Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 12. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Nodarbinātība. Komisijas ziņojums liecina, ka Covid-19 ekonomiskā ietekme visvairāk skar jauniešus, kuri zaudējuši darbu

Corporate and office relations

Šodien Komisija publicēja 2022. gada ziņojumu par nodarbinātību un sociālajiem procesiem Eiropā. Līdzās citiem konstatējumiem ziņojumā norādīts, ka Covid-19 pandēmijas izraisītās ekonomikas krīzes laikā jauniešus negatīvi ietekmēja darbvietu zudums. Tas arī liecina, ka ekonomiskā atveseļošanās viņiem bija lēnāka nekā citām vecuma grupām. Iespējamie iemesli ir saistīti ar to, ka ir liels darba līgumu uz noteiktu laiku īpatsvars, un grūtībām atrast pirmo darbu pēc skolas, universitātes vai apmācības beigšanas. Jaunais ziņojums palīdz apzināt un nostiprināt nodarbinātības un sociālo politiku, kas vajadzīga, lai risinātu problēmas, ar kurām jaunieši saskaras, lai kļūtu ekonomiski neatkarīgi, sociālekonomiskās situācijas pasliktināšanās apstākļos Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits:

Daudzi jaunieši ir augsti izglītoti, digitāli prasmīgi un aktīvi interesējas par ekoloģijas jautājumiem. Tas var palīdzēt viņiem izmantot atveseļošanas un digitālās un zaļās pārkārtošanās sniegtās iespējas. 2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, jo Eiropas Savienība ir apņēmusies uzklausīt jauniešus, atbalstīt un uzlabot viņu izredzes dzīvē. Tas nozīmē atbalstu arī Ukrainas jauniešiem, kuri ir bēguši no kara, palīdzot viņiem iekļauties ES izglītības sistēmā un darba tirgū.

ESDE ziņojumā, pamatojoties uz jaunākajiem gada datiem, konstatēts, ka:

  • atveseļošanās no Covid-19 pandēmijas nebija vienmērīga. Jaunieši (jaunāki par 30 gadiem) joprojām saskaras ar ievērojamām problēmām atrast darbu vai atrast darbu, kas atbilst viņu prasmēm un pieredzei. Lai gan jauniešu bezdarbs 2021. gadā samazinājās, jo īpaši gada beigās, tas joprojām bija par 1 procentpunktu (pp) augstāks nekā pirms krīzes (2019. gadā). No strādājošajiem gandrīz vienam no diviem jauniešiem (45,9 %) bija pagaidu darba līgumi, salīdzinot ar 1 no 10 visiem darba ņēmējiem (10,2 %);
  • vidēji jaunieši biežāk saskaras ar sarežģītu sociālo un finansiālo situāciju. Jau pirms pandēmijas jauniešu darba ienākumi bija nestabilāki nekā gados vecāku darba ņēmēju ienākumi. Mājsaimniecības, kuras vada jaunieši, saskaras ar lielāku nabadzību, lai gan ES valstīs pastāv ievērojamas atšķirības. Jaunieši saskaras ar grūtībām segt ikdienas izdevumus, piemēram, apmaksāt rēķinus un īri, un 61 % jauniešu raizējas par atbilstoša mājokļa atrašanu vai uzturēšanu nākamajos desmit gados;
  • problēmas, ar kurām saskaras jaunieši, ir atkarīgas no viņu izglītības līmeņa un sociālekonomiskās vides. Jauniešiem ar vidējo izglītību ir par 19 procentpunktiem mazāka iespēja nonākt situācijā, kad viņi nestrādā un nemācās, nekā jauniešiem ar zemāku izglītības līmeni. Tiem, kam ir terciārā izglītība, šis risks ir par 28 procentpunktiem zemāks. Jaunieši no nelabvēlīgas vides ir vēl mazāk iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā;
  • vēl viens faktors, kas veicina nevienlīdzību jauniešu vidū, ir dzimums. Uzsākot karjeru, jaunas sievietes ES pelna vidēji par 7,2 % mazāk nekā viņu kolēģi vīrieši, un šī atšķirība palielinās līdz ar vecumu. ES līmenī tikai neliela šīs atšķirības daļa — 0,5 procentpunkti — izriet no sieviešu sasniegumiem izglītības jomā, profesiju izvēles, darba pieredzes un viņu darba līguma veida.

Sekmīga ES līmeņa politika jauniešu atbalstam

ESDE ziņojums sniedz uz pierādījumiem balstītu analīzi par to, kā risināt problēmas, ar kurām saskaras jaunieši. Jo īpaši nodarbinātības un sociālajai politikai vajadzētu:

  • veicināt jauniešu integrāciju darba tirgū,
  • dot jauniešiem iespēju apgūt prasmes,
  • atbalstīt darbaspēka mobilitāti, kas ir veiksmīgas un noturīgas karjeras pamats,
  • samazināt tādus riskus jauniešiem kā bezdarbs vai slimība, nabadzība un parādsaistības,
  • palīdzēt jauniešiem veidot savu labklājību un iegādāties īpašumu.

Tiek gatavotas turpmākas ES iniciatīvas jauniešu atbalstam. Komisija 2023. gadā plāno pārskatīt Padomes Ieteikumu par stažēšanās kvalitātes sistēmu, jo īpaši attiecībā uz darba apstākļiem. Augsta līmeņa grupa pašlaik meklē veidus, kā uzlabot sociālo aizsardzību, tostarp attiecībā uz jauniešiem, un tā ar saviem konstatējumiem iepazīstinās nākamā gada sākumā.

Konteksts

Ikgadējais ziņojums par nodarbinātību un sociālajiem procesiem Eiropā (ESDE) ir Eiropas Komisijas analītiskais pamatziņojums par nodarbinātību un sociālajām lietām. Tajā sniegta atjaunināta ekonomiskā analīze, kā arī ar to saistīti politikas priekšlikumi.

ES atbalsta jauniešus ar vairākām politikas programmām, tostarp:

Sīkākai uzziņai

Ziņojums par nodarbinātību un sociālajiem procesiem Eiropā (ESDE)

Nodarbinātības un sociālo pētījumu sadaļa EMPL ĢD tīmekļa vietnē

Eiropas Jaunatnes gads

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 12. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā