Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 11. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Patērētāju tiesību aizsardzība: Komisija pieņem stingrākus patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus attiecībā uz tiešsaistes finanšu pakalpojumiem

EU energy labels (family)

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi spēkā esošo ES noteikumu par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu reformu, kas reglamentē tālpārdošanas finanšu pakalpojumus. Priekšlikums stiprinās patērētāju tiesības un veicinās finanšu pakalpojumu pārrobežu sniegšanu vienotajā tirgū. Šis tirgus ir ievērojami attīstījies, ņemot vērā nozares vispārējo digitalizāciju un jaunos finanšu pakalpojumu veidus, kas izstrādāti kopš noteikumu pirmās ieviešanas 2002. gadā. Šīs norises ir vēl vairāk pastiprinājusi Covid-19 pandēmijas ietekme, kas ievērojami veicināja tiešsaistes darījumu skaita pieaugumu.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova sacīja: 

Patērētāji arvien lielākā mērā izmanto tiešsaistes pakalpojumus, arī saistībā ar finansēm, un tas ir labi. Taču mums ir arī jānodrošina spēles noteikumu atbilstība jaunākajām norisēm. Patērētājiem ir nepieciešama skaidra informācija un drošības tīkls problēmu gadījumā.

Tieslietu komisārs Didjē Reinderss piebilda: 

Mūsu noteikumiem ir jāseko līdzi finanšu pakalpojumu pasaules norišu attīstībai: tik vienkārši. Digitalizācija un jaunu finanšu produktu skaita palielināšanās pēdējo divdesmit gadu laikā ir būtiski mainījusi šo nozari, un nesenie Covid krīzes izraisītie pārvietošanās ierobežojumi ir pierādījuši, ka efektīvāks un mūsdienīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz tālpārdošanas finanšu pakalpojumiem ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš. Lai gan riski un problēmas var atšķirties, mūsu uzmanības centrā vienmēr ir patērētāju drošība.

ES noteikumu modernizācija

Lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu sniegšanas veicināšanu iekšējā tirgū un augstu patērētāju aizsardzības līmeni, ar priekšlikumu tiek ieviestas darbības vairākās jomās:

  • vieglāka piekļuve 14 dienu atteikuma tiesībām saistībā ar distances līgumiem par finanšu pakalpojumiem: lai atvieglotu šo tiesību izmantošanu, tirgotājiem, veicot pārdošanu ar elektroniskiem līdzekļiem, būs jānodrošina atteikuma poga. Turklāt tirgotājam ir pienākums nosūtīt paziņojumu par atteikuma tiesībām, ja pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija ir saņemta mazāk nekā vienu dienu pirms līguma noslēgšanas,
  • skaidri noteikumi par to, kāda informācija ir sniedzama pirms līguma noslēgšanas, kādā veidā tā sniedzama un kad: priekšlikums modernizē noteikumus, piemēram, attiecībā uz elektronisko saziņu, nosakot pārdevējam pienākumu iepriekš sniegt noteiktu informāciju, tostarp, piemēram, tirgotāja e-pasta adresi, iespējamās slēptās izmaksas vai risku, kas saistīts ar finanšu pakalpojumu. Informācijai jābūt skaidri redzamai arī ekrānā, un ir ieviesti noteikumi par uznirstošu izvēlņu vai slāņu saišu izmantošanu informācijas sniegšanai. Jaunie noteikumi arī nodrošinās, ka patērētājam tiek dots pietiekami daudz laika, lai saprastu saņemto informāciju – vismaz viena diena pirms faktiskās parakstīšanas,
  • īpaši noteikumi to patērētāju aizsardzībai, kuri slēdz finanšu pakalpojumu līgumus tiešsaistē: finanšu pakalpojumu līgumus varētu būt grūti saprast, jo īpaši, ja sarunas notiek attālināti. Ar priekšlikumu tirgotājiem ir noteikts pienākums izveidot godīgas un pārredzamas tiešsaistes sistēmas un sniegt pienācīgu skaidrojumu, kad tiek izmantoti tiešsaistes rīki (piemēram, automatizētas konsultācijas vai tērzētavas). Noteikumi arī patērētājiem sniedz iespējas rīkoties, jo ievieš iespēju pieprasīt cilvēka klātbūtni, ja mijiedarbība ar šādiem tiešsaistes rīkiem nav pilnībā apmierinoša,
  • noteikumu izpilde: priekšlikums stiprinās kompetentās iestādes. Plaši izplatītu pārrobežu pārkāpumu gadījumā finanšu pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti no attāluma, tiks piemēroti stingrāki sodi ar maksimālo sodu vismaz 4 % apmērā no gada apgrozījuma,
  • pilnīga saskaņošana ar mērķi nodrošināt vienādi augstu patērētāju aizsardzības līmeni visā iekšējā tirgū: ar priekšlikumu tiek ieviesta pilnīga tiesību aktu saskaņošana un līdzīgi noteikumi visiem pakalpojumu sniedzējiem visās dalībvalstīs.

Nākamie soļi

Komisijas priekšlikumu tagad apspriedīs Padome un Eiropas Parlaments.

Konteksts

Pēdējo 20 gadu laikā patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošana ir strauji mainījusies. Finanšu pakalpojumu sniedzēji un patērētāji ir atteikušies no direktīvā minētā faksa aparāta, un kopš tā laika ir parādījušies jauni dalībnieki (piemēram, finanšu tehnoloģiju uzņēmumi), kuriem ir jauni darījumdarbības modeļi un jauni izplatīšanas kanāli (piemēram, tiešsaistē pārdoti finanšu pakalpojumi). Turklāt Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pārvietošanās ierobežojumu ietekme ir kopumā paātrinājusi tiešsaistes iepirkšanās izmantošanu.

Direktīva ir pilnībā izvērtēta. Galvenie rezultāti ir šādi: i) pēc direktīvas stāšanās spēkā ir pieņemti vairāki ES tiesību akti par konkrētiem produktiem (piemēram, Patēriņa kredītu direktīva) un ES horizontālie tiesību akti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), tādējādi samazinot direktīvas nozīmi un tās pievienoto vērtību, ii) vairākas norises, piemēram, pieaugošā pakalpojumu digitalizācija, ir ietekmējušas direktīvas efektivitāti sasniegt tās galvenos mērķus, iii) tomēr direktīva joprojām ir bijusi lietderīga, jo tās horizontālā piemērošana nodrošināja, ka patērētājiem ir noteikts aizsardzības līmenis attiecībā uz distances līgumiem, kas noslēgti par finanšu produktiem, uz kuriem vēl neattiecas neviens ES tiesību akts (piemēram, tā kā nav ES noteikumu par kriptoaktīviem, tad piemēro direktīvu).

Priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā ir izskatīti vairāki iespējamie risinājumi. Vēlamā risinājuma rezultātā tika atcelta Direktīva 2002/65/EK, modernizēti un pēc tam Direktīvā 2011/83/ES (Patērētāju tiesību direktīva) iekļauti joprojām būtiskie panti (tiesības uz informāciju pirms līguma noslēgšanas un atteikuma tiesības), paplašināta dažu Direktīvas 2011/83/ES noteikumu piemērošana attiecībā uz patēriņa finanšu pakalpojumiem, par kuriem līgumi noslēgti attālināti (piemēram, noteikumi par papildu maksājumiem un noteikumi par izpildi un sodiem), un ieviesti jauni mērķtiecīgi noteikumi, lai, patērētājiem slēdzot finanšu pakalpojumus tiešsaistē, nodrošinātu taisnīgumu tiešsaistē. Šajā kontekstā ar priekšlikumu tiek ļauts risināt konstatētās problēmas un sasniegt mērķus efektīvi, lietderīgi un samērīgi.

Plašāka informācija

Priekšlikums, ar ko groza noteikumus par distances finanšu pakalpojumu līgumiem

ES noteikumi par finanšu pakalpojumu tālpārdošanu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 11. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā