Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 7. septembrisLasīšanas ilgums: 6 min

NextGenerationEU: Eiropas Komisija plāno emitēt NextGenerationEU zaļās obligācijas 250 miljardu eiro apmērā

The banner 'NextGenerationEU' on the front of the Berlaymont building

Eiropas Komisija šodien pieņēma neatkarīgi novērtētu zaļo obligāciju regulējumu, tādējādi sperot soli ceļā uz zaļo obligāciju emisiju 250 miljardu eiro apmērā jeb 30 % no NextGenerationEU kopējās emisijas. Regulējums nodrošina pārliecību ieguldītājiem šajās obligācijās, ka mobilizētie līdzekļi tiks piešķirti zaļajiem projektiem un ka Komisija ziņos par to ietekmi uz vidi.

Tagad, kad regulējums ir pieņemts, Komisija drīz (oktobrī) sāks pirmo zaļo obligāciju emisiju, ievērojot tirgus nosacījumus.

Par budžetu un administrāciju atbildīgais komisārs Johanness Hāns piebilda:

ES nodoms laikposmā no šā brīža līdz 2026. gada beigām emitēt zaļajās obligācijās līdz 250 miljardu eiro apmērā ļaus mums kļūt par lielāko zaļo obligāciju emitentu pasaulē. Šādi arī izpaužas mūsu apņemšanās veicināt ilgtspēju izpausmi un ES atveseļošanas centienu priekšplānā izvirza ilgtspējīgu finansējumu.

Kā paziņots šā gada sākumā, Komisija ir arī pārskatījusi savu plānu atveseļošanas finansēšanai 2021. gadā un apstiprinājusi savu nodomu šogad emitēt ilgtermiņa obligācijas aptuveni 80 miljardu eiro apmērā, kas jāpapildina ar ES īstermiņa parādzīmēm desmitiem miljardu eiro apmērā.

Komisija ES parādzīmes piedāvās tikai izsolēs, un tās izsoļu programma sāksies 15. septembrī. Komisija parasti organizēs divas ES parādzīmju izsoles mēnesī – mēneša pirmajā un trešajā trešdienā. Izsoļu programma tiks izmantota arī obligācijām papildus sindicēšanai. Saskaņā ar šodien publiskoto emisijas kalendāru Komisija attiecībā uz savām obligācijām kopumā rīkos vienu izsoli un vienu sindicēšanu mēnesī.

Komisārs Johanness Hāns piebilda:

Mūsu sākotnējā finansēšanas plāna 2021. gadam apstiprināšana liecina par līdz šim paveikto izcilo plānošanas un sagatavošanas darbu. Mūsu izsoļu platformas izveide ir vēl viens lielisks jaunums, kas vēl vairāk palielinās ES aizņēmumu pievilcību un ilgstoši ietekmēs ES kapitāla tirgus.

NextGenerationEU zaļo obligāciju regulējums – mūsdienīgs pasākums

Šodienas NextGenerationEU zaļo obligāciju regulējums ir izstrādāts saskaņā ar Starptautiskās Kapitāla tirgus asociācijas (ICMA) principiem par zaļajām obligācijām, kas ir tirgus standarts zaļajām obligācijām. Saskaņā ar standarta praksi regulējumu ir pārskatījis otrs atzinuma sniedzējs Vigeo Eiris, kas ir daļa no Moody's ESG Solutions un uzskata, ka regulējums saskaņots ar ICMA principiem par zaļajām obligācijām un ka tas atbilst plašākai ES vides, sociālajai un pārvaldības (VSP) stratēģijai un sniegs stabilu ieguldījumu ilgtspējībā.

Regulējums ir pēc iespējas saskaņots ar Eiropas zaļo obligāciju standartu. Komisija 2021. gada jūlijā iesniedza ES zaļo obligāciju standarta priekšlikumu. Pēc priekšlikuma iesniegšanas notiek koplēmuma procedūra Eiropas Parlamentā un Padomē, kurai sekos īstenošanas periods pirms stāšanās spēkā. Par šo saskaņošanu liecina, piemēram, tas, ka daļa no Atveseļošanas un noturības mehānisma – galvenā Eiropas atveseļošanas instrumenta – atbilstīgo ieguldījumu ir integrējusi ES taksonomijā noteiktos tehniskās pārbaudes kritērijus.

Nodrošināt, ka zaļās obligācijas tiek izmantotas zaļajiem mērķiem

Šodien pieņemtais regulējums ieguldītāju kopienai parāda, kā NextGenerationEU zaļo obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti zaļajiem mērķiem.

Konkrētāk, NextGenerationEU ieņēmumi no zaļajām obligācijām finansēs ar klimatu saistīto izdevumu daļu Atveseļošanas un noturības mehānismā. Katrai dalībvalstij vismaz 37 % no sava nacionālā atveseļošanas un noturības plāna – ceļvedis līdzekļu izlietošanai saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu – ir jāatvēl ar klimatu saistītām investīcijām un reformām, un daudzas dalībvalstis plāno darīt vairāk, nekā prasīts.

Saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma noteikumiem dalībvalstis ziņos Komisijai par zaļajiem izdevumiem, kas tām rodas. Komisija šo informāciju izmantos, lai parādītu ieguldītājiem, kā zaļo obligāciju ieņēmumi ir izmantoti zaļās pārkārtošanās finansēšanai. Ziņošana tiks organizēta deviņās kategorijās, kas noteiktas NextGenerationEU zaļo obligāciju regulējumā, lielāko daļu piešķirot tīrai enerģijai, energoefektivitātei un tīram transportam.

Ziņošana

Saskaņā ar standarta praksi regulējumā tiks ziņots gan par piešķiršanu, gan par ietekmi. Ziņojumam par piešķīrumiem Komisija izmantos dalībvalstu datus par zaļajiem projektiem paredzētajiem izdevumiem. Ziņojumu par piešķīrumiem pārbaudīs neatkarīgs ārējais revidents.

Ziņojums par ietekmi tiks sagatavots Komisijas ietvaros, pamatojoties uz plašo zinātību iestādē. Šī ziņošana ļaus ieguldītājiem NextGenerationEU zaļajās obligācijās novērtēt savu ieguldījumu labvēlīgo ietekmi. Lai nodrošinātu, ka ziņojums par ietekmi ir jēgpilns, objektīvs un precīzs, Eiropas Komisija paļausies uz neatkarīgu ekspertu ieteikumiem. Pamatojoties uz to, Komisija izpaudīs, kā ieņēmumi no NextGenerationEU zaļajām obligācijām ir piešķirti dažādām ieguldījumu kategorijām un dalībvalstīm.

Turpmākie pasākumi

Pēc regulējuma publiskošanas ir gaidāma NextGenerationEU zaļo obligāciju ieviešana, un pirmā emisija ir plānota jau 2021. gada oktobrī, izmantojot sindicētās emisijas formātu.

Vispārīga informācija

NextGenerationEU ir pagaidu atveseļošanas instruments aptuveni 800 miljardu eiro apmērā faktiskajās cenās, kura mērķis ir atbalstīt Eiropas atveseļošanu no koronavīrusa pandēmijas un palīdzēt veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

NextGenerationEU finansēšanai Eiropas Komisija ES vārdā laikposmā līdz 2026. gada beigām kapitāla tirgos piesaistīs līdz pat aptuveni 800 miljardiem eiro. 421,5 miljardi eiro būs pieejami galvenokārt dotācijām (saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu un citām ES budžeta programmām); 385,2 miljardi eiro — aizdevumiem. Tas nozīmē, ka aizņēmumu apjoms vidēji būs aptuveni 150 miljardi eiro gadā.

Ņemot vērā plānoto aizņēmumu operāciju apjomu, biežumu un sarežģītību, Komisija ievēros lielu un biežu emitentu izmantoto paraugpraksi un ir īstenojusi diversificētu finansēšanas stratēģiju.

Eiropas Komisija 2020. gada septembrī paziņoja par savu nodomu piesaistīt 30 % no NextGenerationEU līdzekļiem, emitējot zaļās obligācijas, un izmantot ieņēmumus, lai finansētu zaļās investīcijas un reformas, skaidri apliecinot savu apņemšanos nodrošināt ilgtspēju.

Sīkāka informācija

Zaļo obligāciju regulējums

Jautājumi un atbildes par NextGenerationEU zaļo obligāciju regulējumu

NextGenerationEU zaļās obligācijas

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

Eiropas atveseļošanas plāns

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 7. septembris