Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 6. oktobrisLasīšanas ilgums: 2 min

Lauksaimniecība. Komisija pieņem ārkārtas pasākumus vīnkopju un augļu un dārzeņu audzētāju atbalstam

Wine

Starp šodien apstiprinātajiem vīnkopības atbalsta pasākumiem ir atbalsta palielināšana tādiem riska pārvaldības instrumentiem kā ražas apdrošināšana un kopfondi un jau ieviesto elastīguma nodrošināšanas pasākumu pagarināšana līdz 2022. gada 15. oktobrim. Augļu un dārzeņu nozarē atbalsts ražotāju organizācijām, kuru parasti aprēķina pēc produkcijas vērtības, tiks kompensēts, lai nebūtu mazāks par 85 % no pagājušā gada līmeņa.

Par lauksaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Janušs Vojcehovskis

No pavasara salnām līdz plūdiem un vasaras svelmei – ārkārtēji laika apstākļi šogad īpaši apgrūtina vīnkopību un augļu un dārzeņu audzēšanu. Tas notiek pēc jau tāpat sarežģītā 2020. gada, kad sākās Covid-19 izraisītā krīze. Šie grūtajos laikos tik vajadzīgie atbalsta pasākumi palīdzēs zemkopjiem visā ES, papildinot pasākumus, kas ierosināti 2020. gadā un pagarināti 2021. gadā.

Ārkārtējie pasākumi vīnkopībā:

  • ES valstis var turpināt grozīt savas atbalsta programmas jebkurā laikā, lai gan parasti to var izdarīt tikai divreiz gadā (attiecīgi līdz 1. martam un 30. jūnijam).
  • Iespēja piešķirt lielākas iemaksas no ES budžeta noieta veicināšanas un informēšanas pasākumiem, vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidošanai, priekšlaicīgai ražas novākšanai un ieguldījumiem tiek pagarināta līdz 2022. gada 15. oktobrim.
  • ES budžeta iemaksa ražas apdrošināšanai līdz 2022. gada 15. oktobrim ir palielināta no 70 līdz 80 %.
  • ES atbalsts kopfondu izveides izmaksu segšanai ir divkāršots: no 10, 8 un 4 % pirmajā, otrajā un trešajā īstenošanas gadā uz 20, 16 un 8 %.
  • Vīnkopības programmas pasākumiem atvēlētā elastīguma iespēja ir pagarināta līdz 2022. gada 15. oktobrim.

Augļu un dārzeņu nozarē atbalsts ražotāju organizācijām, kuru parasti aprēķina pēc produkcijas vērtības, tiks kompensēts, lai nebūtu mazāks par 85 % no pagājušā gada līmeņa, arī tad, ja šāgada vērtība būs zemāka. Šo kompensāciju sniegs, ja produkcijas samazinājums būs saistīts ar dabas katastrofām, klimatiskiem apstākļiem, augu slimībām vai kaitēkļu invāziju, nebūs ražotāju organizācijai pārvarams un saražotais apjoms būs vismaz par 35 % mazāks nekā iepriekšējā gadā. Un vēl – ja ražotāji pierādīs, ka veikuši produkcijas samazinājuma iemesla novēršanas pasākumus, atbalstam izmantotā produkcijas vērtība būs tāda pati kā pērn.

Konteksts

Covid-19 pandēmijas izraisīto bezprecedenta problēmu dēļ 2020. gada maijā tika pieņemta pirmā pasākumu pakete. Šos pasākumus papildina 2020. gada jūlijā pieņemtā otrā vīnkopības nozares tiesību aktu pakete.

Tiesību aktu paketes ietvaros šodien pieņemts pasākumu kopums īstenošanas aktu formā. Eiropas Parlamentam un Padomei tiek doti 2 mēneši deleģēto aktu rūpīgai pārbaudei.

Sīkākai uzziņai

Vīna tirgus novērošanas centrs

Augļu un dārzeņu tirgus novērošanas centrs

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 6. oktobris