Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 17. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Pirmās dalībvalstis apņemas piešķirt aptuveni 270 miljonus eiro iniciatīvas ALMA īstenošanai

Jaunieši

Pirmās dalībvalstis jau paudušas apņemšanos īstenot Komisijas jauno iniciatīvu ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve, ko var tulkot kā “tiekties, mācīties, apgūt un sasniegt”), kura izstrādāta, lai nelabvēlīgā situācijā esošus jauniešus atbalstītu ceļā uz darba tirgu vai tālāku izglītību.

Pagājušajā nedēļā Komisija pasākumā par jauniešu nodarbinātību paziņoja, ka jau vairāk nekā puse dalībvalstu apņēmušās savā valstī ieviest iniciatīvu ALMA. Turklāt astoņas dalībvalstis apņēmušās iniciatīvai ALMA no savām Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmām rezervēt (pēc pašreizējām aplēsēm) ap 270 miljoniem eiro. Paredzams, ka sekos vēl citas apņemšanās, kas ļaus jauniešiem no visas Eiropas gūt labumu no šīs jaunās iniciatīvas.

Priekšsēdētājas vietnieks eiropiskās dzīvesziņas jautājumos Margaritis Shins: 

Ar programmu ALMA mēs vēlamies palīdzēt jauniešiem atrast savu dzīves ceļu un gūt panākumus tur, kur sistēma līdz šim to nav ļāvusi. Tās mērķis ir tuvināt Eiropu sabiedrībai. Sniegt Eiropas jauniešiem darba pieredzi, uzlabot viņu nodarbinātību un dzīves izredzes. Viņi ir mūsu šodienas cerība un gaišākas rītdienas nesēji.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits

ES piedāvā atbalstu visiem jauniešiem un jo īpaši tiem, kuriem neklājas viegli. Piedalīdamies ALMA, nelabvēlīgā situācijā esoši jaunieši cels pašapziņu, vairos ticību savai spējai dzīvē gūt panākumus un iegūs pārliecību, ka tas ir reāli iespējams. Komisija ir cieši apņēmusies panākt, lai viss ar programmu ALMA iecerētais izdotos.

12. maija pasākumā valdību pārstāvji, kā arī Starptautiskās Darba organizācijas, sociālo partneru, uzņēmumu un valsts nodarbinātības dienestu pārstāvji apsprieda ar jauniešu nodarbinātību saistīto problemātiku un iespējas. Notika arī viedokļu apmaiņa par to, kā sekmīgi īstenot jauno sociālās iekļautības un mobilitātes programmu ALMA. Lai dalītos ar savu stāstu par to, ko viņiem devušas programmai ALMA līdzīgas programmas un kā tās pārveidojušas viņu dzīvi, Briselē bija ieradušies jaunieši no Beļģijas, Čehijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Polijas, Spānijas un Zviedrijas.

Konteksts

Savā runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja par jauno iniciatīvu ALMA, kura tiks uzsākta 2022. gadā, kas pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Viņa teica: 

Eiropai ir vajadzīga visa tās jaunatne. Mums jāuzmundrina tie, kurus sistēma nepamana. Tie, kuriem nav darba. Tie, kuri nekur nemācās. Viņiem mēs piedāvāsim jaunu programmu ALMA.

ALMA ir aktīvas iekļaušanas iniciatīva nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem (vecumā no 18 līdz 30 gadiem), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Tās dalībniekiem tiks piedāvāta 2–6 mēnešus ilga pārraudzīta, ar darbu saistīta mācību pieredze citā ES dalībvalstī, kā arī intensīva apmācība pirms un pēc uzturēšanās ārzemēs.

Iniciatīvas ALMA mērķis ir papildināt dalībnieku prasmes, zināšanas un pieredzi, tā lai pēc atgriešanās savā valstī viņi varētu atrast darbu vai iegūt izglītību, un dot viņiem iespēju dibināt jaunas pazīšanās visā Eiropā.

Lai iniciatīvu ALMA īstenotu, dalībvalstis tiek mudinātas pēc vajadzības piešķirt resursus no savām Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmām 2021.–2027. gadam. Komisija turklāt administratīvi palīdz ar šīs iniciatīvas izveidi un īstenošanu.

Ar šo jauno iniciatīvu Komisija atkārtoti apstiprina savu Eiropas sociālo tiesību pīlāra balstīto apņemšanos novērst nevienlīdzību un piedāvāt aktīvu nodarbinātības un prasmju apguves atbalstu, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem. Turklāt ALMA palīdzēs īstenot 2020. gadā pilnveidoto shēmu “Garantija jauniešiem”. Tādā veidā ALMA papildinās to, ko piedāvā citas jauniešu mobilitāti atbalstošas programmas, piemēram, Erasmus Plus vai Eiropas Solidaritātes korpuss.

Plašāka informācija

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) vietne

Ziņu materiāls: “ES valstis apņemas iedzīvināt iniciatīvu ALMA

Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) vietne

Eiropas Jaunatnes gada vietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 17. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā