiropa

Twittter“Kultūra — Eiropas dzinējspēks”Radošā Eiropa

Instagram“Kultūra — Eiropas dzinējspēks”Radošā ES

Tēmturi: #CreativeEurope #EuropeforCulture

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 11. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā