Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 27. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Programma “Erasmus+”: 44 Eiropas universitātes sadarbosies pāri robežām un starp disciplīnām

Jaunieši

Šodien Komisija paziņoja rezultātus, kas iegūti 2022. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iniciatīvas “Eiropas universitātes” ietvaros: no “Erasmus+” tiks piešķirts rekordliels budžets — 272 miljoni eiro, tāpēc atbalstu turpinās saņemt 16 pastāvošas Eiropas universitātes un sadarbību varēs sākt četras jaunas alianses. Kopā ar 24 aliansēm, kas izraudzītas 2020. gadā, visā Eiropā tagad ir pavisam 44 “Eiropas universitātes”, kurās iesaistītas 340 augstākās izglītības iestādes 31 valsts galvaspilsētās un attālos reģionos. Eiropas universitātes ir alianses starp augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā, kuras sadarbojas izglītības, pētniecības un inovācijas jomā studentu, pedagogu un sabiedrības labā. 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Margaritis Shins: 

Skatīta individuāli, katra Eiropas augstākās izglītības iestāde pati par sevi ir zināšanu un inovācijas centrs. Starptautisku alianšu formātā tās var kļūt par Eiropas zināšanu līderēm un vēl vairāk attīstīties, sadarbojoties izglītības, pētniecības un inovācijas jomā. Esmu pārliecināts, ka sadarbodamās Eiropas universitātes augstāko izglītību Eiropā pacels jaunā līmenī. Sirsnīgi sveicu visus sekmīgos pieteikumu iesniedzējus.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Šodien mēs esam par soli tuvāk mūsu Eiropas augstākās izglītības redzējuma īstenošanai: universitātes pilsētiņas starp daudzām universitātēm, pāri robežām un starp disciplīnām, kur studenti, personāls un pētnieki no visām Eiropas daļām var netraucēti nodoties mobilitātei un kopā radīt jaunas zināšanas. Esmu lepna, ka ar programmu “Erasmus+” spējam aliansēm dot lielāku finansējumu ilgākam laikam un arī ka ar iekļaujošu pieeju dodam iespējas augstākās izglītības iestādēm pievienoties pastāvošām aliansēm vai nodibināt jaunas.

Četru gadu laikā katra alianse no programmas “Erasmus+” saņems līdz 14,4 miljonus eiro vērtu budžetu. Tas ir daudz vairāk par iepriekšējos “Erasmus+” uzaicinājumos trīs gadiem pieejamo maksimālo summu 5 miljoniem eiro.

2022. gada programmas “Erasmus+” uzaicinājums “Eiropas augstskolas” sasniedza divus mērķus: no vienas puses, tas piedāvāja sniegt ilgtspējīgu finansējumu jau esošām veiksmīgām augstāko izglītības iestāžu aliansēm to ilgtermiņa redzējuma īstenošanai. Veiksmīgās 16 alianses ir paplašinājušās, iekļaujot aptuveni 30 jaunas augstākās izglītības iestādes. No otras puses, uzaicinājums atbalstīja jaunu Eiropas universitāšu izveidi Eiropā, savā starpā sasaistot dažādas augstākās izglītības iestādes ar kopīgiem stratēģiskajiem mērķiem.

Kopā ar 24 aliansēm, kas izraudzītas 2020. gadā, visā Eiropā tagad ir pavisam 44 “Eiropas universitātes”, kurās iesaistītas 340 augstākās izglītības iestādes 31 valsts galvaspilsētās un attālos reģionos, ietverot visas ES dalībvalstis un Islandi, Norvēģiju, Serbiju un Turciju. Pirmo reizi 2022. gada “Erasmus+” uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus bija iekļautas arī alianses ar partneriem no Boloņas procesa valstīm, piemēram, Ukrainas, Apvienotās Karalistes un Šveices. Ar aptuveni 1300 asociētiem partneriem, piemēram, NVO, uzņēmumiem, pilsētām un vietējām vai reģionālām pašvaldībām, Eiropas universitātes var ievērojami uzlabot terciārās izglītības kvalitāti un tvērumu.

2022. gada rudenī Komisija atklās nākamo “Erasmus+” uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar mērķi piedāvāt finansējumu pastāvošām aliansēm un izveidot jaunas.

Konteksts

Eiropas universitātes ir starptautiskas alianses starp vidēji deviņām augstākās izglītības iestādēm, kas var būt dažādas (piemēram, horizontālās universitātes un pētniecības universitātes, lietišķo zinātņu universitātes, tehnoloģiju institūti, mākslas skolas un augstākās profesionālās izglītības un apmācības iestādes) un aptvert plašu ģeogrāfisko teritoriju Eiropā.

Šīs iestādes kopā meklē jaunus veidus, kā ilgtermiņā strukturāli, ilgtspējīgi un sistēmiski sadarboties izglītības, pētniecības un inovācijas jomā visā Eiropā. Tās piedāvā uz studentu orientētas mācību programmas, kas tiek mācītas starp universitātēm, ļaujot studentiem, skolotājiem un pētniekiem no visām Eiropas daļām netraucēti piedalīties mobilitātē.

Laika gaitā Eiropas universitātes apvienos arvien vairāk fakultāšu, departamentu, darbinieku un studentu, piedāvās novatoriskākas pedagoģiskās koncepcijas, kuru pamatā būs uz problēmām vērstas un starpdisciplināras pieejas, īstenos vairāk kopīgu programmu, būs vēl iekļaujošākas un vairāk iesaistīsies vietējā kopienā.

Komisija ar iniciatīvu “Eiropas universitātes” iepazīstināja Eiropas Savienības vadītājus pirms Gēteborgas sociālā samita 2017. gada novembrī kā daļu no vispārēja mērķa līdz 2025. gadam izveidot Eiropas izglītības telpu.

Eiropas stratēģijā attiecībā uz universitātēm ir izvirzīts mērķis līdz 2024. gada vidum atbalstīt 60 Eiropas universitātes, kurās iesaistītas vairāk nekā 500 augstākās izglītības iestāžu. Tālab saskaņā ar programmu “Erasmus+” pašreizējā plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas universitāšu atbalstīšanai ir paredzēts rekordliels finansējums 1,1 miljards eiro. Uz Eiropas universitāšu pētniecības pasākumiem attiecas Eiropas izcilības iniciatīva pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”.

Plašāka informācija

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

Faktu lapa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 27. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā