Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 6. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Politiska vienošanās par jaunu pretpiespiešanas instrumentu, lai labāk aizsargātu ES intereses pasaules mērogā

Investīcijas

Eiropas Parlaments un Padome šodien panāca galīgo politisko vienošanos par pretpiespiešanas instrumentu (ACI). Šis jaunais instruments ļaus ES reaģēt uz ekonomisko piespiešanu un tādējādi labāk aizstāvēt savas un dalībvalstu intereses pasaules mērogā.

ACI vispirms un galvenokārt ir paredzēts, lai atturētu no jebkādas iespējamas ekonomiskas piespiešanas. Ja tomēr notiek ekonomiska piespiešana, ACI nodrošina struktūru, kā panākt, lai trešā valsts pārtrauktu piespiedu pasākumus, izmantojot dialogu un iesaistīšanos. Tomēr, ja iesaistīšanās neizdodas, tas arī nodrošina ES piekļuvi plašam iespējamo pretpasākumu klāstam pret valsti, kura veic piespiešanas pasākumus. Tie ietver tarifu noteikšanu, pakalpojumu tirdzniecības ierobežojumus un ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem vai publiskajiem iepirkumiem.

Šodien panāktā vienošanās ietver tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru ES pieprasa, lai trešā valsts novērš kaitējumu, ko radījusi tās ekonomiskā piespiešana. Tas attiecas arī uz lēmumu pieņemšanas kārtību, jo īpaši uz Padomes lomu, nosakot, vai ES vai dalībvalsts ir ekonomiskās piespiešanas mērķis, kā arī uz termiņiem ES rīcībai saskaņā ar šo instrumentu.

ES turpinās sadarboties ar līdzīgi domājošiem partneriem un sabiedrotajiem, lai vērstos pret ekonomisko piespiešanu, un ACI ir nozīmīgs ieguldījums starptautiskajos centienos šajā jomā.

Par tirdzniecību atbildīgais priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis:

Šī galīgā vienošanās par mūsu jauno pretpiespiešanas instrumentu ir patiesi nozīmīgs ES solis uz priekšu. Tas ir skaidrs signāls mūsu globālajiem partneriem, ka mēs noraidām visu veidu ekonomisko piespiešanu no trešo valstu puses. Tas ļaus mums būt uzstājīgākiem, aizstāvot savas likumīgās tiesības un intereses. ACI ir svarīgs elements ES ekonomiskajai drošībai un tās dalībvalstīm. Mēs to izmantosim tikai tad, kad mums būs jānodrošina, ka mūsu politikas lēmumi ir brīvi no trešo valstu iejaukšanās. Esmu gandarīts, ka drīzumā būs ieviests šis izšķirošais instruments.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlamentam un Padomei būs jāpabeidz jaunās regulas apstiprināšanas procedūras, pirms tā var stāties spēkā. Paredzams, ka tā stāsies spēkā šā gada rudenī.

Konteksts

Pēdējos gados ES un tās dalībvalstis ir kļuvušas par mērķi apzinātam ekonomiskam spiedienam. Eiropas Komisija savas jaunās tirdzniecības stratēģijas ietvaros 2021. gadā ierosināja ACI kā jaunu īpašu instrumentu ekonomiskās piespiešanas novēršanai, kas definēta kā situācija, kad trešā valsts cenšas izdarīt spiedienu uz ES vai dalībvalsti, lai tā izdarītu konkrētu izvēli, pret ES vai kādu dalībvalsti piemērojot vai draudot piemērot pasākumus, kas ietekmē tirdzniecību vai ieguldījumus. Instrumentu var iedarbināt dažādi piespiedu pasākumi.

Eiropas Komisija, apsverot instrumenta aktivizēšanu, ņems vērā ieinteresēto personu sniegtās ziņas, un uzņēmumi tiek mudināti nākt klajā ar attiecīgu informāciju.

ACI un visas darbības, ko var veikt saskaņā ar šo instrumentu, atbilst ES starptautiskajām saistībām un pilnībā balstās uz starptautiskajām tiesībām. Eiropas Komisija drīzumā iepazīstinās ar Eiropas ekonomikas drošības stratēģiju (paredzams — 2023. gada 20. jūnijā).

Vairāk informācijas

Aizsardzība pret piespiešanu

Jautājumi un atbildes

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 6. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā